Arkiv för mars, 2009

Fyra myter om kapitalism

Myt 1
‘Global’ kapitalism är ett nytt fenomen.

Dagens ‘globala’ kapitalism vore inte möjlig utan dess historiskt långa startsträcka.

Myt 2
Kapital cirkulerar ‘globalt’.
Det mesta av kapitalet sänds mellan en liten grupp bestående av de rikaste nationerna.

Myt 3
Kapitalism organiseras ‘globalt’ snarare än nationellt.
Internationella skillnader är viktigare och stater spelar fortfarande en viktig roll för transnationella konglomerat och dess ekonomiska aktiviteter.

Myt 4
‘Global’ kapitalism integrerar världen.

Ju mer ‘global’ kapitalismen har blivit, desto mer uppdelad har världen blivit på grund av ojämn fördelning av rikedomar.


Referens
& Bild
Myterna är hämtade från James Fulchers bok Capitalism – A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford. Sidan 103. Bilden kommer från flickr.

Värnplikten avskaffas

Värnplikten avskaffas äntligen. Regeringen lade i torsdags fram en proposition som ska effektivisera försvaret och ska gälla fem år framåt, vilket verkar konstigt för jag tycker att den borde gälla permanent.

Det råder inga tvivel om att det här kommer att förändra samhället om det går igenom. Moderaterna var ju som parti generellt sett knappast emot värnplikten förut, vilket var något som unga liberaler satte sig upp mot. Mattias Svensson tycker t.ex. att det är ”stort” att värnplikten avskaffas en ”moderatledd borgerlig regering”. Oppositionen har som vanligt inget bättre alternativ att presentera.

Sten Tolgfors hävdar att försvaret ska bli bland Europas mest moderna och att ”säkerhet” ska byggas gemensamt med våra ”grannar”. Tja, det låter ju trevligt, men hur kommer det att se ut i praktiken? Är det realistiskt att vi ska ha ett av Europas mest moderna försvar när vi borde rusta ned? Och är det verkligen bekvämt för våra grannländer att samarbeta med oss när FRA-lagen är i kraft?

Det känns ju inte som en bra grund att stå på för ett eventuellt samarbete – ”Vi hjälps åt tillsammans, men vi bevakar all er trafik som råkar finnas i våra kablar…”.

50.000 människor ska kunna göras stridsberedda med kort varsel (en vecka), vilket knappast är en siffra som får ryssen att ens gäspa av tristess. Mängden i sig  borde knappast räcka för att försvaret ska kallas ”modernt” och jag hoppas att reformerna bantar försvaret rejält så att pengarna kan användas till annat.

Jag tycker att det ska vara upp till var och en om de vill göra värnplikt, ingen ska behöva tvingas att ta upp vapen om de inte vill. Om plikten slopas kommer de som verkligen vill lumpen att få göra den, det kommer inte att vara svårt att få in rätt människa på rätt plats i och med denna reform.

Jag hoppas vidare att krigsekonomin och försvarsmaskineriet successivt minskas ned, för det är nämligen stora summor det handlar om, det vore intressant att veta exakt hur mycket pengar som årligen bara försvinner på grund av Sveriges försvar.

Finns det någon anledning att inte slopa försvaret helt? Ja, det tycker jag helt klart att det finns. Jag tycker mig se flera skäl till varför vi fortfarande bör ha ett ”försvar”. Först och främst tycker jag det kan vara vettigt att kunna skicka förband och trupper till katastrofområden och till olika oroshärdar världen över. Det är onekligen bra PR att kunna göra trupper tillgängliga för tjänstgöring utomlands och det kan säkert ha en stor effekt på internationella relationer.

Ett annat skäl till varför jag anser att Sverige som land bör avskaffa armén är att krigsekonomin ändå kan inbegripa icke-dödliga lösningar som t.ex. ofarliga vapen (paradox), forskning, tekniska lösningar och minröjning. Istället för en vapenhandel så kan försvarsmakten istället satsa på tekniska lösningar isom t.ex. vattenrening, byggnationer av olika slag, terrängfordon, informationslösningar etc. Forskning och utveckling behöver inte ägna sig åt dödliga lösningar.

Vad vill andra partier?

