Archive for the 'teknologi' Category

Drones, Death & Terror

TPB AFK: The Pirate Bay Documentary Official Trailer

Aaron Swartz R.I.P. – The Network Transformation

I, Pencil: The Movie

Joel Salatin — Folks This Ain’t Normal!

Joel Salatin — Folks This Ain’t Normal! from Ancestral Health Society on Vimeo.

Allra första livstidsstudien visar att utfordring av genmanipulerat majs orsakar massiva tumörer, skador på organ och tidig död

Story at-a-glance:

A two-year long French feeding study designed to evaluate the long-term health effects of a genetically engineered corn found that rats fed Monsanto’s maize developed massive breast tumors, kidney and liver damage, and other serious health problems. The major onslaught of diseases set in during the 13th month

Female rats that ate genetically engineered corn died 2-3 times more than controls, and more rapidly, while the male GE-fed rats had tumors that occurred up to a year-and-a-half earlier than rats not fed GE corn

According to results from a 10-year long feeding study on rats, mice, pigs and salmon, genetically engineered feed causes obesity, along with significant changes in the digestive system and major organs, including the liver, kidneys, pancreas, genitals and more

The EPA admits there’s “mounting evidence” that Monsanto’s insecticide-fighting YieldGard corn is losing its effectiveness in the Midwest. Last year, rootworms resistant to the toxin in the genetically designed corn infested fields in Iowa, Illinois, Minnesota and Nebraska

Genetically engineered foods are responsible for development of resistant weeds and pests; increased pathogenic virulence; degradation of soil quality; reduced nutrient content in food; exponential rise in infertility and birth defects; and reduced crop yields, and more

Sources and References:

Dr. Joseph M. Mercola is a licensed physician and surgeon.

This post is a summary of the following article from Mercola.com and is an initiative to spread information. Individual scrutiny and deep critical thinking is highly advised.

Monopol, konkurrens och antitrust – Thomas J. DiLorenzo

Storbritanniens övervakningsapparat del 2 – Sociala medier

”Community, Identity, Stability”
– Aldous Huxley, Brave New World, Ch. 1

”Till at last the child’s mind is these suggestions, and the sum of the suggestions is the child’s mind. And not the child’s mind only. The adult’s mind too-all his life long. The mind that judges and desire and decides-made up of these suggestions. But all these suggestions are our suggestions… Suggestions from the State.”
– Aldous Huxley, Brave New World, Ch. 2

”The thought police would get him just the same. He had committed–would have committed, even if he had never set pen to paper–the essential crime that contained all others in itself. Thoughtcrime, they called it. Thoughtcrime was not a thing that could be concealed forever. You might dodge successfully for a while, even for years, but sooner or later they were bound to get you.”
– George Orwell, 1984, Book 1, Chapter 1

”Don’t you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought?… Has it ever occurred to your, Winston, that by the year 2050, at the very latest, not a single human being will be alive who could understand such a conversation as we are having now?… The whole climate of thought will be different. In fact, there will be no thought, as we understand it now. Orthodoxy means not thinking-not needing to think. Orthodoxy is unconsciousness.”
– George Orwell, 1984, Book 1, Chapter 5

England är ett av västvärldens mest övervakade länder, och inte nog med det, England är ett bra exempel på en misslyckad demokrati och på randen till en ‘failed state’ i många avseenden. Miljoner CCTV-kameror är riktade mot dess medborgare, DNA-databaserna växer så det knakar och polisernas beteende samt uniformer är långt ifrån forna tiders ‘bobbies’ och påminner om militarism och ingenting annat.

Den engelska polisstaten lever på att dess befolkning vill känna sig säker och staten frodas eftersom social kontroll och falsk säkerhet går hand i hand. Det finns ett behov av och en anledning till att politiker väljer att betona ordet ”stabilitet” varje gång de presenterar nya ”stimulanser” och hårdare tag mot brottslighet. En ”stabilitet” som ger britterna mer otrygghet och ”stimulanser” som än mer urholkar deras köpkraft och som signalerar att sämre tider väntar.

En del människor stannar dock upp och reflekterar över denna känsla av falsk säkerhet, varför den premieras i demokratiska samhällen och varför det fortfarande finns en tillit till systemet, att statsmakten expanderar sin kontroll över medborgare i tron om att staten är moralisk och nödvändig. Vi lever i en era av rädslans politik.

Den senaste tidens kravaller i London lämnar mycket att önska kring journalisters rationella förmåga att se mönster, knyta ihop verklighetsförankrade punkter och presentera en djupare och kritisk analys på vad som faktiskt ligger och bubblar under ytan i det brittiska samhället. Just nu är mediarapporteringen inte mer än ideologiska dogmer, semantiska ordlekar och okunskap.

Det finns ett enormt missnöje bland delar av befolkningen som politikerna inte tar på allvar, och som kommer att förvärras nu när det kommer krav på hårdare tag, längre straff och mer avhumanisering och kontroll av medborgare. Allt för att människor vill känna sig säkra. Kommande kriser kommer endast att leda till ökad statism, ökad övervakning och ett minskat hopp inför framtiden. En hel ungdomsgeneration berövas möjligheterna till frihet och hopp om framtiden.

Det hela är mycket systematiskt och det har allt att göra med det osäkra ekonomiska läget och på grund av all manipulation av fiatvalutor, ekonomisk statistik, bostadsmarknader och priser. Det finns incitament för västvärldens demokratier att fortsätta låna av ofödda generationer och beröva pensionärer på deras pensioner, just på grund av att deras idéer och teorier ger dem mer rätt att konfiskera pengar från medborgare och leva över sina tillgångar utan några som helst konsekvenser på vare sig kort eller lång sikt.

Den brittiska polisstatens hårda behandling av dess medborgare är ingenting annat än upprätthållandet av en illusion av säkerhet och är en direkt attack på fri- och rättigheter. Givetvis ska skyddet för egendom och kontrakt upprätthållas, men många av de domar som har klubbats igenom sedan de brittiska upploppen är bortom alla rimliga gränser och sunt förnuft. Straffen är inte alls proportionerliga sett till många av de faktiska konsekvenserna av människors handlingar gentemot sina medmänniskor och egendom. Att människor visar sitt missnöje genom att förstöra samhället och använda våld är såklart inget förnuftigt sätt att lösa samhällsproblemen på. Faktum är att våld bara gör det värre. Statsmakten väljer att driva på den osäkra utvecklingen ännu mer och agerar hårt samt resolut för att få ännu mer legitimitet i värdelösa folkomröstningar. Men individer förstår att principer och etik, vad som anses vara ”rätt” och ”fel”, inte upprätthålls inom systemet; de är så att säga relativa för hur politiker agerar.