Socialdemokraterna är inte sena på att klaga på propositionen, men de tycks inte ha tid att själva sätta sig ned och komma fram till några egna lösningar. Skärp till er! Det verkar som de inte vill ha en ren yrkesarmé vilket medför att socialdemokraternas ”förslag” får en väldigt ambivalent framtoning.

Miljöpartiet verkar ha en mycket sundare inställning, de vill avskaffa värnplikten och avveckla det så kallade ”vilande” försvaret som ständigt ligger i beredskap. Det är helt enkelt inte värt att ha ett så omfattande försvar i och med dagens hotbild i fredstid.

Vänsterpartiet vill gå emot allt som vanligt och tänker sig att en utbyggd värnplikt vore bra. De är dessutom motståndare till yrkessoldater, vilket kanske beror på en viss rädsla för Militärkorporativism. Det här är ett intressant spår som jag kanske får kolla upp mer, för att vänsterpartiet vill bygga ut värnplikten låter väldigt splittrat när man tänker på deras framtoning som parti.

I och med militärkorporativismen som begrepp så kan vänsterpartiet använda sig av denna potentiella hotbild för att argumentera för utbyggd värnplikt. Men, som sagt, vi borde fortfarande rusta ned och göra en realistisk riskbedömning i samband med korporativismen samt attackera problemet med privata militärorganisationer på andra sätt som fortfarande möjliggör en nedrustning av vår armé.

Jag vet inte vad Kristdemokraterna vill, men de verkar ju göra bort sig mest hela tiden. De behöver bara låta någon av sina medlemmar uttala sig i media för att vi ska förstå hur konservativt och regressivt detta parti är. Välkommen in i samtiden!

Moderaterna, folkpartiet och centern kan vi väl kanske bunta ihop i en liten mysig lattegrupp, för det är väl dessa tre partier som står bakom propositionen? Kan tänka mig att kristdemokraterna inte fick komma med på detta kafferep heller…

Tillbaka till socialdemokraterna, Inte nog med att dom inte kan ta tag i frågan internt, det verkar även vara problem med kommunikationen mellan oppositionspartierna:

”Oppositionen har normalt två veckor på sig för att lämna in sina svarsmotioner, men har begärt extra tid med tanke på påskhelgen och frågans omfattning.”

Politikerna måste ju få sin påsköl, något annat vore ju otänkbart...

Fotot kommer från flickr.

Jag såg Anna Odell…

… på ett elskåp i Sveriges mest dynamiska stadsdel.

dsc00367

I lördags kväll var jag ute med några polare och åt middag. Efteråt gick vi till en pub och tog det allmänt lugnt. Vanligtvis pratas det mycket teknik i detta sällskap, självklart tycker jag om det, men ibland känner jag att jag är intresserad av vad mina vänner t.ex. har för politiska åsikter. Jag vet ju innerst inne att det här är grabbar som inte backar undan om jag bjuder upp till retorisk dans…

Det visade sig att jag skulle bli hårt ansatt under hela kvällen och bli retoriskt ödelagd.

Det började med att jag styrde upp en ‘bitter’ från ett Roslagsbryggeri och flikade sedan in vad jag tyckte om situationen med Konstfack. Mycket grovt förenklat tog jag viss ställning för ‘Territorial pissing’ och viss ställning för ett eventuellt resultat/examensanalys från Anna Odell. Jag tyckte att det som Odell har gjort är mer komplicerat än en den illa åtgångna tunnelbanevagn (som inte ens SL kunde minnas någonting om).

I fallet ‘Territorial pissing’, som jag har tagit upp förut, hade jag väl egna rätt vaga argument om individuellt ansvar, svenskt rättsväsende, Konstfacks eventuella riktlinjer samt att det minst ett år gamla ‘verket’ knappast skulle ha rört upp så mycket känslor och åsikter om det inte vore för en politiker. Jag personligen tycker om graffiti och även sådant som går under benämningen ”klotter”. I fallet med skadegörelse, är detta en annan femma som mycket beror på situationen i stadsbilden och eventuellt ekonomiskt drabbade. Jag dras till subversiva gråzoner.

I det stora hela tycker jag om graffiti som subversiv handling (även om kulturen är grovt kommersialiserad), det är inte heller något nytt fenomen som kommer att försvinna i första taget. Moderaternas nollvision i fråga om att ta bort klotter (inom ett dygn eller vad det är) är högst orealistiskt. Både skadegörelsen och saneringen kostar pengar. Huruvida Konstfack visste om vad som slutligen skulle bli examensarbetet eller ej är en annan historia.

Redan i och med dessa funderingar blev jag hårt pressad. Jag fick bemöta argument om att det då betydde att det var ok för någon och komma hem till min lägenhet med en molotovcocktail och dekorera om i konstens namn.

Ett annat argument som lades fram var att konstens utförande kunde vara mycket ‘snällare’; dvs. likt ett Di Leva-utförande vars syfte samt funktion flyter med fram till själva ‘utförandet’ (om ens det) till färdigt ‘verk’, utan att inbegripa lagöverträdelser eller oetiska samhälls-hack. Alltså: Konsten skall tillbaka till att använda sig av ett ‘snällt’ konstnärligt utförande för att visa på något som är viktigt. Ändamålen får aldrig helga medlen.

Dessa argument var bara början på den våg av argument som gjorde de två ‘fallen’ ännu mer komplexa för mig. Diskussionen fortsatte in på tal om konsten som sådan; att skapandet av konst svarar inför Svea Rikes Lag och att den inte ska medföra skador eller integritetsövertramp gentemot människor som inte vet vad som pågår. Nu står det också i media att Anna Odell blivit anmäld för en rad olika saker som t.ex. falskt alarm, våldsamt motstånd, ofredande och oredligt förfarande. Det sista handlar om att de instanser som ingick i omhändertagandet och vården av Odell berördes negativt. Båda fallen kan komma att bli ordentligt rättsligt prövade.

Ett annat argument som fördes fram var att en konstnär (i allmänhet) aldrig får ursäkta sig med att någonting utfördes i konstens namn; detta innebär att konstnären gömmer sig bakom en abstraktion och vägrar ta ansvar för sina handlingar, som i sin tur medför konsekvenser.

Ytterligare en fundering som kom på tal var att Odell inte heller borde ha lovat att allt kommer att bli förståeligt i och med hennes examensarbete. Ifall människor senare inte kan se syftet eller förstå vad Odell vill peka på eller ens håller på med,  ja då är hon ute på djupt vatten utifrån en konstnärlig synvinkel. Hon kan ha lovat någonting som hennes konst (arbete/handlingar/argument) sedan ej lever upp till.

En poäng som nämndes i det alltmer hektiska samtalet, var att den folkstorm som rasade mot henne kanske var det som hon ansåg viktigt snarare än det hon gjorde för att framkalla denna storm. Ett hårt argument mot detta som jag minns det, var att om det är så att hennes ‘verk’ visar på att instanser som polis, psykvård samt förbipasserande har utfört vad som förväntas av dom, kommer ju Odell’s hypotes om att vi har en icke-fungerande eller skev psykvård inte att bekräftas. Att spänna fast någon som annars riskerar att skada sig själv kanske är ett nödvändigt ont och kanske inte riktigt är det som man ska attackera om man vill visa på brister inom psykvården.

Ytterligare ett bra argument var att hon borde ha följt en psyksjuk människa i dennes vardag och dokumenterat det hela. En sådan undersökning hade möjligtvis kunna visa på påfallande brister och positiva aspekter av svensk sjukvård utan att någon skada begås. Individer skulle slippa ta ansvar för sina handlingar, för deras handlingar kanske inte ens skulle komma på tal i relation till eventuella konsekvenser.

Nu har det gått så långt att artiklar och löpsedlar om Odell innehåller ord som ”psyksjuk” och ”psyksjuka” och tar hård ställning mot henne. Visst skulle vi kunna säga att media låter det gå för långt. Låt juridiken ha sin gång. Jag tror även att det provocerar människor oerhört mycket att hon ”inte ångrar någonting” som vi kan läsa i media. Hon har rätt till sin åsikt.

Att döma av den lördagskvällens diskussioner, förstod jag direkt att detta är något som berör väldigt mycket. Inte trodde jag att mina vänner skulle ösa ur sig motargument bara för att jag hade en ‘teoretisk ambivalent’ position och tyckte att fallen var komplicerande.