Politiker och byråkrater kommer att använda samtliga nya teknologier som kan användas för att öka ”säkerheten”, som ett sätt att vinna röster och för att öka kontrollen av samtliga medborgare. Det ska stärka gemenskapen i samhället sägs det, men det håller istället på att riva sönder det helt. Alla kriser, upplopp, nattliga brandräder, plundring, rån och grupper som möts på allmän plats, kommer att driva på kravet efter ökad säkerhet, en falsk förrädisk säkerhet som inte har någon plats i ett samhälle. En liten grupp människor bedriver denna övervakningsverksamhet som vi bara har sett början på. Tro mig. Dessa människor anser att människan är alltings mått och att Dom har de stora planerna, de storslagna planerna för att designa ett säkert och kontrollerat samhälle. På sikt kommer stater ha pejl på dina GPS-koordinater, objekt och människor kommer RFID-chippas direkt eller indirekt, kamerorna kommer krypa in i hemmet eller där vi tillåter dem att finnas.

Varningssignalerna blir fler och fler för varje dag. Men större delen av västvärlden är i förnekelse. Inte nog att vi inte säger ifrån att väst exporterar och säljer övervakningsmaterial till totalitära stater, regimer, misslyckade stater och lösa grupperingar som opererar hemligt, vi vägrar att se, höra, lägga märke till och klaga på att vi har kameror riktade mot oss, att våra telefoner kan skrapas på data och ge exakta koordinater på var vi befinner oss. Vi till och med meddelar var vi är någonstans och är med i ‘sociala’ nätverk där vi övervakar varandra(!) Och när vi plötsligt kommer på att bolag kanske har byggt in funktioner som skrapar data från våra telefoner, ja då blir människor förvånade?! Är det inte fler som förstår hur vrickat det här är? Hur långt det har gått?

Läget är minst sagt hopplöst. Journalisterna bara skruvar på sig och skriver om totalt oviktiga saker eller övar på sitt journalistiska ämbete i form av elaborerade copy paste-övningar där man tar material från TT och källor på nätet som skojsiga sidor som man har blivit tipsade om på twitter, och så ”skriver” man ihop lite sköna artiklar, lite myspys sådär (lägg till tjejfnitter eller gubbskratt). Men så länge lönen ger er krediter på banken och mer till bostadslån för lya på Söder, så är allt som det ska.

Jag saknar de djupare analyserna av de underliggande delarna av samhället. Jag väntar på de breda generella analyserna av statsmakten som sådan, det finansiella systemet, ekonomisk historia, det överbelastade välfärdssamhället, vad pengar är, vad kontrollstaten leder till, hur skuldekonomin fungerar, vad som försiggår i andra delar av världen och vilka ekonomiska teorier som ompaketerar merkantilismen i en annan pseudovetenskaplig form. En pseudovetenskap som förövrigt fullkomligt dominerar våra lärosäten. Men ni vet vad man säger: Om det inte fungerar första gången så provar vi igen, och igen och igen. Jag saknar civilkurage och en hederskodex inom journalistskrået, var är er integritet och vilja att skriva om storskaliga avslöjanden? Producera mer banbrytande och viktig journalistik? Bloggosfären gör ju ert jobb åt er; ni sitter ju bara och surfar runt efter färdigtuggat material om dagarna, inte konstigt att det går så bra för er.

Kanske är det så att ni som är anställda av Bonnierkoncernen och Schibsted bara följer vad er arbetsgivare säger åt er att göra. Ok. men ni har ju alla möjligheter i världen att vid sidan av ”arbetet”; bedriva seriös journalistik som är riktigt träffsäker och som berör saker som faktiskt utspelar sig i samhället. Men efter The News of the World-skandalen så kanske det är så att era redaktioner är avlyssnade, så ni kanske ska börja gräva där istället.

Nog om journalister. ‘No offence’, men situationen i England och andra aspekter av världen är mer relevant än ert arbete.

Tillbaka till London så är det ingen slump att upploppen kom just där. Denna storstad är fullkomligt dränkt av övervakningskameror. Det är så att säga en del av den urbana stadsbilden och CCTV-siluetten har fått en ikonisk och närmast symbolisk status världen över inom diverse kulturyttringar. Man glorifierar det man ogillar men man säger inte ifrån i tillräcklig utsträckning. Ett mer utbrett fredligt motstånd vore att föredra. Men i botten finns det en förståelse på gatorna för hur politikerna har levt och agerat, samt att de inte har behövt ta ansvar för sina egna handlingar och dess konsekvenser.

Hjälpte all övervakning, bevakning, kameror, poliser etc. till att förebygga brott i samband med upploppen? Nej, snarare har utvecklingen över de senaste 20-30 åren snarare underbyggt kommande tider av orolighet, misär, fattigdom, en misslyckad demokrati och en kommande kollaps av välfärdssamhället. Dels på grund av att systemet är illusoriskt och uppbyggt av lögner och pyramidspel, men dels också för att de som styrt och ställt över det och konfiskerat människors pengar för att bygga ut staten, är totalt ignoranta när det gäller att utröna och undersöka närmare implikationerna av deras egna beteenden och faktiska utfall av handlingar. Det finns en närmast religiös tro på idéer och dess korrekthet, men i deras totala övertygelse om teoriernas sanning så finns det inget intellektuellt utrymme för bedömningen av dess implikationer. Det finns inget förnuft och vilja att föra undersökande kritiska resonemang om deras teoriers tillämpbarhet om det riskerar att hota deras planering av samhället.

Att ekonomiska bekymmer är roten till det onda är många ense om, men man väljer att skylla ifrån sig på helt skilda saker. Alla famlar efter politiska halmstrån i form av höger-vänster skalan, men missar högen de gräver i. Ungdomar känner sig svikna av ledare som de trodde skulle frälsa dem. De ser inte enpartistaten lika tydligt som vissa andra. De är berövade hopp och framtid för att systemet inte är till för att ta svåra beslut, allt är central- och toppstyrt så det snarare skapar osäkerhet, missnöje, fattigdom, inflation, minskat välstånd för alla människor och en längtan efter frihet.

Nu har polisen börjat övervaka sociala medier. Polisen har ju dock använt sig av sociala medier från första början på grund av att politiker vet hur farlig kommunikation kan vara om den är fri. Men det är ju ingen hemlighet att makten vill ha kontroll över dessa kanaler, det är bara att titta närmare på var pengarna tar vägen, vilka som äger de sociala nätverken och vilka som använder tekniken till ondo mot sina egna medborgare.

Det som är desto mer alarmerande är hur etablissemanget använder sociala medier som tillrättavisning, som ett sätt att kontrollera debatter, att tysta ned vad som man inte får diskutera, och återge ett sanktionerat manuskript och berättelse kring de saker som man får prata om, fast saker man får prata om på ett visst sätt. Det är lite som ett vuxenspel likt ”Följa John”, där ”John” kan referera till en viss ideologi, eller kanske en viss individ med ”rätt” ideologi, eller varför inte som en bloggosfärens ”Brady Bunch”, där individer får sin identitet bekräftad i gemenskapen; en gemenskap som kännetecknas för dess ryggdunkningar och glatta fanér.