Jag vägrar att se på dessa händelser som konkret svart-vita fenomen. Men i slutändan tycker jag inte att vi ska stänga Konstfack eller strypa skattepengarna. Vidare bör staten inte heller lägga sig i vad Konstfack gör då de flesta elever ändå ‘sköter’ sig och har koll på det juridiska läget. De allra flesta studenter har nog ärvt ett ‘paket’ av normaliserade etiska och moraliska kluster som är acceptabla för resten av samhället. Bara Konstfacks ledning får kontinuerligt utöka eller anpassa sina interna riktlinjer så de är aktuella i samtiden.

Även om det var jobbigt att sitta ensam i min ringhörna när de bara öste ur sig motargument, var det likväl en mycket givande kväll som jag hoppas kommer åter.

Politiska samt filosofiska debatter och diskussioner osäkrar argument, vilket medför att du hela tiden får omvärdera dina argument och förankra ställningstaganden. Den egna moraliska och etiska ‘måttstocken’ förändras i samklang med verkligheten.

Nästa gång ni placerar mig i en ensam ringhörna får ni banne mig bjuda mig på birra!

Mer om Anna Odell.

Svenska Dagbladets ledarredaktion vill ta sommarledigt

Svenska Dagbladet går idag ut och letar efter sommarvikarier som kan ersätta den soldyrkande ledarredaktionen under deras sommarsemester.

Det står att du ska vara ”allmänbildad” (vilket jag inte tycker är tillräckligt i dagens hårda konkurrens) och ha ”stilistiskt driv” (vilket i princip kan innebära lite vad som helst). Jag tror att de vill att du ska vara produktiv och kunna locka läsare med ditt sätt att skriva, vilket väl ändå ligger implicit i det att arbeta på en tidningsredaktion?

Nåväl, begreppen känns väldigt mossiga och intetsägande relaterat till de skribenter som jag tror att de egentligen letar efter.

Du ska ”kommentera” politik och samhällsfrågor både digitalt och analogt. Hur provocerande detta ”kommenterande” får vara står det ingenting om, men jag antar att allt är ok bara det ligger i linje för vad norska förlagskoncernen Schibsted, chefredaktör Lena K. Samuelsson och P.J. Anders Linder tycker, vilket i slutändan ändå kommer att innebära en rad olika begränsningar för dig i ditt arbete.

Du bör veta att journalistiskt opinionsbildande behöver ”gedigna analyser” och snabba ”stick” för att artiklar ska bli bra. Det är väldigt anmärkningsvärt vad mycket som krävs av de sommarvikarier som ska spotta ur sig artiklar för Svenska Dagbladet, vars redaktion låter sig präglas av en marknad och sätter ”snabba stick” framför ”gedigna analyser” i sitt opinionsbildande. Kvantitet framför kvalitet.

Du bara måste gilla Internets. Tyvärr Jan Guillou… Det blir inget sommarvikariat för dig på SVD i år heller. Kan någon vänlig själ skicka snigelpost till Jan G så han inte behöver lära sig att använda mIRC eller hur man underhåller en blogg?

Självklart måste du arbeta självständigt och du måste ha klart för dig att även luttrade och ingrodda gamla journalisträvar måste ha sin latte, därför måste du kunna springa fram och tillbaka till kaffemaskinen i ett rasande högt tempo, när du inte sitter och spottar ur dig textmassa vill säga.

Du måste skicka ansökan till P.J. Anders Linder senast den 22:a mars och den ska även kompletteras med en meritförteckning.

Jag undrar om jag ska söka eller inte… Det kanske finns någon annan organisation eller nyhetsmedium av intresse som kan erbjuda ett dubbelriktat utbyte.

Jag ska tänka på saken…

Ekonomiska konsekvenser för läraryrket

Andreas Mörck vid Lärarnas Riksförbund (LR) går ut och varnar för omfattande lärarvarsel. Det verkar som att det är allvarligt och uppemot 1000 lärare har redan varslats runt om i landet. Det jag finner konstigt är att DN:s artikel från Anna Lena Wallström (TT) basunerar ut att:

”Lågkonjunkturen drabbar nu också skolorna.”

Ekonomiska faktorer påverkar alltid alla institutioner och företagande. Oavsett om det rör sig om privat eller kommunalt ägande samt drift, kommer en eventuell ekonomisk kris att påverka företag och indirekt jobben. Nu kan det vara så att vissa branscher kan förbli gynnsamma under vissa ekonomiskt dåliga förutsättningar, men till stor del tror jag att utbildningssektorn påverkas av bland annat ekonomin och fördelningen av antalet elever.

Då jag inte är väl bevandrad i svensk arbetsrätt, är min syn på saken (varsel) att Lärarförbundet borde ha gått ut mycket tidigare och varnat för möjligheten till omfattande varsel inom sin sektor. I fallet ovan rör det sig om omfattande varsel och olika institutioner borde ha reagerat mycket snabbare och gjort beräkningar på hur många varsel som skulle kunna drabba utbildningssektorn.

Här kan vi såklart ha och göra med en situation där tusentals lärare runt om i landet har varslats för länge sedan och att jag först nu får reda på det. Vad jag inte förstår är att den här informationen likväl är mycket viktig för personer som håller på att utbilda sig till lärare, mig inkluderad. Vidare tar DN-artikeln upp att lokala medier tycks ha granskat situationen på ett bra sätt men att större medier tar upp varslen nu.

Det verkar som situationen är värst uppe i norr; städer som Luleå, Boden, Gävle och Piteå är hårt drabbade. Artikeln vinklas så att det framstår som om det är på grund av lågkonjunkturen som dessa hot om varsel har uppkommit. Mörck hävdar till och med att dagens lärarvarsel är betydligt mer allvarligt än under början av nittiotalet. Han pratar om att ”nästan alltid löst sig”, men att varslen nu ”leder till uppsägningar”. Varför är skolan inte längre skyddad? Exakt vad var det som skyddade skolan under t.ex. nittiotalet?

Det som inte riktigt kommer fram i artikeln är att det finns fler parametrar med i det komplex som utgör skolans ekonomi, nämligen elevunderlaget:

Varslen beror till viss del på vikande elevunderlag.”

Nej, va? Är det sant? Jag vill se statistik på hur varslen drabbar oss som lever i storstadsregioner och jag vill framförallt se statistik på hur många färre elever det rör sig om och hyr det påverkar elevunderlaget i allmänhet.

Artikeln rör sig väldigt hastigt förbi de fakta som inbegriper hur mycket pengar som spenderas på reformer, skolverksamheten och lärarnas arbetskrafter. Kan det vara så att det inte bara har och göra med lägre skatteintäkter, utan att kommunerna också har större utgifter i utbildningssektorn för att politiker hela tiden försöker göra om i skolsystemet. Som politiker tror jag man snabbt glömmer hur mycket beslut som i slutändan påverkar eleverna vare sig de vill eller inte.

Kan det vara så att det är all denna oreda ifråga med administration, skolsystemet, kommunal samt privat regi, reformer etc. påverkar eleverna negativt snarare än att det beror på lärarna eller på grund av en lågkonjunktur? Och om det finns färre elever i vissa delar av landet då kanske det även måste finnas färre lärare för att få det att gå runt ekonomiskt.

Det råder någon slags statisk ovilja i den svenska mentaliteten. Istället för att analysera konkreta hot, se progressivt framåt och skapa nya arbetstillfällen och arbeta för en dynamisk arbetsmarknad, kommer opinionen att handla om hur staten ska täppa till ekonomiska hål. Detta synsätt blir väldigt negativt för att kunna omfamna anpassning, en anpassning som känner igen och accepterar nödvändiga och ofrivilliga förändringar i en fri marknadsekonomi.

Sverige bör anamma en ny inställning. Istället för att täppa till ekonomiskt sjunkande skepp, bör staten investera skattepengar i nya småbåtar som kan glida fram på arbetsmarknadens hav.

Fler som bloggar om lärarvarsel:

Knuff

Amerikanskt inbördeskrig nästa år?

Igor Panarin, före detta KGB-analytiker och professor i statskunskap, tror att USA kan komma att splittras i ett framtida inbördeskrig. Han spår att detta kommer att ske redan till nästa år (!).