Nu är det ju dock inte så att det är speciellt utstuderat, det uppkommer bara av att människor socialiserar sig med varandra på nya sätt, att det finns nya kanaler att uppta plats i och att störst går först. Väldigt spontant och självreglerande men de som har mest vänner vinner. De som alla vurmar mest för får flest Likes, och de som kommer med de rätta idéerna hyllas.

Allting som brittiska medborgare skriver på dessa socialiseringsmedier kan komma att användas emot dem, om inte av statsmakten så av människor som tycker olika. Mobbning får bara ske i en riktning; det råder så att säga ett mobbningsmonopol där vissa ges företräde att fördömma andras tankar, känslor, funderingar etc. Kritiken är ensidig och enkelriktad. Beteendet etableras, och unga människor är väldigt benägna att påverkas av detta beteende.

Jag har skrivit om det förut att jag tycker att unga människor är allra mest mottagliga för vuxnas beteenden. Så om t.ex. den brittiska statsmakten beter sig demokratiskt, straffar människor, konfiskerar dess tillgångar via en artificiell inflation, nedskärningar, mer centraliseringar och mer socialism, så kommer ju unga generationer att påverkas och ta efter. Beteendet skickar ut signaler om systemets oärlighet och korrupta drag. Vilka incitament har människor att göra rätt för sig? Medborgarna är individer som är ansvariga för sina egna handlingar, men de ser gång på gång att de politiker och människor som dikterar villkoren för deras samhälle gång på gång smiter från sina förpliktelser in i det dolda, att de inte lever som de lär, att de startar krig och konflikter utan mandat från befolkningen och att de utnyttjar systemet för egen vinning.

Vad som gör öppen kommunikation och informationsfrihet så bra är att den är decentraliserad och så tillgänglig. Men när staten börjar utnyttja denna öppna kommunikation och informationsfrihet så ser vi början på en attack mot öppen kommunikation i sig och början på ett kontrollövertagande av vår informationsfrihet, yttrandefrihet och rätt till avskildhet och enskildhet. Det finns ingenting som talar för att det inte kommer att bli värre över tiden.

I och med att så få spelare äger de största nätverken och mest optimerade applikationerna, så ser jag ingen annan anledning än att undvika dem helt och hållet. Information tenderar att läcka, och i händerna på dessa herrar och damer som värderar sina övervakningsapparater till fantasisummor, så kommer data att skrapas – data och sekretessuppgifter som kommer att användas för att övervaka dess användare och eventuellt ”drabba dem” om det visar sig att det finns åtminstone en ringa misstanke till brott eller osocialt beteende.

Nu när USA håller på att balkanisera mellanöstern i jakten på olja, flyga in med obemannade drönare som bombar sönder människor, förstör värden och avhumaniserar annorlunda människor, när västvärldens skulddrivna ekonomier håller på att drivas i botten av keynesianer, när euron och EUSSR-projektet är dömt att misslyckas för att dess icke-inröstade vaktmästare följer ologiska planer, ja då är det fullt möjligt att västvärldens demokrati kommer att börja använda de övervakningsteknologier och metoder som de sålt vidare till totalitära stater. Jag syftar på användningen av drönare i urban miljö för övervakning, ‘kill-switches’ till hela länders internetuppkopplingar och en utökad förmåga hos stater att bedriva krigsföring även på internet. Det känns som en fullt naturlig utveckling på vad västvärldens kära ignoranta ledare just nu håller på med.

Till er som känner igen sig i hur det ser ut på de sociala medierna och vad de används till, och av vilka, kan jag inte göra annat än att bekräfta era tankar om dessa sidor och hur övervakningen tycks fungera. Delar av dess användning kontrolleras av andra röster än dem man kanske kunde tro, så det torde se likadant ut för britter som för svenskar. Tillgången till bra och tillförlitlig information kommer att bli en bristvara framöver och då är det av yttersta vikt att öppenheten och informationsfriheten decentraliseras ytterligare. Hackare har förstått detta från dag ett. De förstår varför informationsfrihet är oumbärligt och varför anonymitet är livsviktigt.

Jag ser en framtid där saker du har sagt eller gjort för länge sedan, kommer att kunna användas mot dig av både stat, arbetsgivare och vänner för att på så sätt trycka ned dig eller förnedra dig. Det finns ingen anledning att synas och höras på sociala medier om du inte är villig att ta riskerna.

I en tid av propaganda och villfarelser av storskaliga mått finner man endast lugnet till att reflektera och analysera i lugn och ro för sig själv, och att man försöker att i så stor utsträckning som möjligt ta reda på saker själv och undersöka sin egna rationella förmåga. Först då tror jag att man kan göra de riktigt stora framstegen för att kunna koppla ihop punkterna för att på ett lättare sätt kunna se samhället och verkligheten för vad den är utifrån ens egna egenskaper och förmåga. För ditt egna kritiska tänkandes skull så tror jag inte att användning av dessa sociala medier kommer att gynna dig i det långa loppet, såtillvida du inte vill vara en del av stureplansnätet.

Sociala medier är ingenting annat än socialiseringsmedia. Vad som enkelt kan skrivas i 150 tecken i förbifarten är desto svårare att formulera i en gemenskap och samtal med sina vänner, bekanta och kritiker. I en tid av hopplöshet och osäkerhet inför framtiden som håller på att förstöras av diverse ideologiskt drivna politiker, ekonomer och självutnämnda vaktmästare, så vill jag bara påpeka att utvecklingen av er egna förnuft och rationalitet gör er mycket lyckligare och säkrare än materiella ting i era bostäder, eller CCTV-kameror nere på stan.

Med detta inlägg har jag presenterat ett hårt retoriskt budskap med en del poänger, men jag vill göra det fullständigt klart att jag är för fred, frihet och välstånd. Det kan ju vara bra att klärlägga det om ni sitter med hög puls nu.

Fluorid i svenskt dricksvatten

Vatten. Vatten är en grundförutsättning för att allt liv såsom människor, växter och organismer ska kunna leva och utvecklas. Utan tillgång till rent vatten så hämmas utvecklingen av liv och välmående, och precis så fria som vi är att andas in luften för att få syre, så är vi alla fria att släcka vår törst med rent vatten.

Vi behöver alla rent vatten för att överleva och för att leva ett hälsosamt liv. I Sverige är det än så länge en riklig resurs och nyttighet. Det finns i våra kranar, i våra brunnar, längs med våra kuster och i våra sjöar, men allt vatten behöver mer eller mindre renas innan vi kan dricka det, så vi inte får i oss farliga kemikalier, bakterier och andra otyg som organiska eller syntetiska substanser. Det finns alltså en stor efterfrågan på rent vatten.

Vad som gör mig väldigt upprörd är att Svenskt Vatten fortfarande inte har nolltolerans på fluorid i vårt dricksvatten. Fluorid är endast ett av många ämnen som omfattas av föreskrifter med tveksamma riktlinjer, men det fullt möjligt att ta bort fluorid ur dricksvatten.