”Olika delar av USA har olika historia och kultur och det är stora skillnader i ekonomisk och finansiell betydelse. Under 2009 kommer en stor kris utveckla sig, vilket kommer leda till att USA splittras till sommaren 2010.”

Analysen bygger på en förvärrad finanskris, samt att typiskt inhemska amerikanska problem eskalerar. Bankerna kommer ej att kunna upprätthålla ekonomiska fasader och en implosion av dollarns värde är att vänta. Det kan ju tyckas att tron om dollarns fall är rätt uppenbar, men det finns ju flera poänger med en kraftigt försvagad dollar och det är ju bland annat uppgången för den svaga ryska rubeln och etableringen av Moskva som världens finanscentrum.

Är den här analytikern mannen bakom ett sofistikerat ryskt hack? Försöker sig ryssarna på att hacka amerikansk ekonomi och samhälle? För att inte tala om att stärka den ryska folksjälen.

Det ska bli intressant att se om det kan ligga någonting i detta eller om vi ska ta det med en stor nypa salt.

Laissez-faire

I en tid då en rad olika krispaket ska rädda redan sjunkande ekonomiska skepp kan det vara givande att ha koll på följande begrepp: Laissez-faire.

Ska vi låta SAAB och Volvo gå omkull? Ska vi släppa monopolet på alkohol i vårt land? Om du svarar något i stil med ”javisst”, ”kör på” eller ”låt dom gå omkull” då kanske du till viss del stödjer den franska frasens innebörd ur en kapitalistisk synvinkel. Som doktrin säger den att en stat ej ska gå in och styra i ekonomin, vilket bland annat innebär att staten t.ex. inte ska fortsätta att pumpa in pengar i SAAB.

Ju fler miljarder som pumpas in i SAAB; desto fler miljarder kommer någon gång att behöva betalas tillbaka. Vi får ha i åtanke att Sverige redan har en avsevärd statsskuld, vi är dessutom i en helt normal ekonomisk kris som inte borde ha kommit som en total överraskning. Även om ekonomi är ytterst komplex med alla dess olika hack och transaktionsmöjligheter, så finns det vissa generella tendenser som tidigare har visat att upp och nedgångar i ekonomin är helt normalt.

Från ett politiskt-filosofiskt perspektiv kan jag tycka att staten ska jobba för att minimera sitt ekonomiska inflytande i svenska storföretag. I de fall där vi har och göra med monopol skulle dessa kunna elimineras helt för att minska inflytandet.

Men jättemånga jobb står på spel, väldigt många människor påverkas av att stora företag faller ihop som korthus och det är fel att skicka ut så många människor i arbetslöshet utan att staten ingriper. Vissa kanske också menar att vi sänker kvalitén på produkter och skapar en hel del nya problem ifall vi avskaffar apoteks- och spritmonopolet.

Men det skulle lika gärna kunna vara annorlunda. Staten skulle kunna använda pengar direkt till att hjälpa dessa som berörs utav nedläggningar till att skapa nya jobb. Kvalitén på Apotekets produkter skulle mycket väl kunna bibehållas och personal skulle fortsätta att utbildas även om ett Apotek t.ex. skulle vara en del av ett snabbköp nära dig. Vårt land kanske inte totalt skulle tappa fattningen om vi kunde springa ner och köpa lite birra efter tio en vardag. Vi kanske t.om. skulle bli lite mer kontinentala?

Målet tror jag inte är att vinka ut människor i arbetslöshet, utan stödja en dynamisk situation där nya arbetstillfällen dyker upp på marknaden, där fler kan ha ökad valfrihet till vad de vill ha i sina sortiment, där vi kanske skulle få en annan syn på alkohol och avslappnad relation till vår alkoholkonsumtion. Det behöver inte gå käpprätt åt helvete vare sig vi målar upp kapitalismen som dålig eller som bra. Den är både och. Vi ska heller inte glömma att det ekonomiska maskineriet medför teknologisk utveckling, förändrade arbetsformer, arbetskrafts-migration etc. vilka som fenomen i sig inte är dåliga.

ACTA, FRA-kritik och piratbuktsrättegången

FRA-lagen

Under många år bojkottade jag våra två största kvällstidningar, mina vänner tyckte jag var ideologiskt konstig, men jag brukade argumentera för att tidningarna var fördummande. Nu, efter att ha läst två artiklar i DN om ”konstgjorda gräsrötter” och ”gräsrötter effektiv pr” (jag tänker inte ens länka till dom för de är så brutalt dåliga), känner jag mig så trött på en kultur och jargong som håller på att bli omsprungen av helt vanliga människor. De ägnar sig åt att skriva kritik om kritik snarare än att bedriva egen originell och vettig kritik vars objekt är av högre nyhets- och kunskapsvärde för oss medborgare.

Såklart att alla möjliga människor visar kritik mot FRA-lagen. Och självklart ska vi alla i viss mån granskas, men det finns ju så många fler fenomen att skriva om än föråldrade hierarkier och pengar. Det är även många medborgare som visar kritik mot förslaget till ändringar av denna aktuella lag, ändringar som på pappret ser precis ut som det ursprungliga ändringsförslaget.

Nu kritiseras ju FRA-lagen inte bara inom rikets gränser, utan också i andra länder som t.ex. Slovenien:

Last June, Sweden’s parliament adopted some controversial legislation – the so called FRA1 law, which sanctions the expansion of the supervision of society; it is an eavesdropping law which allows the state to track data exchanged among citizens via the Internet, telephone and telefax. This legislation actually facilitates complete control over a huge number of citizens, and should be precluded as it is incompatible with human rights legislation.”

Några kanske jobbar Volvo, andra sitter på dyra kontor med hög kaffe latte ratio, men sen har vi också en stor majoritet av helt vanliga människor, med helt vanliga jobb och som inte styrs av någon. Journalister vill ju dock ha något objekt för deras undersökningar, för de är inte tillräckligt kunniga för att kunna beskriva klusterorganisatorisk dynamik. Det är ju som bekant lättare för dom att spåra pengar snarare än att spåra engagemang och politiskt missnöje.

Såklart människor som intresserar sig för politik, filosofi, frihet, öppet samhälle och övervakning kommer att ha saker att säga angående FRA-lagen, denna lag som med inkopplade kablar går ut över ett helt folk, försvårar arbetet både för Säpo och vår militär i deras sätt att bedriva spionage, kontraspionage och skyddet av rikets säkerhet (stoisk avslutning).

Men, lyssnar politikerna på Säpo och militären? Det verkar ju uppenbarligen inte som det, FRA 2.0 kommer inte göra någon glad men politikerna verkar tycka att det är enda vägen att gå. Varför? De lyssnar inte på medborgarna längre, men politikerna behöver ju dock ett objekt för att bli oroliga och verkligen bedriva radikal politik.

Jag är så trött på den regressiva politik som begränsar vägval, som vägrar lyssna på kritik, som gömmer sig bakom myndigheter och direktiv från EU. Jag är missnöjd med politiken och partierna över hela det politiska spektrumet på riksdags och regeringsnivå. Jag har högre förtroende för kommunalpolitik än den ovan nämnda toppstyrda och regressiva nivån. Jag vill ha progressiv politik, utveckling, med mycket retorik och med agitatorer som vågar riva upp vågor på en den annars så krusande politiska ytan.

Klipp av kablarna och sälj er schackdator.

ACTA

Nu tycker jag att media får börja gräva på allvar. Sitter det inga med kompetens i, medborgarrätt, yttrandefrihetsrätt, filosofi, EU och politik som riktigt kritisk kan bedriva journalistik på landets tidningar? Varför gräver dessa inte upp mer information om de direktiv som utgör ett hot mot medborgares rättigheter? Det går mycket mycket snabbare för bloggare att bedriva granskning och vi är dessutom många fler där olika människor tillför olika typer av kompetens.

Det räcker inte med att posta länkar till läckta dokument eller väldigt snäva definitioner av lagar och direktiv, journalistiken ska problematisera och konkretisera! Var är engagemanget och kuragen? Varför finns det inte en endaste smula av motstånd mot alla nya lagar och direktiv som vi utsätts för utan att man lyssnar på kritik? Nej just det, jag glömde att ni inte vill bli ertappade av era arbetsgivare med era händer i kakburken.