Fluorid finns i naturligt höga halter i svenskt grundvatten och tillsätts i bland annat drycker, tandkräm och i diverse livsmedel, men återfinns också naturligt i till exempel fisk och grönsaker. De naturliga halter av fluorid som återfinns i just fisk och grönsaker kanske är svårt att få bukt med, men vi borde stanna upp och tänka efter om det inte är oerhört puckat att vi både tillåter höga halter av fluorid i andra livsmedel och att vi har det i vårt dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l. Men den 16 mars 2011 kom det nya föreskrifter från Livsmedelverkets författningssamling: Föreskrifter om ändring i Livsmedelverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. I detta dokument står det fortfarande 1,5mg/l fluorid och riktlinjerna har inte sänkts, även om fler och fler röster höjs för att ämnet är direkt farligt.

1,5mg/l är 1,5mg/liter för mycket! Vårt dricksvatten ska inte alls innehålla fluorid. Varför ska vi som lever i Sverige tvingas till att dricka något som innehåller 1,5mg fluorid/liter? Ett ämne som anses ha kariesförebyggande effekter, men som barn inte alls borde komma i kontakt med för att det skadar deras utveckling. En hög koncentration av fluorid eller en lägre dosering över en lång tidsperiod kan orsaka skador på skelettet, hjärnan och sköldkörteln.

Så varför har vi ett riktmärke på 1,5mg/liter om ämnet bevisligen är skadligt? Hur kommer det sig? Hur kan Svenskt Vatten och människor som jobbar ute på våra reningsverk gå med på det här? Vem har givit dem mandat att fortsätta att tillåta fluorid i vårt vatten när det bevisligen är farligt för oss? När det går att ta bort?

Hur förhåller sig Miljöpartiet till detta? De om några borde ju ha lite koll. Men vid ett försök till sökning efter ”fluorid” på deras hemsida fick jag följande svar:

Vi har sedan en längre tid tekniska problem med sökfunktionen på mp.se. Vi ber om ursäkt för de besvär detta skapar.

Vi har bett vår webbkonsult lösa problemet.

Miljöpartiet kanske även skulle hyra in några konsulter som kan lösa problemet med skadliga ämnen i dricksvattnet för alla människor med kommunalt vatten. Eller Miljöpartiet kanske mer tittar på fluoridhalterna i miljön?

Vad som behövs för att lösa detta problem är inte ett miljöparti, utan ett människoparti; något lokalt gräsrotsinitiativ eller eldsjälar som outtröttligt ifrågasätter situationen och som ställer sig på människans sida i denna fråga.  Människor som tar diskussionen direkt till sin egen brunn, sitt lokala vattenreningsverk eller till tjänstemän vid rätt departement.

Vilka är då de långtgående konsekvenserna av denna policy? Vilka är hälsoriskerna? Policyn drabbar samtliga människor som dricker kommunalt vatten, och kontaminerar således alla människor med den godkända halten av fluorid; ett ämne som bevisligen utgör en hälsorisk.

Förväntas gravida kvinnor dricka vårt dricksvatten? Vad händer med foster under dess utveckling i mammans mage? Vilket vatten använder vi då vi gör välling till våra spädbarn? Vilka hälsorisker väntar våra barn när de växer upp? Och framförallt, vem utreder framtida konsekvenser för hela befolkningen och om det på sikt förändrar hela genpoolen över generationsskiften? Ingen eller väldigt få stannar upp och ifrågasätter vad vi egentligen håller på med.

När vi vet att något bevisligen är dåligt, varför utformas fördelningen av vårt dricksvatten på så sätt att dess otjänlighet och risker drabbar samtliga människor? Man häpnar över graden av inkompetens och ovilja att agera från myndigheternas sida. Er forskningsetik och civilkurage ger jag inte mycket för.

Det borde vara upp till var och en att som människa bestämma över sina egna beslut som har och göra med sin egen kropp och hälsa. Det borde vara min rätt att inget vattenreningsverk med flit utsätter mig för höga halter av skadliga ämnen då jag dricker mitt dricksvatten, och att det är mitt och ingen annan människas beslut att använda karieshämmande produkter om jag har problem med karies på mina tänder. Jag har bra tänder så jag behöver inte er fluorid och jag tror det är fler än jag som inte vill ha det i vårt dricksvatten.

Ibland undrar jag om inte Sverige börjar bli ett U-land i vissa avseenden. Var finns de teknologier som ska råda bot på detta? Kapitalet rinner ut ur landet och in i olika improduktiva tillgångar, vilket gör att det inte kommer att finnas pengar i framtiden att lösa den här typen av problem.

Nu när jag är vuxen kan jag ju lika gärna fortsätta att dricka vattnet i kranarna och bygga upp min kvot av hjärnskada och försämra mitt skelett, eftersom samhället ändå inte tycks premiera sundhet, intelligens och hälsosamma individer. Det känns inte som att det finns någon riktig respekt och omtanke för individens och människans livssituation i det här landet, om man ser till alla förändringar som har tillkommit över årtiondena.

Det är mitt individuella val vad jag vill äta och dricka. Jag, och endast jag, vet i det stora hela vad som är bäst för mig. Jag kan ta ansvar, studera och utreda alternativ, utvärdera hälsorisker, och bestämma vad som utgör risk och inte. Att bestämmelserna tvingar människor till att göra ohälsosamma val ser jag som fundamentalt fel och dåligt utformad policy.

Den information som jag söker efter idag kommer inte längre ifrån myndigheter och departement, utan jag vänder mig alltid först och främst till våra myndigheter och departement då jag söker efter information som bevisligen är felaktig.

Det här är långtifrån det enda området inom vilket staten, myndigheter och andra tvivelaktiga organisationer experimenterar med oss och utsätter befolkningen för hälsorisker. Men vi låter det bara ske. Staten jobbar snabbt och proaktivt om det gynnar den själv och regressivt när något faktiskt bevisligen utgör ett potentiellt hot mot alla människor.

Jag finner det här totalt oacceptabelt och principiellt oförsvarsbart. Jag går inte med på detta. Svenska folket borde omedelbart tillåtas rösta om vi ska fortsätta att tillåta halter av fluorid i vårt dricksvatten, både på ett nationellt och ett lokalt plan.

Jag tycker att FN och staten kan ta sina policyer och applicera dem på sig själva och sina egna barn istället. Jag har fått nog med era riktlinjer och sociala experiment med befolkningsmängden som snarare hämmar mänskligheten än hjälper den. Dessa bestämmelser har ingenting alls att göra med frihet och bryter mot icke-aggressionsprincipen.

Ämnen som har identifierats som farliga för oss ska omedelbart upphöra att förekomma i vårt dricksvatten om det finns någon med integritet och lite sunt förnuft nog att filtrera bort det. Jag ser detta som en självklarhet. Men det skulle inte förvåna mig om ingen vågar lyfta ett finger. De kan bara göra saker om de har fått klartecken från högre instanser, annars riskerar de att bli av med sina jobb.

Hur kommer det sig att privata aktörer och individer kan utveckla otroliga småskaliga lösningar och vattenreningstekniker för att möta den stora efterfrågan i många afrikanska länder, samtidigt som vattenreningsverken i Sverige inte satsar på nolltolerans mot skadliga ämnen och partiklar i vårt dricksvatten?

Det är således upp till var och en att försöka hantera riskerna och agera proaktivt. Speciellt om man precis ska skaffa barn, eller har unga barn som man älskar utöver allt annat här i världen. Man kan till exempel söka efter olika former av vattenrening, samt t.ex. filter som tar bort fluorid när man duschar.

Det är bestämmelser, tvång och beslut som dessa som får mig att helt tappa hoppet inför framtiden. Och dessa lagar, regler, bestämmelser, policyer etc. rullas ständigt ut från lobbyorganisationer, institut, tankesmedjor, i en sådan volym att jag blir alldeles matt.

Det är helt enkelt för mycket som händer just nu och som totalt har förändrat världen bara sedan jag föddes. Vi ger upp våra fri- och rättigheter för en falsk säkerhet; en falsk profetia om en stundande utopi bortom nutidens faror och hot. Det är ren och skär lögn och propaganda att vi behöver ge upp fri- och rättigheter – som tog oss hundratals, om inte tusentals år att förverkliga – för att känna oss säkrare.

Jag är för frihet men i en tid då media och politiker bombarderar oss med skrämselpropaganda, felaktigheter, manipulerad statistik, regler, lagar, tvång, kontroll, våld och via TVns hypnos en tillrättalagd officiell berättelse, så känner jag mig väldigt ensam. Väldigt ensam och maktlöst inför framtiden och vad som komma skall.

Ni kanske tycker att jag gör en höna av en fjäder, men denna fjäder är blott en av tusentals fjädrar i det statliga åbäke som allt mer kväver mänskliga fri- och rättigheter. Förekomsten av fluorid i svenskt vatten lämnar en del övrigt att önska av Svenskt Vattens hantering och beredskap när det gäller skadliga substanser i vårt dricksvatten.

Sverige ut ur EU.

Konsumentföreningen Stockholm om genmodifierade livsmedel i svenska butiker

Konsumentföreningen Stockholm är en ekonomisk förening och en av de största konsumentföreningarna i landet som idag har 600.000 medlemmar och drygt 400 ”förtroendevalda”. En av Konsumentföreningens uppgifter är att göra ”medlemsnytta” och ”stärka medlemmarnas ställning som konsumenter”.

Jag ogillar numera ordet ”konsument”, inte på grund av produktion och fritt utbyte av värdefulla varor och tjänster mellan människor, men för att konsumtionskulturen sätter en stämpel på människor, tilldelar dem en roll som är väldigt begränsad och dikterar villkor för vad som förväntas av dem. Köp, köp, köp. Bli lycklig!

Konsumentföreningens verksamhetsidé går ut på att de vill skapa en:

”möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan”.

Konsumentföreningen begår sitt första logiska och matematiska misstag när de öppet signalerar tron på en evig tillväxt i en ändlig värld. Det är oklart hur de tänker sig att de ska få intelligenta och kritiskt granskande människor att respektera deras form av ”social tillit” och vilja ”samverka” med KfS efter denna introduktion. Jag känner ingen tillit till KfS och jag vill nu inte ägna mig så mycket åt att samverka med dem utan mer göra retorisk åverkan. I framtiden kommer mänskligheten att bidra till ekologisk uthållighet, tillit och gemensamma uppoffringar av helt andra skäl.

Vårt samhälle som det ser ut idag i västvärlden har sedan industrialismen kunna växa fram på grund av den stora tillgången till billiga fossila bränslen som kol och olja, men denna ekonomiska utveckling med ständig tillväxt står i skarp kontrast mot ekologisk uthållighet. Innan jordbruket industrialiserades var man tvungen att bruka jorden på helt andra sätt, vilka var ekologiska och sannerligen ”hållbara”. Genom historien finns det flera exempel på civilisationer som kollapsat på grund av ohållbar tillväxt och framför allt för storskalig utbyggnad av jordbruket. Sök på Wikipedia, Google, eller fråga era vänner som är intresserade av historia och ekologi.

Förr var jordbruken mindre och anpassade efter regionens föränderliga klimat och solens cykler. Man var tvungen att arbeta med hjälp av naturen och inte emot den. Dagens storskaliga jordbruk står inför så enorma problem vilket gör det svårt att beskriva vilka implikationer det kan få för människors hälsa och välbefinnande under de kommande 50-100 åren. Tillgången till billig energi har även lett till en explosionsartad befolkningsökning världen över, vilket i sig är ännu ett problem man ska ta på fullaste allvar. Människan har under årtionden förändrat landskapens arkitektur vilket har medfört ofantliga geologiska och geopolitiska konsekvenser. Detta tänker jag på när jag stöter på frasen ”ekonomisk utveckling”.

”Inga genmodifierade livsmedel i svenska butiker”

Så inleds en artikel i Konsumentföreningen Stockholm, Nummer 1, januari 2011. Det står inte vem som har skrivit artikeln, men den som lyckas ta reda på det får dagens ros. Jag tror jag vet, men det är egentligen inte viktigt.

Artikeln innehåller så många tvivelaktiga saker att jag inte kan sitta här och få låta det passera. Jag kommer att gå igenom den grundligt och försöka beskriva så noggrant som möjligt vad jag tycker är problematiskt, vad som är anmärkningsvärt och vad som borde få konsekvenser. Det är svårt att ge en skarpt avgränsad kritik, eftersom det även är nödvändigt att kritisera både Konsumentföreningens och Livsmedelverkets information på deras hemsidor.

Artikeln inleds med stycket:

”Nästan alla (90%) av tusen tillfrågade svenskar tror att det finns genmodifierade livsmedel i svenska livsmedelsbutiker. Men det stämmer inte”.

Det finns visst genmodifierade livsmedel i svenska butiker. Jag såg senast idag en burk soppa som innehåller modifierad majsstärkelse och om kollar med svenska Livsmedelsverket så skulle de svara att det stämmer att det finns GMO-livsmedel i svenska livsmedelsbutiker. Om ”modifierad majsstärkelse” inte är GMO så måste det i allra högsta grad vara GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer). Sedan tycker jag att man inte ska avfärda oron hos 90% av tusen tillfrågade svenskar i det här fallet. Men mer om det nedan. Skribenten går sedan helt emot rubriken och hävdar att det finns GMO-livsmedel i vissa butiker.

Enligt Center For Food Safety och deras app True Food så menar man att:

”Canned foods can be simply vegetables or fruits packed in water, but many canned foods also contain corn syrup or sugar which could be derived from GM crops. Look for less processed canned foods and foods packed only in water or olive oil (not corn, soybean, canola or cottonseed), and avoid canned foods containing corn syrup, sugar not labeled as ”cane sugar” and soy ingredients”.

Soppan (gissa vilken) innehåller vatten, vegetabilisk olja, modifierad majsstärkelse, vetemjöl, kycklingkött, [2%], salt, grädde, skummjölkspulver, kycklingarom, (innehåller ägg och vete), socker, vassleprotein (från mjölk), jästextrakt, lökpulver, kryddor, vitlök, färgämnen (betakaroten, paprikaextrakt). Salthalt tillagad 1,0%.

Produkten säljs både i Nordamerika och Europa och produktionen måste alltså vara utformad på ett sådant sätt så att företaget förser den europeiska marknaden med soppa som inte innehåller genmodifierade organismer. Men i början av 2000-talet var företaget ett av många som anklagades för att sälja produkter som innehöll genmodifierade organismer på den Nordamerikanska marknaden.

Konsumentföreningen har alltså fel när de skriver ”men det stämmer inte”. Här är förresten rapporten som artikeln bygger på.

Vi läser vidare:

”De största livsmedelskedjorna i Sverige har valt att inte sälja några livsmedel med genmodifierade organismer, (GMO). Enstaka butiker med amerikanska livsmedel har produkter med GMO med då står det på förpackningen, allt i enlighet med EU:s lagstiftning. Läs mer om detta på www.konsumentforeningenstockholm.se/myterommaten”.

Bara för att vissa kedjor har valt att inte sälja genmodifierade livsmedel, så är det ingenting som är skrivet i sten. Om priserna på mat från konventionella och ekologiska jordbruk skjuter i höjden nu på grund av stigande inflation, så kan det uppstå en situation där det blir mer lönsamt för kedjorna att sälja mer genmodifierade varor. När kostnaden för att producera råvaror ökar så kommer förmodligen storföretagen utnyttja detta och exploatera den fria marknaden för att på så sätt skaffa sig fler oförtjänta fördelar genom att manipulera marknadskonkurrensen.

Som jag skrev ovan så motsäger skribenten sig själv på grund av att denne medger att det finns enstaka butiker som säljer GMO-livsmedel. Samtidigt misstänker jag att det inte alls står på amerikanska förpackningar att produkter innehåller GMO-livsmedel, eftersom produkter i USA inte behöver märkas när de innehåller genetiskt modifierade organismer.

Kunderna kanske blir upprörda om det framgick vilka produkter som har haft någon form av kontakt med GMO i kretsloppet och längs med livsmedelskedjan, men när det blir ekonomiskt svårare tider är det plånboken som bestämmer. Då lämnar människor nog etiken därhän när man tar sina värdelösa plastkort till matbutiken, för att med minskad köpkraft handla allt mindre mat för de pengar som de behöver arbeta allt längre tid för.

Angående myter om Konsumentföreningens fortlöpande arbete så är det att de bryr sig om ”konsumenten”, att de skriver artiklar baserade på integritet, vetenskapligt underbyggda fakta som är lättillgängliga för läsaren och att de argumenterar logiskt.

GMO-Fritt

”Märkningen ”GMO-fritt” på fläskkött lanserades av Citygross under hösten 2010. Syftet var att öka konsumentens möjlighet att göra medvetna val. Avsikten var god men risken är att märkningen förvirrar”.

Från Citygross hemsida:

”City Gross har positionerat sig som utmanaren som vill vara mest lyhörd för konsumenternas behov av att göra medvetna val. Exempel på initiativ i linje därmed är att man är ensam om att i hela kedjan stycka och packa kött i butik, märkningen Äkta vara av varor med få eller inga tillsatser samt fläsket från grisar uppfödda på GMO-fritt foder.”

”Familjeägda Bergendahls Food är med City Gross landets fjärde största dagligvarukedja. 29 stora City Gross-butiker erbjuder prisvärd mat och valfrihet med märkesvaror av hög kvalitet. I utmanarprofilen ingår att stycka och packa svenskt kött i butik, erbjuda hållbar fisk från manuella fiskdiskar, baka bröd från mjöl samt att hjälpa konsumenter göra medvetna val av livsmedel utan tillsatser och fläsk fritt från grisar uppfödda på GMO-fritt foder.(min anmärkning)

Märkningen heter egentligen ”Äkta vara” och inte ”GMO-fritt”, vilket är det som står på själva lapparna och/eller klistermärkena, men jag antar att man som konsumentföreningsplanerare tvingas att varna konsumenterna varenda gång någon använder ”GMO” på ett sätt som inte är tillåtet eller som avviker från föreningskonsensus.

Vad gäller syftet med märkningen så finns det vad jag vet inga empiriska belägg på om märkningen faktiskt gjorde så att konsumenterna ökade sina möjligheter att göra egna medvetna val. Det finns heller inga bevis för det motsatta. Om man påstår sig veta svaret på denna fråga med säkerhet så vilar detta endast på en spekulativ grund. Med ”avsikten var god” menar skribenten att detta inte var fallet och att det finns en risk att det förvirrar konsumentens möjligheter att göra egna medvetna val. Om ingen följer upp fakta angående det man kritiserar, varför ska läsaren lita mer på skribenten än på Citygross?

Samtliga svenska livsmedelsbutiker borde lansera ett GMO-fritt initiativ och mer aktivt jobba för att introducera mer ekologisk och närproducerad mat i våra hyllor.

Det kan vara så enkelt som att Konsumentföreningen och Livsmedelsverket ogillar att Citygross vill ha en egen kvalitetsstämpel för att hjälpa sina kunder göra mer medvetna val, eftersom detta konkurrerar med Krav och Svenskt Sigill. Konsumentföreningen och KRAV verkar ju ha kontakt. Det kan alltså vara så att certifieringen inte är bra för KRAVs ursprungliga idé med enhetlig märkning för att göra det lättare för människor att göra bra val. Därför attackerar Konsumentföreningen märkningens tillförlitlighet.

Det är bäst att jag passar på att skriva att den föreställning jag har om KRAV – dess utbud och dess implementering – tycker jag om. Jag vet inte lika mycket om Svenskt Sigill så jag kan inte uttala mig om den märkningen.

Svenska livsmedel borde få en enhetlig märkning som tydligt deklarerar om livsmedel och råvaror innehåller GMO eller inte. Vi har märkning för ekologiska varor samt fair trade och så länge det går att upprätthålla kontroll och inspektioner så vore det bra med GMO-märkning. Fler livsmedelskedjor borde ta efter Citygross och göra det ännu enklare att välja mat som är ekologisk och GMO-fri. Och om Citygross märkning är otydlig så tror jag att människor som handlar hos dem kan framföra detta i dialog med de anställda eller deras chefer. Detta gäller samtliga livsmedelskedjor. Tillbaka till analysen av artikeln:

”Avsikten var god men risken är att märkningen förvirrar”

Ok. Låt gå. Det kanske är oklart om det är grisfodret som inte innehåller GMO eller om det är den färdiga produkten.

”Citygross märkning betyder att djuret i fråga inte har ätit foder som framställts med hjälp av GMO”.

Check.

”Men om man ser till slutprodukten, det vill säga köttet, så innehåller inget kött GMO, inte ens köttet från de djur som äter GMO-foder.”

Det här påståendet hävdar jag vilar på en skakig grund och behöver backas upp med vetenskapliga referenser. Det handlar ju om genmodifierade organismer som intar frukt, växter och djur, och dessa kan ju mycket väl komma i kontakt med andra djur, para sig, dra på sig parasiter etc. Det är inte omöjligt att det kan uppstå mutationer och iterationer. Man ska aldrig säga aldrig.

Jag har uppfattat det så att biotechföretagen överlåter forskningen kring GMO-produkternas faror och hälsovådliga effekter, för att inte tala om ekologiska konsekvenser, till amerikanska FDA och EUs Efsa. Varken Konsumentföreningen eller Livsmedelsverket beskriver på ett tillräckligt adekvat sätt hur forskare i laboratorium tar fram de genmodifierade växterna. Det är i allra högsta grad en komplicerad process och forskarna tvingas forcera in – om det är bakterier, enzymer eller vad de arbetar med – i cellkärnorna. Än värre är att vi inte får några som helst källor om någonting i artikeln.

”Det blir inga spår av de genmodifierade organismerna kvar i köttet.”

Hur påverkar det här näringsämnena? Vad menar skribenten med ”spår”? Var tar organismerna vägen?

”Dessutom kan man ju lätt tro att allt kött som inte har Citygross märkning har producerats med GMO-foder. Men så är det inte”.

”Men så är det inte”! Där har vi det igen. Detta är extremt moraliserande och skribenten skriver vad vi ska tycka om märkningen.

Låt oss göra ett enkelt tankeexperiment. Antag att vi inte vet vilka djur som får GMO-djurfoder och vilka som inte får det. Antag sedan att vi inte vet vilka köttprodukter som innehåller GMO. Bokstavligt talat så spelar det ingen roll vilken produkt vi tar för skribenten menar ju att det inte blir några spår kvar av organismerna i köttet oavsett om vi köper produkten hos Citygross eller hos COOP.

Jag tror inte att KRAV-märkt kött kommer från djur som har fått GMO-foder, men jag kanske har fel? Däremot kanske människor lätt kan tro att produkter som inte är KRAV-märkta inte är ekologiskt odlade. Att produkten dessutom är GMO-fri innebär inte heller att den är ekologisk, och det är kanske den största källan till förvirring.

En annan invändning är att tron att allt kött som inte har Citygross märkning har producerats med GMO-foder bygger på en felaktig referens. Märkningen är menad att säga någonting om denna produkt vi tittar på just nu och den säger ingenting om alla andra produkter. Det finns en massa andra produkter i andra affärer, men de vet vi inget om utifrån märkningen vi ser framför oss. Vi har en viss köttprodukt för handen och tar andra rationella beslut om andra varor i andra butiker grundade på andra medvetna val.

Sedan undrar jag vem skribenter syftar på när denne använder opersonliga ”man”. Jag har lyxen att fråga er som läser det här hur ni ser på det här argumentet. Om ni skulle se märkningen, skulle ni lätt kunna tro att märkningen säger något om resten av skötseln och uppfödningen av grisar, eller bara om produkten ni har i handen?

”Enligt Scan äter endast 15% av Sveriges cirka 3 miljoner grisar foder med GMO. Det innebär att majoriteten av det kött som säljs i andra kedjor också har ätit ”gmo-fritt” foder.

Enligt Scan… Källa på det? 15% av tre miljoner är mycket och det är en siffra som man inte ska nonchalera. Citygross märkning blir genast tydligare; det finns en anledning till varför man vill ha en GMO-fri märkning. Nu vet vi ju att det ändå finns en del grisar som föds upp med GMO-foder, så varför ta risken och köpa en produkt som man inte vet om den ingår i 15%-kategorin?

En annan anmärkning är att de borde presentera hur utvecklingen med GMO-foder har sett ut i Sverige över tiden. Växer marknaden med GMO-foder eller är det bara en parentes i grisuppfödningen runt om i landet och varför litar man på data från Scan? Finns det inga som kan göra mer oberoende undersökningar? Om marknaden för GMO-foder ökar så har 90% av de 1000 tillfrågade i undersökningen all anledning att vara oroliga.

”Vad ska jag välja för kött?”

Eftersom Konsumentföreningen envisas med att kalla läsaren för ”konsument”, så hävdar den att vi inte kan göra egna intelligenta val. Denna underrubrik är ämnad att underbygga tanken om ”social tillit” och Konsumentföreningen vill minsann ha ensamrätt på att planera och styra våra medvetna val.

Valen får inte bli för medvetna så texten är utformad så att den talar ned till oss ”konsumenter” och inte i dialog med oss. Texten bjuder inte in oss att ta reda på mer eller undersöka själva; vi förväntas helt och hållet att lämna över vårt kritiska och rationella tänkande till en förening som får pengar för att: göra lustiga undersökningar, tala om för människor vad de ska vara rädda för och hur de ska göra för att undvika det.

Vad vi ska akta oss för och vad vi vill undvika är att låta Konsumentverket och andra få oss att etablera osunda konsumtionsvanor som sedan är svåra att bryta sig loss ur.

”Så vad gäller för dig som vill undvika GMO i fläskkött? Om du vill undvika att få GMO i dig kan du äta vilket fläskkött som helst. Om du väljer bort GMO av etiska skäl eller för att du är emot tekniken som sådan, kan du välja fläskkött som är märkt med Krav eller Svenskt Sigill. Båda är certifieringsorgan. Citygross märkning ”GMO-fritt” granskas inte av någon tredje part utan kan närmast beskrivas som en vägledning”.

Insinuerar skribenten att det finns fläskkött som innehåller GMO? Vi får ju råd hur vi ska undvika GMO i fläskkött så jag antar att det är relevant? Så om jag vill undvika GMO i fläskkött, så kan jag äta vilket fläskkött som helst?! Vid det här laget förstår ni att jag hänger upp mig på tillkrånglade formuleringar och textens otydlighet, men den är så dåligt utformad så jag kan inte vara den enda som har reagerat.

Om jag verkligen vill undvika GMO i fläskkött så undviker jag fläskkött. Det verkar finnas en osäkerhet kring huruvida GMO kan sprida sig från organismer till andra, samtidigt som skribenten menar att certifieringen endast ska ses som en ”vägledning”. Undrar om Citygross har några anmärkningar på Konsumentföreningens argumentation; att deras märkning bara ska ses som en godtycklig vägledning.

Det verkar som om själva huvudprioriteringen i branschen är certifieringen snarare än att maten är ekologisk eller närodlad.

Om märkningen endast är en marknadsföringsgrej så kan Uppdrag granskning, Dokument Inifrån eller andra kritiskt granskande journalister (finns det några andra kvar i landet?) undersöka huruvida detta stämmer eller inte. Men skribenten i artikeln från Konsumentföreningen presenterar ju ingen egen fakta. De har inte ens bemödat sig att intervjua chefer och anställda på Citygross, samt kollat med berörda gårdar etc.

Om vi tittar tillbaka på vad Konsumentföreningen skriver så finns det GMO-livsmedel i våra svenska butiker. ”Modifierad majsstärkelse” tolkar jag i alla fall som GMO jämfört med om det bara skulle stå ”majsstärkelse”. Eller Konsumentföreningen kanske menar att man ska tolka det som att det är ”omodifierad stärkelse”, att det förvisso handlar om modifierad majsstärkelse, men att den inte är genmodifierad.

Avslutande kommentarer

Konsumentföreningen presenterar inte källan för sin undersökning och nödvändiga referenser i artikeln. Det framgår inte heller vem som har utfört undersökningen och slutklämmen i stycket avfärdar totalt att 90% av de tillfrågade verkligen tror att det finns genmanipulerade livsmedel i våra livsmedelsbutiker. Detta är verkligen en knäpp på näsan för ”konsumenten” som inte har möjlighet att ta del av undersökningen och kritiskt granska den. Seriösa myndigheter och IGOs och NGOs gör all data och material tillgänglig så fort den finns att publicera och gör det utan att inbegripa ”sociala medier”.

Om man söker på ”GMO” och ”genmodifiering” på Konsumentföreningens hemsida så får man väldigt få resultat. Men en sida säger en del om deras inställning till GMO och hur det relaterar till ”konsumenten”. De menar att eftersom åsikterna går isär huruvida genetiskt förändrande livsmedel är bra eller dåliga, så framstår det som att de har förvånansvärt positiv inställning till GMO. Man kan säkerligen ifrågasätta detta och hur vi som köper livsmedel ska tolka deras texter. I Sverige handlar det om att vi som köper livsmedel ska åtnjuta det skydd som vi förväntar oss och den märkningsstandard som har tagits fram på den fria marknaden.

Enligt Livsmedelsverket så gäller dessa regler för GMO och GMO-livsmedel går igenom denna process för att bli godkända inom EU. Mer om GMO på Livsmedelverkets hemsida. Texten på Livsmedelsverkets hemsida är även den föremål för möjlig kritik, på grund av att de bara besvarar när GMO används och inte hur illa det har missbrukats och kommer att fortsätta att missbrukas.

När Livsmedelsverket svarar på frågan om det finns några risker med GMO, så inleder de med att skriva att EU har världens hårdaste lagstiftning för genetiskt modifierade organismer. De menar på fullaste allvar att den Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa ska stå för bra riskbedömning. De tar inte ens någonting om symptom eller tidigare sjukdomsfall som har inträffat i nordamerika och nämner inte ens att det finns några som helst risker för människan.

Det är ytterst olyckligt när myndigheter använder myndighetskommunikation på ett sånt oansvarigt sätt så vi inte får tillgång till vetenskapliga källor och fakta som vi kritiskt kan begrunda själva.

Efter att ha läst igenom och kritiskt granskat texterna så luktar detta beställningsjobb från lobbygrupper. Texternas begriplighet försämras avsevärt på grund av att de undviker att svara på de mest konkreta frågorna som de själva ställer och tillgängligheten till data, statistik, fakta och fallstudier är helt obefintligt. Artikeln är otydlig, innehåller kontradiktoriska argument och gör inga som helst anspråk på att vara vetenskaplig.

Men Livsmedelsverket är tydliga med det finns GMO-produkter på marknaden. Men vi får inte veta vilka. Jag har mycket svårt att se att det inte kommer att bli fler produkter i butikerna när GMO-marknaden väl etablerar sig i EU. Men just nu verkar det framför allt vara soja, majs och raps som man ska se upp med när man är ute och handlar.

Angående märkningen så behöver inte GMO-livsmedel märkas i USA. Det är väldigt intressant att amerikanska produkter har enorma klistermärken för ”nutritional facts” där alla delikata fetter och e-ämnen minglar tillsammans med de låga halter vitaminer och mineraler som produkten innehåller. Men enligt branschen ska den genomsnittlige amerikanen inte få veta vilka potentiellt skadliga partiklar eller organismer som maten innehåller som kommer från GMO. Så här skriver Livsmedelsverket angående märkningen i Sverige och EU:

”Livsmedel som av tekniska skäl tillförts små mängder GMO oavsiktligt behöver inte märkas. Konventionell majs som mals i en kvarn där det också har malts genetiskt modifierad majs kan till exempel oavsiktligt tillföras små mängder GMO från den genetiskt modifierade majsen. Högst 0,9 procent av råvaran får vara GMO, utan att produkten behöver märkas. En förutsättning är att den GMO som oavsiktligt hamnat i produkten är riskbedömd och godkänd. Icke-godkänd GMO får aldrig förekomma i en produkt”.

Snacka om att reglerna tillämpas på en glidande skala. Det är uppenbart att livsmedelsbranschen vill tänja på reglerna så mycket som möjligt för att kunna sälja fler av deras genmodifierade produkter på den svenska marknaden. Livsmedelsbranschen och dess olika ”föreningar” gör det svårare för oss att se skillnad på produkterna som innehåller GMO och de som inte gör det. Ju färre människor som oroar sig för GMO, desto högre acceptans för produkterna.

Senast jag var i affären fick jag verkligen anstränga mig för att se om ett paket med färsk majs (inplastat i olja såklart) var genmodifierat eller inte. Nu tror jag att det inte var genmodifierat, men jag behövde nästan använda monokel och lära mig spanska för att kunna vara helt säker.

Med detta inlägg har jag försökt att bidra till den ”medlemsnytta” som Konsumentföreningen står för. Genom det här blogginlägget påverkar jag genom att föra fram önskemål om varor och tjänster i svenska livsmedelsbutiker. Jag har också försökt bidra till att få fler människor att intressera sig för att kritiskt granska både myndighetskommunikation och GMO. Jag gör inga fundamentala anspråk på vetenskaplighet, men jag hoppas jag har skapat en vilja hos dig som läser det här och tänka efter själv och göra dina egna efterforskningar och egna medvetna val.

Angående värderingar så hoppas jag att fler samverkar till att på ett bättre sätt granska Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Konsumentföreningen och andra organisationer runt om i Sverige och världen som på ytan jobbar för att värna om oss, men som i kulisserna håller dörrarna öppna för flertalet lobbygrupper. De bönder, jordbrukare, skogsägare, djuruppfödare, ekologister, trädgårdsodlare, smågårdsodlare, ”preppers” och allmänt intresserade borde tillsammans gå ihop och upprätta ett gemensamt styrdokument för Sveriges ekologiska framtid. En framtid som inkluderar biologisk mångfald och som exkluderar GMO i mat.

Vi måste värna om vår tilltro till den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfald som vi över generationer ha begränsat kraftigt då vi gått från småskaligt jordbruk till industrialiserat och mekaniserat jordbruk. Vi som vill ha en framtid där vi odlar grönsaker lokalt och tar steg för att bli mer självförsörjande, måste höja rösterna för att få mer inflytande.

Vi måste fortsätta som individer att forma den framtid vi vill ha och kommunicera med andra människor världen över om vilken typ av hållbar sammhällsutveckling vi vill ha.


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.