Det ska vara lagligt att dela filer med varandra och jag vill inte behöva få min dator, USB-minne eller telefon beslagtagen i tullen på grund av att jag kan ha fört in låtar in i Sverige eller något annat land. Jag vill kunna röra mig fritt inom EU utan att behöva ha identitetshandlingar med RFID-chip så jag kan spåras. Jag vill inte heller kunna bli avstängd från Internets. Det skulle innebära en katastrof för mig som under årens lopp har använt mig av dessa nät till att lära känna nya människor, att vara kreativ, att betala räkningar, att lyssna på rättegången mot The Pirate Bay och mycket mycket mer.

En eventuell avstängning skulle innebära att jag får svårare att utföra mina arbetsuppgifter och att på ett bra sätt kunna bedriva ‘högre’ studier.

Vi ska inte heller kriminalisera öppna nätverk, dessa utgör en mycket bra tjänst som t.ex. kaféer kan erbjuda sina gäster. Detta stärker marknaden och ligger rätt i tiden.

Jag tillhör den generationen som har en uppfattning om verkligheten innan Internets och verkligheten efter Internets födelse. Kanske skulle man klara sig utan Internets, även om jag skulle ha svårt att kontakta alla mina vänner, men de yngre generationerna tror jag skulle göra kraftigt motstånd om de visste om att ett förslag som ACTA lär under utformning.

Fildela dokumenten – bränn dokumenten.

Spectrial

Om någon eller några av blir dömda så kommer The Pirate Bay att finnas kvar. Om samtliga blir frikända så kommer The Pirate Bay finnas kvar.

Det är anmärkningsvärt hur åklagarsidans representanter både blir språkrör för musikindustrin och filmindustrin och som dessutom aktivt dekonstruerar sina egna arbetsgivare under pågående rättegång. Åklagarna skickar tillbaka branschen till stenåldern medan The Spectrial bygger vidare och ser framåt.

Jag må ha lackat lite när jag betatestade OneSwarm – men det funkar ju. Alltifrån kod, gränssnitt och användningsområden kommer ju att förfinas med tiden. Bittorrent-tekniken är redan föråldrad – när väl företagen väl slutar att fäkta mot väderkvarnar kommer de att inse att de varit högst delaktiga till att driva på utvecklingen av teknologi och kod på området som ytterligare försvagar deras fundament.

Jag tycker att de ska frias, ser hellre att svenskt rättsväsende sysslar med grov brottslighet, att svensk polis får mer resurser mot tung brottslighet och att musikindustrin och filmindustrin inte får rätt att skicka hem kravbrev till folk.

Du kan mycket väl aktivt använda Google för att hitta torrents. Googles crawlers indexerar också aktivt alla dessa torrents, medans The Pirate Bay inte alls har en sådan funktion och är jämförelsevis passivt. List trackers -> jag har tur.

Det här är så mycket större än fildelning, glöm aldrig det. Den här dynamiken handlar om politik, innovation, marknad och kontroll. Politiker och vinstkåta branscher slåss med näbbar och klor för att kunna kontrollera begrepp som ”konsumenterna” och ”medborgarna”.

Motstånd!

Affärsvärlden kritiserar DN i artikeln ”Grattis FRA”.

”Hypotesen att FRA-kritiken skulle vara regisserad av något dolt särintresse stämmer helt enkelt inte. Den massiva kritiken från privatpersoner, folkvalda, organisationer, myndigheter och delar av Allianspartiernas egna led är snarare ett tecken på FRA-lagens politiska sprängkraft. Kritikervågen var helt enkelt för stor och komplex för att vara sprungen ur en och samma källa.”

Och här kommer det absolut bästa, pass på nu!

”Problemet är att vi här återigen får ett bevis på att våra folkvalda i Riksdagen har begränsade kunskaper om FRA och verkar sakna förmågan att på egen hand utkräva verklig insyn i verksamheten.”

Den här formuleringen är inte dum den heller:

”Efter Alliansuppgörelsen i september förra året är det som om luften har gått ur mediernas granskande ambitioner. Detta trots att FRA till stora delar fortfarande är ett vitt oskrivet ark.”DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism