Arkiv för april, 2009

Nätpolitiken värnar om de europeiska medborgarnas fri- och rättigheter

Malcolm Harbour has launched an attack on Swedish Internet-defender MEP Christofer Fjellner. And the users rights directive rapporteur  says that the discussions around Internet  rights amendments 138 and 166 were ‘deeply frustrating’  because they ‘could derail two years’ of work‘.  Is there an  implication  that he has spent two years on an industry deal, which these amendments could squash?  It does suggest that  his amendments to the directive are not, as he claims, designed for users, but for network operators.” (Horten)

Visa fortsatt stöd för Citizens’ Rights Amendments!

Regeringen talar om att svensk grundlagsstiftning är stark och att vi inte behöver mer skydd, men det innebär att Sverige, som är en del av en europeisk union, inte värnar om europeiska medborgare och deras rättigheter.

När Sverige är inbegripna i internationella relationer, bör vi även tänka på den prototypiska medborgaren inom EU på liknande sätt som vi tänker på människor i Sverige.

Var finns solidariteten till andra människor ute i Europa? Ska vi bara sitta med händerna i kors och se på när Frankrike driver igenom HADOPI? Vi som dagligen använder Internet menar att om man öppnar upp till fler möjligheter att stänga av användare, censurera nätet och paketera det, så gör vi ingen skillnad på vilket ”land” det drabbar.

Internets är ett internetionellt gränsöverskridande och vad som riskerar att implementeras i ett ”land”, riskerar att få konsekvenser för Internets hela struktur.

Det går inte längre att tänka i termer av ”land” ”gränser” och ”olika lagstiftning”. Implementeras HADOPI i ett land finns det en mycket stor risk i att detta även kommer att drabba andra länder. Man behöver knappast bedriva speciellt mycket tankeverksamhet för att inse att om HADOPI (som bara är ett av många exempel på förmynderi) implementeras i Frankrike, så kommer sannolikheten öka för att det även implementeras i Storbritannien.

Implementeringen i ett land kommer att likt en smitta påverka andra länders politiker. Och vi vet sedan tidigare att korporativism och lobbyn knappast hindras av några former av gränsöverskridanden, men dom tycker däremot om att skapa egna gränser.

Fildelare ska inte kunna svartlistas och stängas av från Internet, speciellt inte utanför alla former av rättsäkerhet. Vi kan fortfarande trycka på för att få EU att acceptera Citizens’ Rights Amendments. Vi kan inte tillåta att andra länder driver igenom hela galna förslag bara för att vi i Sverige har ”acceptabelt” skydd.

IPRED är inte ett bevis på en rättssäker lag för att man som privatpolis måste gå via domstol för att få ut IP-nummer, utan ett bevis på en icke rättssäker lag på grund av att IPRED medför att hyrsnutar ens har givits möjligheten till att samla in bevis och begära ut IP-nummer.

I Italien vill man kunna censurera bloggare och få dom att registrera sig. Är detta acceptabelt?

Om EU inte stödjer CRA, kommer stora delar av svenska folket fortsätta med att strunta i IPRED och dessutom klaga på direktivet. Sveriges befolkning kommer att fortsätta att göra IPRED till åtlöje genom olika former av gemensamt grupparbete. Sverige kommer även att fortsätta att kritisera FRA-lagen och hela denna taffliga affär.

Medborgare kommer fortsätta att arbeta mot andra typer av direktiv och företeelser som HADOPI, Datalagrinsdirektivet, ACTA, saker som kommer från polismetodutredningen etc.

Vi måste rikta om perspektivet. Gemensamt måste vi ta och totalt dekonstruera eller ödelägga förslag, direktiv och stolligheter långt innan de kommer upp på bordet för omröstning. Det här funkar inte längre, utan nätaktivismen måste på ett positivt och nyfiket sätt förändra perspektivet och sättet att se på hur politik formas inom maktens korridorer.

Piratpartiet har fullt upp med att räkna nya medlemmar och reagera på de senaste mätningarna. Men pp skulle ju kunna få in ännu fler medlemmar och fiska röster på samma gång genom att skapa folkstorm kring telekompaketets kompromisser. Det ena utesluter inte det andra. Hur många av Piratpartiets medlemmar är ”aktiva” och hur många är soffliggande guldpirater? Upp till bevis!

Socialdemokrater… Vad håller ni på med? Var är eran vilja till att bedriva polemik med högern ”bara för att”? Ni är den blekaste oppositionen i mannaminne. Inte nog med att ni behöver göra upp med era rötter, ni behöver också på allvar ge er in i polemik mot högern och tycka annorlunda om saker och ting. Hur bedriver ni egentligen politik? Ni tillåter bara högern att göra vad de vill oavsett om det gynnar människor eller är dåligt för rättssäkerheten och bidrar till ett övervakningssamhälle. Ni har ett väldigt bra läge till att få fler röster genom att stödja Citizens’ Rights Amendments, att klaga på Regeringens hantering av FRA-lagen samt jobba för att riva upp den. Ni kan även sätta hårt mot hårt genom att ställa er negativa till IPRED. Ni förlorar en massa potentiella väljare till Piratpartiet just nu och det är på tiden att ni vaknar upp.

Tips för v, s och mp: Våga kritisera Regeringen.

Jag vill påminna er om att ni fortfarande kan skicka in frågor inför Näringsdepartementets kommande seminarium om telekompaketet. Vi behöver gemensamt filosofera, analysera och dekonstruera i relation till telekompaketet och försöka belysa så många olika sidor som möjligt. Maila telekompaketet@enterprise.ministry.se och ställ era frågor till Näringsdepartementet.

Håll en bra ton, skriv sakligt och skriv kortfattat. Vi kan alla ställa frågor som målar upp en helt annan bild av telekompaketet än den bild som kommer att belysas av media. Se Departementet för mer information.

Tillbaka till Monica Hortens analys av konflikten mellan Fjellner (EEP) och Harbour (EEP):

”Mr Harbour  is also trying to fend off the amendments  – known as the Citizen’s Rights amendments – that have been tabled by the two smaller groups – GUE/NGL (left group) and IND/DEM (independents).  I also believe they may have been tabled by the ALDE (liberal) group and (in part) by the Greens. The Citizens Rights amendments restore the balance of the Telecoms Package towards users, and place a duty on the national regulators to oversee blocking  practices.”

Vi måste visa Fjellner att vi står bakom honom. Är det någon som minns hur Karl Sigfrid behandlades under förhandlingarna om FRA-lagen? Ju fler som visar att de står bakom Fjellner desto bättre. Detta är en konflikt mellan två generationer och synsätt som vi inte får förlora:

”Mr Harbour has also publicly vented his frustrations with the discussions surrounding Amendments 138 and 166 –  the two key amendments in the current draft  which offer some protection for users against the blocking and other possible abusive practices by network operators. His comment, issued at the end of a long, and probably tiring day of talks on Tuesday evening, is very telling.   ”It has been deeply frustrating to feel this one issue which was not in any way at the centre of what we were doing could derail two years of work,” (Reuters )”

Vi vill självklart få två års arbete med obalanserad lagstiftning att spåra ur! Speciellt om den kan komma att implementeras på bekostnad av fri- och rättigheter.

Istället för att värna om Internet, dess användare och marknadens mångfald, så förespråkar Malcolm Harbour och Catherine Trautmann med sina oacceptabla kompromisser en snabb och smärtfri implementering som i framtiden riskerar att få ödesdigra konsekvenser för europeisk innovation, fri- och rättigheter för användare gentemot telekombolag, samt mänskliga rättigheter.

Men vänta nu… Arbetet med telekompaketet går enligt Harbour tillbaka ungefär två år till 2007, men officiellt har EU dokument som bevisligen visar att arbetet med telekompaketet tog fart för ungefär ett år sedan. Vad har Harbour gjort i det fördolda under två års tid?

Har telekombranschen legat för ankar inne på Malcolms kontor?

”I also find noteworthy the comment that these rights could  ‘derail two years of work‘. The Telecoms Package was announced by the European Commission in November 2007, which by my reckoning is less than two years, and the documentary evidence of the European Parliament work on the Telecoms Package goes back just over a year. One therefore must question what Mr Harbour has been doing for two years.  There is an  implication that this law has  been negotiated with industry over that time. We should ask what is the deal?”

Vi användare har självklart inte haft ett dugg att säga till om angående utformningen av direktiven. Jag slår vad om att generationen som t.ex. Fjellner tillhör kan avsevärt mycket mer om Internets struktur och inneboende potential än vad Harbour vet.

Harbour har ju dessutom uppenbarligen format sina åsikter och förslag hand i hand med telekombranschen, som inte alls behöver bry sig om några rättigheter eller för användarna positiva effekter. De kan ju bara köra på med sin lobby för att gynna sina egna intressen, marknad och konkurrensrätt… En konkurrensrätt som bevisligen kommer får Internets att spåra ur.

Nätpolitiken rättar sig inte in i leden.

Två skäl till att vi behöver Citizens’ Rights Amendments
Kritiska frågor om telekompaketet

Agreement on a new version of amendment 46/138 in Brussels. The European Parliament accepted a weaker text

Ändringsförslagen till den 5:e Maj
A6-0257/2009: Amendments
A6-0272/2009: Amendments

En nätpolitik som står upp för grundläggande fri- och rättigheter

Idag den 29:e April 2009 är det sista dagen för att lägga ändringsförslag till europaparlamentets andrabehandling av telekompaketet.

Internets sprudlar det av aktivitet, Näringsdepartementet kommenterarbloggen (vilket uppskattas väldigt mycket) och werebuild.eu växer så det knakar om fraktalerna. På bara några dagar har det också spridit sig ut i resten av Europa.

Idag är det allra viktigaste att politikerna stödjer Citizens’ Rights Amendments.

I förrgår kunde vi konstatera att Christofer Fjellner skriver på för 166:an. Idag verkar det vara så att det behövs ett fyrtiotal underskrifter om 166:an ska ha någon chans. Igår uppmanade många av oss att börja e-posta politikerna, framförallt de svenska, och de som stödjer tillägg 166 måste skriva på de papper som ligger och väntar på Fjellners kontor i Bryssel…

Citizens’ Rights Amendments är lagt av de små partigrupperna inom EU och Alexandersson tror inte att de större grupperna kommer att köpa dessa rakt av. Det är fortfarande viktigt att skicka e-post eller ringa politiker och både diskutera vad de små grupperna har lagt på bordet, samt belysa tilläggen var för sig. Vi ska inte ge upp hoppet om att det är kört för just dessa omskrivningar ovan. Visa fortsatt stöd för de som är positivt inställda till Citizens’ Rights Amendments.

Det är viktigt att komma ihåg att om parlamentariket skriver att de ska rösta på 138:an eller 166:an, innebär inte detta att de sedan skriver på Fjellners papper. Därför kan det vara viktigt att känna till Fjellners detaljer så ni kan följa upp i och med att ni får några parlamentariker att svara på era email.

I dagsläget tror jag bara runt 5-10 stycken ledamöter har skrivit på pappren på Fjellners kontor, men det kan komma fler besökare till Fjellners kontor under dagen.

Carl Schlyter (mp) litar varken på den franska eller den svenska regeringen!

Det är något lurt med att de vill ändra domstolsbeslut till engelskans och franskans ”tribunal”, men våra experter analyserar just nu kryphålen.”

De gröna är inte förtjusta över Trautmann’s kompromiss:

Jag delar de flestas oro för att denna kompromiss inte räcker och därför kom den gröna gruppens möte idag fram till att vi ska lägga fram 166:an igen inför plenum. Detta gäller den mest uppmärksammade delen av telekompaketet, den sk Trautmann rapporten.”

Det viktiga i dagsläget är att stödja De Gröna som själva kanske lägger 166:an idag. De Gröna är även mycket misstänksamma mot den andra kompromissen från Harbour:

Harbour rapporten […] är en riktig luring, där man återigen smyger in orden ”lagligt” innehåll, dvs man kommer åter tillbaka till att privata bolag ska ha någon sorts ansvar för innehållet på nätet. De gröna kommer lägga ett helt paket med ändringar även i Harbour rapporten för att åtgärda de brister som finns för skyddet av friheten på nätet.”

Carl Schlyter (mp) uppmanar er att fortsätta kontakta politikerna för att det är bra. På grund av att Schlyter skriver detta är det ett tecken på att parlamentariker tar till sig information. Det går att så digitala frön och påverka ledamöternas ”snack” med varandra.

Fenomenets begreppslighet kan liknas vid ett ‘fraktalskott’ vars dolda praktiska potential måste slipas fram, borstas rent och poleras.

Om du inte vet vad du ska skriva eller vem du ska skriva till, tycker jag att du ska svänga förbi till Henrik Alexanderssons blogg eller till werebuild.eu. Vi är inte rädda för att ställa frågor eller att hjälpa till. Ingen fråga är för dum.

Jag höll helt på att glömma en sak. Passa på att höra av er till liberalerna också. Det ryktas tydligen att de kanske kommer att ställa sig bakom Citizens’ Rights Amendments. Nu är det upp till bevis hur pass vänligt inställda ni är till frihet. Olle Schmidt (fp) skriver:

Jag har agerat for att gruppen lagger andringsforslag 166 som ett gruppforslag. Andringsforslaget har forvisso rostats igenom men, mycket tyder pa att radet vill inte ha det som en artikel (allt annat har ingen juridisk relevans.) Darfor forsoker jag nu att fa gruppen att lagga fram andringsforslaget i plenum. Det mesta tyder pa att sa blir fallet.”

Se till att liberalerna får höra exakt vilka fri- och rättigheter de borde stå upp för i EU. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en parlamentariker säger något, innebär det inte per automatik att det är sant eller begripligt.

Det är därför vi gillar våra vänner ute i Europa som granskar både olika lagförslag och vad politikerna egentligen påstår. Agerar de verkligen som de påstår att de ska göra?

Monica Horten postade idag en ny mycket viktig post angående Internets rättigheter. Följande stycke är så otroligt talande för hur läget just nu ser ut inom EU:

”News agencies this evening are reporting a back-room deal in which the European Parliament has sold Internet users rights in favour of a bad law that the UK and French governments  want. It will also suit the large telecommunications companies, but smaller operators and other industries stand to lose out.  Amendment 138, voted by a majority in the committee vote last week, has been altered to facilitate a quasi-legal Hadopi,  in an about-face by the rapporteur Catherine Trautmann.   MEP Malcolm Harbour’s UK-driven amendments to permit Internet blocking by network operators are now officially part of the Telecoms Package.”

Europa håller faktiskt på att vika ned sig på grund av två länder; nämligen Storbritannien och Frankrike. Självklart kommer lagen att gynna telekombranschen, men små operatörer och småindustrier kommer att bli förlorarna till följd av detta dåliga lagförslagspaket.

De omskrivna versionerna av 138:an och 166:an är ren kosmetika som innehåller inlindade byråkratiska skrivningar som gynnar både HADOPI och Internetblockering, nu officiellt är en del av telekompaketet. Till och med den omskrivna 166:an är byråkratisk kosmetika:

”The users rights directive has been reversed into an operators’ rights directive,  as I have previously reported. Amendment 166, which asks Member States to provide some guarantees for users rights,  has been dumped (according to the official line it was re-written, but when you examine the text this is blatantly not the case). In its place is an amendment which enshrines the operator’s right to block Internet users traffic, and comes very close to permitting graduated response.”

Det är precis det här som gör att vi tillsammans måste förespråka ökad transparens i hela den politiskbyråkratiska processen i samband med skapandet av t.ex. ett direktiv eller motion. Utan öppenhet kommer vi ej kunna belysa onödiga förslag och praxis inom EU.

Jag förstår inte att politikerna kan komma att sjabbla bort mer än 17 år av Internetutveckling i och med telekompaketet. Om det blir tillåtet att begränsa och blockera Internet, då kommer Internet som nästan alla av oss använder varje dag att brytas upp i segment och regressivt formas om.

Om telekompaketet sjösätts med de negativa omskrivningarna, förstörs utvecklingen av Internets struktur. Inte nog med att omskrivningarna tar bort rättigheter som vi medborgare har haft sedan 80-talet, vår frihet att surfa hur vi vill kommer dessutom att begränsas. Detta är alltså mycket negativt både för Internet som innovation och kunskapskälla, men likaså ett omfattande övertramp på våra fri- och rättigheter:

”A law like this, that permits limiting and blocking of the Internet – potentially being the start of the break up of the network into small segments –  is a removal of a right that we have enjoyed for the last seventeen years. It will take us back to the 1980s, when were all on different networks. It will  sweep away all the benefits of the knowledge economy that the EU has worked so hard to promote. It will kill any industry that has followed the policy-makers wishes and invested in the e-economy. It will mean that the telcos are the gateways to the democratic media.”

Jag ser oerhört stora problem med detta. Politikerna kommer med tiden att bli varse om att deras handlingar den 5:e Maj fick oerhört negativa och långtgående praktiska konsekvenser. Läs den sista meningen högt för dig själv. Läs den igen lite högre…  Jag tror väldigt många av ledamöterna inte stannar upp och tar sig tid till en seriös och hängiven konsekvens- och riskanalys.

Enligt vissa källor ”ser det bra ut”, men ni som har orkat läsa om telekompaketet under den senaste veckan vet att det är en massa saker som inte stämmer…

Sveriges Regering har invändningar mot 138:an och 166:an men det är väldigt oklart för tillfället exakt vad dessa invändningar handlar om. Det är dock inte enbart Sveriges regering som verkar vara lite rädda för Internet, utan Frankrike och Storbritannien arbetar ju aktivt mot att ge medborgarna bättre rättigheter.

Vad håller egentligen på att hända inom EU? Nätet ska vara till för användarna och vår fria tillgång och rättigheter till Internet ska främja innovation och marknad. Christopher Kullenberg sätter tonen i dagens artikel i Expressen:

”Om man tror på ett medborgarnas Internet, med öppenhet och allmän rättssäkerhet är det därför absolut nödvändigt att tilläggen […] röstas igenom. Den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner arbetar mot klockan för att få ihop 40 underskrifter från andra parlamentariker senast vid lunch idag onsdag, annars kan han inte lägga fram tillägg 166 som då riskerar att falla.”

Kullenberg frågar om Näringsdepartementet inte vill ta debatten. Det vore bra om vi snarast kan få officiellt besked från Näringsdepartementet om varför de inte stödjer tillägg 138 och 166 fullt ut. Internet har utvecklats till att vara en medborlerlig arena och är inte enbart till för kommersiella intressen.

Jag tror att artikeln i Expressen kommer att bli en av dagens mest lästa, på grund av att innehållet problematiserar samt konkretiserar och som dessutom kommer lyfta fram arbetet med telekompaketet under resten av dagen.

Igår försökte många skapa fler kontakter internationellt. Inte nog med att många runt om i Europa skickade enorma mängder e-post till politikerna, det knöts även fler kontakter med personer runt om i Europa som inte alls är rädda för Internet.

Det vore snällt om ni ville visa lite kärlek till portugisiska Remixtures, som efter en vänlig förfrågan på twitter direkt visade stöd och engagemang kring telekompaketet.se. Obrigada, mantemos contato!

Jens Holm (v) hörde föresten av sig igår och ursäktade sig för att han inte hunnit svara tidigare. Holm skrev följande:

”Vänsterpartiet och vänstergruppen kommer att lägga ändringsförslag 166 som garanterar individens rätt till Internet (alltså att inte bli avstängd). Vi lägger faktiskt ett helt paket med ändringar som syftar åt det hållet (166:an är alltså en av dessa).

”Det är toppen om även andra partifrupper och ledamöter vill lägga samma ändringsförslag. Fortsätt gärna att trycka på dem.”

Jag fick också reda på igår att norrmännen demonstrerar för ett fritt Internet och för fri- och rättigheter!

Calandrella fortsätter att engagera sig och skriver att det är bråttom nu, Jinge ägnar sig åt skarpladdad konsekvensanalys som jag tycker sätter fingret på den svenska utrikespolitikens vilja att vara till lags och XOR har hängt med från början. Fridholm ger guldstjärna till Carl Schlyter som snabbt svarar på e-post; Schlyter som förövrigt verkar tycka om att ägna sig åt flervägskommunikation. Sandra är som så många andra ett stort föredöme som låter arbetet med telekompaketet gå före sitt eget arbete… Jag vet inte i vilken omfattning vi skulle kunna påverka om det inte vore för eldsjälarna. Sen skadar det givetvis inte om piratpartister i stor utsträckning uppmärksammar människor om vad som håller på att hända. Det är nu oerhört viktigt.

Om du befinner dig i Göteborg idag onsdag kan du gå på paneldebatt om Europaparlamentet. Se LePlaid och Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg för mer information.

Vi har drivit vidare från Fas 1 och är just nu inne i Fas 2. Fas 2 innebär bland annat att vi idag hjälper Fjellner att säkra 166:an och att De Gröna och vänstern säkrar Citizens’ Rights Amendments. Det skadar inte heller att höra med liberalerna om de tänker leva upp till sin ideologi…

Om detta går vägen går vi vidare in i Fas 3 där vi gemensamt ska fortsätta att driva på för att få in de ”bra” skrivningarna i lag den 5:e Maj; Dessa tillägg kommer inte enbart att säkra Internets utan även grundläggande fri- och rättigheter.

En nätpolitik som vill Internet väl

I fredags (den 24:e april) åkte Amelia Andersdotter (pp) och Stefan Flod (pp) till Näringsdepartementet för att träffa Henrik Hansson (som kommenterade i denna blogg angående webbsändningen av telekompaketet-seminariet). Efter att Hansson bloggat om invändningar(!) som Regeringen har mot 138:an och 166:an, var Andersdotter och Flod tvungna att fråga varför detta var fallet:

”138:an kan tydligen få verkningar på lagar som är helt orelaterade till den situation man egentligen vill undvika. Vi ställde frågan varför man inte då i ministerrådet formulerar om klausulen så att det blir uppenbart vad som avses.”

Sveriges Regering intar en tredje väg eller neutral ställning gentemot frihet och rättigheter. Det faktum att Sverige har haft svårt att ta ställning fullt ut till saker och ting är historiskt sett djupt rotat; Se till exempel Anders Edwardssons En annorlunda historia (Timbro 2009), där han bland annat gör upp med Sveriges ständiga vilja att vara till lags internationellt.

I och med att Edwardsson tar upp vilka som varit frihetens vänner, sätter han fingret på hur Sverige gång på gång misslyckats med sin internationella politik och hur vårt lilla land för det mesta pressats undan till förmån för andra länders intressen.

Jag planerar en längre recension av den boken, men för närvarande är det för mycket som måste göras i och med arbetet med telekompaketet.

Tillbaka till Näringsdepartementet:

” […] dels kan Näringsdepartementet inte tala allt för högt om vad de gör eftersom det skulle försämra deras förhandlingspositioner. Dels finns det i ministerrådet förmodligen ett tillräckligt starkt motstånd för att åstadkomma en så kallad minoritetsblockering om inte de nuvarande förslagen ser ut på något annat sätt än direkt lagstiftning.”

Ok, vad innebär nu detta på ren svenska? Kan det vara så att Näringsdepartementet inte har något att säga till om gentemot inflytelserikta länder som Frankrike och Storbritannien?

”Tydligen har flertalet “tunga” medlemsländer (oftast = stort invånarantal) uttryckt oro över 138:an som del av den faktiska lagstiftning, men varit mindre missnöjda med tanken på 138:an som en del av en preamble, det vill säga stark uppmaning.”

Ja självklart accepterar vi Frankrikes och Storbritanniens linje… Varför?

Detta är ett tecken på utrikespolitisk svaghet och dålig självkänsla. Var är Sveriges ‘själförsvar’? Näringsdepartementet kan med hjälp av maktförskjutning påstå att ”EU made me do it” eller varför inte hävda att Frankrike och Storbritannien hotar oss med handelsbojkott om vi inte ”accepterar deras linje”. Det argumentet funkar minsann på medborgarna…

Jag tycker inte att frihetsvänliga Sverige ska bedriva utrikespolitik på det här sättet. Men om Näringsdepartementet bara skulle stå upp mot länder som Frankrike och Storbritannien, så kommer kanske lilla Sverige inte att kunna påverka någonting alls framöver. Förändra byråkratin och förändra utrikespolitiken!

Parlamentet säger att människors friheter och rättigheter går först, men frågan är om det kommer att bli så efter den 29:e April och den 5:e Maj. Om vi ska påverka, då behöver vi inte bara bygga om, utan vi måste även praktisera politik; Piratpartiet har i det här avseendet försökt att föra en diskussion med ett av våra departement om öppenhet och informationsspridning:

”Med lite tur kan man kanske odla våra departements svenskt rebelliska kultur och få dem att publicera regelbundet mer om vad som faktiskt sker i rådet. Och det hoppas jag att vi fick ut av mötet idag.”

Om det är så att vi inte ska vända oss till vårt Näringsdepartement var ska vi då vända oss? I Lisa Magnussons samtidshistoriska referenspost ”Europas sak är vår” ligger det implicit ett krav på att vi gemensamt med Europa agerar för att säkra våra rättigheter:

”Och jag skulle vilja tillägga att vad spelar det för roll om vi svenskar räddar vår egen formella rätt till internet, ifall 721 miljoner människor samtidigt sitter runt oss i ett nedsläckt Europa? Internet kan inte umbära dem. Allt hör samman, allt sitter ihop, ihopsittandet är själva essensen av internet. Därför är det inte lönt att fåfängt försöka rädda vår del av kakan, för rasar resten så rasar vi också. Alla revor i väven är katastrofer, och Europas sak är vår. Faktiskt.”

Precis! Vi vill inte bara få igenom de kompromisslösa tilläggen 138 och 166 enbart för vår egen skull, utan för att kunna säkra Internet i hela Europa. Det är lätt att glömma bort att telekompaketet handlar om att ena hela telekommarknaden i alla 27 medlemsländer. Faller en dominobricka så kommer alla att falla.

Låt oss inte vara lika taffliga den här gången som när vi talade om att ”Finlands sak är vår” men inte handlade därefter, utan nu ska vi våga börja gå in i tidigare skeden då direktiv hotar våra grundläggande rättigheter och friheter.

Det kan vara svårt att ge sig ner i alla detaljer och börja nysta i direktiv av den här omfattningen, men vi hjälps alla åt och vi har alla olika egenskaper och erfarenheter vilket underlättar arbetet med att öppet granska och konkretisera en stor mängd material.

Man behöver inte göra mastodontposter för att belysa någonting viktigt. Är man opinionsbildare, påläst, driftig, intresserad eller har en populär blogg, då kan det ibland räcka med att peka på detaljer eller att ställa rätts sorts frågor för att få andra att ta upp stafettpinnen. Ibland räcker det med enkla uppmaningar för att bedriva politik.

Det är verkligen extra intressant när politikerna själva hoppar in i diskussionen. Det börjar bli lite vanligare att politiker vågar ta del av debatter som pågår mellan människor istället för att på ett ”top-down-manér” syssla med förlegad envägskommunikation.

Karl Sigfrid (m) är en av de politiker som vågat att ta debatter på nätet sedan en tid tillbaka. Sigfrid pysslar med flervägskommunikation och gör det bra. Sigfrid är väl insatt i de saker som till exempel telekompaketet.se jobbar för och menar att Sveriges riksdag är ”bättre” på frihet och rättigheter än Europaparlamentet. Jag tycker dock att Karl Sigfrid är motsägelsefull när han skriver:

”Det råder inga tvivel om att Sveriges riksdag är lämpligare än Europaparlamentet att fatta beslut på området. Även om det under denna mandatperiod har tillkommit lagar som medför ökad övervakning på nätet har Sverige fortsatt en mer liberal yttrande- och informationsfrihetsreglering än större delen av omvärlden.”

Det finns många saker att tvivla om: Vi har fått FRA-lagen, IPRED och snart kanske ACTA, Datalagringsdirektivet, Polismetodutredningen etc. Internetleverantörer håller till och med på att sätta ned foten men vad gör Sveriges riksdag? Vi ser här en utveckling mot allt mer yttrande- och informationsfrihetsreglering.

Tillåt mig att tvivla…

”Svenska politiker har en tendens att lägga sig platta för EU-majoriteten , men är noggranna med att bevaka grundlagsskyddade rättigheter.”

Kan inte svenska politiker ”råka” läcka till oss medborgare så kan vi ta striden mot EU-majoriteten, så kan de få fortsätta med att ”bevaka” de grundlagsskyddande rättigheterna. Det verkar tydligen vara viktigare än våra grundläggande mänskliga rättigheter. Tiderna förändras.

Sigfrid skriver vidare att om vi användare behöver yttrandefrihet eller fri tillgång till spel, kan vi flytta vår verksamhet till länder med liberal lagstiftning, kineser kan använda sig av proxyservrar för att kunna kritisera sin regering och de som vill spela online-poker kan koppla upp sig mot en server i Malta. Men jag vill inte vika ned mig och söka mig utomlands.

Jag vill ha friheten att kunna yttra mig fritt, att kunna kritisera min egen regering och spela spel på svenska servrar om jag nu känner för det. Ingen lagstiftning ska behöva tvinga mig att kringgå någonting överhuvudtaget och detta är ingen bra lösning i ett land som Sverige. Och jag undrar vad alla människor som inte kan kringgå regleringarna och lagarna ska göra den dagen då fler direktiv blir aktuella?

Fraktalpolitiken står inte och väntar i samtidens politiska kö, utan den strukturerar om kön och omdefinierar köandet i sig.

Vi kan inte hela tiden lita på den ”fria” marknaden och bortse från de frihetsfientliga regleringarna som införs i vårt land. Det är inte rätt väg att gå. Vi har än så länge en relativt, med stor betoning på relativt, öppen marknad inom EU.

Snart kan vi dock se en implementering av telekompaketet som kommer att innebära att telekommarknaden enas och att marknaden ”sluts” på bekostnad av ”friheten” och ”öppenheten”. Basaren på Internet bör vara som marknaden inom EU: Fri och öppen för alla.

Självklart borde Sverige stödja tilläggen 138/46 och 166. Vi ska inte stödja Catherine Trautmanns och Malcolm Harbours kompromisser!

Monica Horten visar var skåpet ska stå:

”Malcolm Harbour, rapporteur for the Universal Services Directive in the Telecoms Package, has reversed out  users rights that were carried in a majority vote by the European Parliament last September. He proposes to replace Amendment 166 – Article 32(a) of the First Reading text, with a new text which states that telcos will not be prohibited from blocking users […] De facto, the new text means that telcos may block users, with immunity.”

Horten hävdar också att kompromisserna går emot de positiva aspekterna med 138:an och 166:an:

”Effectively, this back-room re-write reflects the lack of democratic process in the Telecoms Package. It means that users lose the rights that  they have had from the beginning of the Internet – rights which are underpinned by the  European Charter of Fundamental Rights. These are the rights to access and distribute content, the right to work and the right to trade.  Operators gain the positive  right to block, that they have never had before – and which wasn’t quite so explicitly in the earlier drafts of the Telecoms Package.”

”It is ironic that this is the directive which is supposed to protect citizens’ rights, the new re-written  text writes out the reference to users rights to access and distribute content, services and applications. It does so three time, by removing the explicit statement of users rights to acces and distribute, and by removing the reference to the right to freedom of expression, and by the  reference to Article 8 of the Framework directive. The re-writes in Article 8 by the Framework directive rapporteur, Catherine  Trautmann,  remove any rights of user to access and distribute. Mrs Trautmann’s re-write replaces fundamental rights with a mere ‘ability’, and also says that competition law should regulate the market  – the implication is that this sets the platform for Internet packaging. ”

Vi behöver förklara de olika förslagen av 138:an och 166:an och vi behöver veta vilka förslag som är de ”korrekta” tilläggen som vi sen ska stödja den 29:e April och den 5:e Maj.

På grund av den nätaktivistiska dynamiken, ligger det i varje initiativ inneboende möjligheter till destruktiv aktivism. Detta är något som inte gynnar oss men som vi öppet måste bemöta.

Om man är en del av fraktalpolitik gör man bäst i att inte stänga in sig i ett destruktivt vi-mot-dom-tänk.

Jag vill förtydliga vissa saker:

Telekompaketet.se må belysa dystra saker, men det finns en enorm kreativitet och vilja till att göra något positivt på grund av detta initiativ.

Denna form av motståndskraft är enormt inspirerande och det sprudlar av aktivitet inom vissa kommunikativa kanaler när människor tillsammans försöker hjälpa till och förstå problem. Man tjänar inte på att vara elak om man vill få ut ett budskap, man tjänar inte på att vara konspiratorisk om man vill framstå som trovärdig och man arbetar mycket sämre när man tänker destruktivt.

Jonas Andersson sätter fingret på en praktisk ‘omriktadhet’ av medvetandet som präglar tänkandet och hur det går att se på problemen. Vi har och göra med en ny form av samkunskapande vars låga inte hålls vid liv av polemikens bensindunk, utan får kraft och vitalitet från eldsjälar som förenas i viljan att förstå.

Om vi fortsätter med att gå igenom dagens bloggande om telekompaketet, ser jag att Christofer Fjellner (m) kommer att skriva under på 166:an i ”dess ursprungliga form”. Henrik Alexandersson skrev ned 166:an som Fjellner stödjer:

Member States shall ensure that any restrictions to users’ rights to access content, services and applications, if they are necessary, shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect of hindering the development of the information society, in compliance with the Directive 2000/31/EC, and shall not conflict with citizens’ fundamental rights, including the right to privacy and the right to due process.”

Alexandersson menar att detta ”går längre” än 138:an, som innebär att fildelare som riskerar att stängas av från Internet, inte kan stängas av utan en domstolsprövning. Vi har fortfarande en chans att påverka! Stöd arbetet med att upplysa om 166:an.

Om du vill veta mer kolla följande länkar:

Fraktalpolitik, slem och sektens försvar

Vad händer? – (förklaring på tio sekunder)
Vad händer? – (förklaring på trettio sekunder)
Vilka får det att hända? – (förklaring på fem sekunder)
Why 166 & 138

Tillsammans formar vi nyskapande nätaktivism, del II

För några dagar sedan skrev jag om hur vi tillsammans kan forma nyskapande nätaktivism, Henrik Alexandersson tar nu återigen upp de allra viktigaste punkterna i anknytning till att utveckla oss:

Plus att vi måste lära oss en sak: Att komma in tidigare i beslutsprocessen. Dels för att stoppa vansinnigheter på ett tidigt stadium. Dels för att i framtiden slippa ta till överstatliga grepp i panik på slutsträckan.”

Tillsammans formar vi nyskapande nätaktivism

Vi bör vara ännu fler om vi ska kunna påverka i större utsträckning. Vi måste därför inte bara få fler människor att blogga rent i allmänhet, utan vi behöver uppmuntra fler personer att t.ex. trilla in servern i irc.freequest.net + kanalen #telekompaketet och bara ta tag i något som de har kompetens till. Alla kan vi bidra med något!

Vi behöver också snabbt knyta många fler internationella kontakter. På några timmar bör vi kunna ha kontakt med några organisationer eller frihetsvänner i samtliga EU-länder och kanske till och med i resten av Europa. Vi bör även knyta kontakter i andra världsdelar än Europa.

”Det här handlar inte enbart om telekompaketet; det här handlar framförallt om att forma nya arbetssätt, knyta nya internationella kontakter, arbeta snabbare och belysa direktiv, lagförslag och “paket””, skrev jag om för några dagar sedan. Vi behöver fler plattformar och fler kluster som sätter sig in i en rad olika frågor från och med att de ”upptäcks”, vare sig de ligger uppe som förslag eller ligger instängda i något kassaskåp…

Grupparbetet kan inledas mycket tidigare

I dagsläget börjar arbetet alldeles för sent för att vi ska kunna påverka i stor utsträckning precis som Alexandersson hävdar. Jag skrev att ”Intresset och engagemanget för EU:s kontroversiella förslag måste redan från början innebära att vi belyser, beskriver, analyserar, filosoferar och bygger vidare för att vi tillsammans ska kunna utveckla nya arbetssätt”. Vi behöver fler platformar där medborgare bara kan hoppa in och ta för sig.

Vi kan inte längre rikta in oss på olika direktiv när de redan är färdiga att implementeras; målsättningen ska vara att förslagen börjar granskas så fort de läcker ut både från Riksdagens konferensrum och från EU.

Plattform

Det måste bli enklare att förstå olika lagförslag, direktiv och implementeringar som EU förespråkar. Människor måste få möjligheter att forma sina egna åsikter i relation till dess utformning, teoretiska konsekvenser och praktiska tillämpningsmöjligheter.

”Internets skulle behöva någon form av plattform som överbryggar glidningen mellan de centraliserande och decentraliserande informationsflödena – en punkt där man lätt kan överblicka olika strider, flöden, svärmar, bloggar och informationsmängder relaterat till både nationell och internationell politik.”

Vi måste skapa sammarbeten, arbetsformer och kommunikationssätt som präglas av snabbhet. Vi måste bli ännu snabbare och många av oss måste följa vissa direktiv under flera års tid. Detta kan vi göra om man som medborgare ges tillfällen att dyka ned i grupparbetet och hjälpa till där man känner att man kan bidra med någonting

”En sådan möjlig punkt skulle kunna både samordna flöden men även bli en plattform för att kunna se vilka frågor som annars riskerar att glömmas bort. Det jag är ute efter är verktyg och kod som förbättrar snabbheten i sättet att arbeta och framförallt samordningen av olika former av aktivism. Denna plattform skulle även aktivt användas för att knyta kontakter med internationella initiativ av liknande slag.”

Jag tycker fortfarande det är ganska rimligt att vi med rätt plattformar och samordning skulle kunna strukturera upp vårt engagemang i större utsträckning än vad vi gör idag. Om det finns några större gemensamma plattformar så spelar det ingen roll hur många olika kluster det finns som engagerar sig i vissa frågor.

Decentraliseringen ger många möjliga ingångar och perspektiv på kritik och centraliseringen visar öppet vilken kritik som är aktuell i dagsläget och kanske sporrar medborgare till att hoppa in där det behövs hjälp.

Vad tycker du om det här? Nina skriver bland annat om begränsningar av Internet, Snorkig uppmanar oss att kasta oss över telekompaketet, Olof vill rädda ”Sveriges Stolthet” 166:an och LePlaid ger oss en skön uppmaning att visa vad ni går för.

Piratpartiet börjar äntligen att röra på sig.

irc
#telekompaketet
irc.freequest.net

Telekompaketet. En stunds eftertanke. Del 2.
Svar till Henrik Alexandersson

Stöd Blackout Europe och IPtegrity i motståndet mot telekompaketet

Blackout Europe

IPtegrity

Telekompaketet.se

Högsta Myndigheten för spridandet av verk och beskyddandet av rättigheter på Internet

HADOPI - Le Net en France : black-out

Det är sent och K sitter och surfar. Medan han dricker sitt kvällskaffe plingar det till i hans inbox… ”Jaha, vad kan nu detta vara för skoj”, tänker K. Han tabbar snabbt upp sin eldräv och smattrar upp brevet med sina koffeinpåverkade fingrar. ”Nu ska vi se, jag hoppas det är från Bella…henne skulle jag verkligen vilja lära känna bättre”.

Någonstans efter subjektraden inser K att det är något som inte stämmer. Detta är inget brev från den lurviga amazonen Bella, det här kommer från en helt annan avsändare…

”Myndigheten för…. spridande. VA? .och beskyd..e nej? rättigheter på internet?!” K läser vidare: ”Det har kommit till vår kännedom att du, K, har medverkat till tillgängliggörande av upphovsrättsskyddat material. Du har den 10:e april, 2009, via fildelning genom den öppna trackern omega, fildelat Plato – The Republic, och därmed brutit mot upphovsrätten. Det kom till vår kännedom att du medverkat till detta hemska brott efter att vi uppmärksammats på fallet genom de skärmdumpar som vi erhöll i ett brev med anonym avsändare…”

Brevet avslutas med ”Det här är din första varning. Avsändare: Högsta Myndigheten för spridandet av verk och beskyddandet av rättigheter på Internet”.

K vill egentligen inte läsa vidare, han förstår inte att det är sant. Hur har det kunnat gå så här fort att man ena stunden sitter och dricker sitt kaffe till att i nästa ögonblick bli hotad via e-post. Han ser på sin kaffekopp, tittar oförstående upp på skärmen och ned tillbaka på sin kaffekopp. ”Det här kan banne mig inte stämma, vem har angivit mig anonymt för att ha fildelat en bok, vars författare har varit död enda sedan 340 f.kr. någonting? Dennes verk som inte bara handlar om staten utan som även går betydligt djupare än så…”

K vet varken vem eller vilka som har angivit honom, han vet inte ens riktigt varför. Han försöker förstå varför detta har hänt just honom. K säger, ”Här ser man bara fram emot att få brev från en tjej och får det här taffliga brevet, som dessutom skriver att jag är ”varnad” och att om jag gör om det här två gånger till så kommer jag att bli avstängd från Internet.” Han tittar igen på brevet och fattar inte att de skriver att de ska fortsätta att ”övervaka” honom och att han ska passa sig.

-Hur ska de ens kunna upprätthålla denna typ av praxis, undrar K. Jag tar mig runt deras lilla blockeringar och regler bäst jag vill, de är ju inte riktigt kloka. Varför ska de komma till mig och ge mig en varning och bli angiven av någon som för mig är anonym?

K tittar på brevet igen, det står ingenting om någon polis eller åklagare. Det står däremot att hans internetleverantör Bredbandsbandaget har underrättats och att de vet om hans fula handling. ”Du ska känna dig jävligt rädd K”, tänker K för sig själv. ”Åt helvete med det här!” K nästan ramlar omkull av ilska då det slår honom att det här fallet har helt och hållet gått förbi rättsväsendet, ”varför har varken polis eller rättsväsendet kopplats in?” tänker K för sig själv.

En vecka senare är det dags igen. K sitter och jobbar klusterorganisatoriskt när han hör brevbäraren komma utanför dörren. Det flyger in ett brev genom brevinkastet och K tassar sakta iväg för att se vad som har kommit. Han tittar ned och får se på ett litet diskret kuvert på golvet. Det ser ut som en räkning men är något helt annat vilket K snart ska bli varse om…

K sprättar upp brevet och börjar att läsa: ”Det här är din andra varning. Det har kommit till vår kännedom att du har tillgängliggjort ytterligare ett verk och således brutit mot upphovsrätten. I samarbete med din internetleverantör som vi har tvingat att bevaka dig, har vi kunnat konstatera att du den 17:e april klockan 20:05 tillgängliggjorde verket Speed & Politics av Paul Virilio. Detta har kunnat styrkas i och med skärmdumpar och övervakning av trafiken på ditt bredband. Ertappar vi dig, K, ytterligare en gång så blir du avstängd från Internet i ett år. På grund av materialets sprängkraft kommer vi yrka för att få dig avstängd i mer än ett år eftersom du på ett tydligt och respektlöst sätt har kränkt upphovsrätten”.

K står tyst ett tag, sedan knöglar han ihop pappret och försöker att träffa papperskorgen som står en tre meter bort. Pappret flyger genom luften och k’s katt får syn på den och tar ett jättelikt språng efter. När pappret väl landar en bit från papperskorgen tar katten upp jakten och sätter klorna i detta lilla stycke papper. Medans katten river sönder pappret går K tillbaka till sin dator och bestämmer sig för att han har fått nog.

-”Varför måste min internetleverantör hållas ansvarig för vad jag gör på Internet”, frågar sig K. Brevet talade dessutom om att ”Högsta Myndigheten för spridandet av verk och beskyddandet av rättigheter på Internet” vill att K ska skicka sin hårddisk till myndigheten, eller att de installerar spionprogram på hans dator; ”För att skydda honom”. ”Det finns väl inga politiker som vill rösta igenom det här?” frågar sig K. ”Även politiker kollar väl på porr och laddar ned musik? Eller är dom en skara med ”finare” människor som vi ska rätta vår etiska måttstock efter?” ”Det här förslaget måste ju bryta någon form av mänskliga rättigheter eller liknande”, tänker han vidare för sig själv.

K, vrider och vänder på det. ”De skulle se min bokhylla” tänker han för sig själv, eller skivbacken för den delen, som undertecknad har sett och som säkerligen är mer omfattande än många av våra folkvaldas skivsamlingar. ”Detta kommer att leda till att svenska politiker kriminaliserar öppna nätverk, inget mer ipredia, inget mer kafésurfande, ingen mer innovation och ingen mer gläjde”. K’s katt tittar på honom med sina djupa ögon. Han verkar vilja ha K’s uppmärksamhet, som att han förstår vad som håller på att hända. Katten tar några steg i K’s riktning och tar ett tigersprång upp på fönsterbrädet där K sitter. Katten håller efter en stund upp ena tassen och tittar in i K’s ögon, denne tycks mana till fortsatt motstånd mot orättvisorna.

Någonstans här lämnar vi K och hans katt för att konstatera att vi inte kommer att få veta någonting om K’s öde eller de krafter som just valt att rikta in sig på dennes internetaktiviteter…

En variant av ”Högsta Myndigheten för spridandet av verk och beskyddandet av rättigheter på Internet” är faktiskt är uppe på bordet som förslag inom EU under det franska förslaget HADOPI; ”Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet”.

Denna lag röstades nyligen bort nästan genom en slump, men Frankrikes nuvarande president Nicolas Sarkozy kommer inte att ge sig i och med detta. Han kommer inte att sluta förränn lagen är implementerad. Hjälp därför våra franska vänner La Quadrature Du Net med att upplysa om den här lagen i samband med arbetet att belysa telekompaketet.

Det är nu mycket viktigt att vi även här agerar kraftigt mot denna typ av lagar som tvingar bort rättsväsendet och mänskliga rättigheter till förmån för privata intressen och regler som tvingar internetleverantörer att övervaka sina flöden.

Denna lag kommer också att vara förödande negativ för öppna nätverk och jag vill att ni tar en stund och funderar på hur det skulle vara om alla Sveriges kaféer och uteställen plötsligt inte fick erbjuda sina kunder fri tillgång till Internet medan du avnjuter din latte.

Sätt ned foten, säg nej, börja blogga om telekompaketet och börja skriva till politikerna och informera om de långtgående negativa effekterna med den fullt möjliga implementeringen av HADOPI i Frankrike, Sverige och i resten av EU! Vi behöver just din hjälp och det är bråttom!

HADOPI
HADOPI-lagen

Högsta myndigheten över nätet
French Net black-out against ”graduated response”
Blackout: and after.
HADOPI, French ”three strikes” law rejected!

Det svällande Piratpartiet – var är EU-politiken?
Rapport om Telekompaketet.se – del V

In med Citizens’ Rights Amendments i telekompaketet innan 29:e April 12.00

Jag har kollat upp vad ni söker efter när ni läser min blogg och många av er undrar vem som lade fram förslaget till telekompaketet.

Det var Viviane Reding som lade fram förslaget till telekompaketsreform inför Europaparlamentet den 13:e november 2007. Reformpaketet ämnade att ändra 2002 års telekomregler inom EU för att ena hela Europas telekommarknad i alla 27 medlemsländer. Det nya ”telekompaketet” beräknas träda i kraft i slutet av 2009 och har som mål att ena marknaden för EU:s telekomindustri.

Nu är det kritiskt att vi inte förlorar den 5:e maj. Vi vill inte ha något färdigpackat Internet! Det finns tid att agera både innan den 29:e April och den 5:e maj. Erik Josefsson (v) vet mer:

5 maj förlorar vi vår rätt att ladda upp och ladda ner vad vi vill, och operatörerna vinner rätten att filtrera, blockera och stänga av folk från Internet om inte Citizens’ Rights Amendments får majoritet. I trilogerna efter omröstningarna i utskotten ITRE och IMCO har rapportörerna Trautmann och Harbour gått långt bortom det mandat de har som Europaparlamentets representanter i förhandlingarna med rådet och kommissionen.”

Citizens’ Rights Amendments hittar ni här.

Catherine Trautmann, vars kompromiss ni hittar här, verkar ha arbetat fram ett förslag som vi inte alls ska vara nöjda med. Trautmanns förslag kan jämföras med rådets gemensamma ståndpunkt, och Josefsson menar att vi här har och göra med en begreppsförskjutning där ””traffic management policies” nu heter ”conditions limiting access to and/or use of services and applications””.

Vi måste trycka på för att få in ändringsförslag 7 (som ni hittar i del III av Citizens’ Rights Amendments). Josefsson förklarar vidare:

”Ändringsförslaget säkerställer att de rättigheter vi har inte tas ifrån oss genom ”limiting conditions” och anger vad ”traffic management policies” ska användas till i ett demokratiskt samhälle” (Referens)

Det är här någonstans det blir mer och mer komplicerat. Jag uppmanar er att jämföra 2002 års telekomregler med de kommande förslagen, men det är även viktigt att jämföra de olika förslag till ändringar som ligger på bordet inför den 29:e april, då der är sista dagen för att lägga ändringsförslag till andrabehandlingen av telekompaketet.

In med Citizens’ Rights Amendments i telekompaketet innan 29:e April 12.00!

Läs gärna Christopher Kullenbergs post om fraktalpolitik, NSM Sverige, OMG Internets!, Nemokrati och Kattkorgen om det sårbara samhället. Spana även in Techrisk som problematiserar angående att bara journalister är inbjudna till Näringsdepartementets kommande seminarium om telekompaketet.

British Telecom blockerar The Pirate Bay och Telekompaketet.se?

BT Blocks off Pirate Bay
Is BT acting as a political censor?

Monica Horten uppmärksammade redan den 22:a april om att British Telecom aktivt blockerat inte bara The Pirate Bay, utan också indirekt eller direkt(?) initiativet Telekompaketet.se; som på ett öppet sätt försöker beskriva telekompaketet med de allvarliga konsekvenser och problem som uppstår i och med dessa direktiv.

Är detta en fråga om politisk censur? The Pirate Bay kampanjade nyligen för ett initiativ för att belysa telekompaketet, och besökare möttes av en remixad logga med vibbar av det gamla Televerket, vars länk pekade mot ovan nämnda sida.

Vi behöver veta om BT aktivt blockerade telekompaketet.se eller om det skedde indirekt i och med blockeringen av The Pirate Bay.

Horten skrev:

”The Pirate Bay home page this week has replaced the site’s own logo with one for a campaign to oppose the revision to EU telecoms law known as the Telecoms Package.  The campaign  links to a page which calls the Telecoms Package a ‘monstrous law’ and explains some of the issues to users.  BT has an interest in the outcome of the Telecoms Package, as do all the other operators.  The block on The Pirate Bay by BT and other UK mobile broadband operators was reported on the IT website PC Pro. ”

PC Pro skrev:

BT Mobile Broadband users who attempt to access the notorious BitTorrent tracker site are met with a ”content blocked” message.”

British Telecom är ju en del av den lobbygrupp med telekomoperatörer som har arbetat väldigt agressivt med få till nya omskrivningar i EU. Lobbyarbetet ämnar att begränsa och införa restriktioner angående tillgängligheten till innehållstjänster och applikationer.

Lobbyn vill genom lagen göra operatörer skyldiga att blockera tillgänglighet till vissa tjänster. Se till exempel denna artikel där Horten går igenom AT&Ts tillägg.

Ta några minuter och jämför AT&Ts tillägg med 138:an och 166:an.

Om vi går tillbaka till Hortens fråga: Is BT acting as a political censor?, föreslår hon att både British Telecom och andra operatörer som aktivt blockerar The Pirate Bay, även blockerar medborgarnas åtkomst till den politiska kampanj med information som vi alla har demokratisk rätt till. Detta är information som i dagsläget inte har dykt upp i Storbritanniens mediaflöde.

Jag upprepar: Vi har alla demokratisk rätt till denna information om vad telekombranschen kommer med för tilläggsförslag, och blockeringen av både TPB och telekompaketet.se berör information som inte har kommit fram tillräckligt i brittisk media. Är det dags att knyta kontakter med organisationer och människor i Storbritannien?

British Telecom rättfärdigar sin blockering i och med förra veckans domslut i rättegången mot människorna kring The Pirate Bay. En rättegång som många tycker borde tas om. Jag tänker inte ens kommentera domen och rättsrötan ingående, utan jag föreslår att ni kollar här för en bättre överblick.

Brittisk media lyssnade på underhållningsindustrins ‘public relations’ propaganda och fullkomligt begravde de fyra åtalade svenskarna. Fyra dagar efter denna hårda och vinklade dom i brittisk media så rapporterar en brittisk sida att British Telecom och andra bredbandsoperatörer har blockerat piratbukten.

British Telecom kan göra det här enligt en ny frivillig praxis, men den gäller inte för kommunikation ”peer-to-peer”. Den tillåter inte heller att blockera politiska kampanjer, så därför tycker Horten att vi måste ifrågasätta hur denna blockering kan rättfärdigas. Det är inte bra om denna blockering tillåts att fortsätta – Vi vill varken begränsa internets eller införa skrivningar som är antidemokratiska.

Telekompaketet, vars utkast har hållts hemligt i Bryssel och lobbats fram av brittiska och franska regeringen, innehåller tydligt text som handlar om begränsad tillgång och tillgänglighet till olika tjänster och applikationer. Skrivningen som är i omlopp handlar om det som British Telecom nu gör mot Pirate Bay; det ska enligt lag bli möjligt för operatörerna att blockera sidor på det här sättet och vi medborgare kommer ej att ha den makt att säga ifrån och arbeta mot företagens blockering av känslig information.

Vi måste ifrågasätta om detta är en fråga om politisk censur. Om vi tror att detta har något att göra med någon form av politisk censur, ja då är vi ute och balanserar på en väldigt skör demokratiskt tråd; vars ihoptvinnade medborgarfriheter och rättigheter riskerar att dras isär och falla ihop av tyngden från korporativistiska maktstrukturer.

Vi måste komma ihåg att blockering av politiskt känslig information och även andra obehagliga åtgärder kan komma att bli praxis bland telekombranschens nätoperatörer om telekompaketet i sin nuvarande form röstas igenom i det europeiska parlamentet.

Det är därför vi engagerar oss, det är därför vi kan och även bör göra en skillnad. Det är dags igen att på riktigt allvar ta upp telekompaketet på bordet för antingen yttre undersökning, eller ännu bättre: Vi ser till att textuellt obducera telekompaketet innan den 29:e april och den 5:e maj.

Telekompaketet.se – Del IV – Censur
Telekompaketet.se – Rapport III
Idag skriver jag på SvD Brännpunkt om censur av Pirate Bay
”Citizens’ Rights Amendment” ett måste för oss på internet som utanför

Read the PC Pro report on the block on The Pirate Bay by BT and other UK mobile broadband operators
See the blocked campaign which opposes the Telecoms Package – telekompaketet.se

Näringsdepartementets seminarium om telekompaketet

Igår gick Näringsdepartementet ut med information angående ett kommande seminarium om telekompaketet den 4:e maj.

Det är en skyldighet att informera medborgare om vad telekompaketet egentligen innebär, det ligger i Regeringens intresse att informera oss om kommande förslag och på ett enkelt sätt förklara vad de arbetar med.

Nu är det dock så att endast journalister är inbjudna till detta seminarium. Endast yrkesverksamma journalister bjuds in till seminarium om EU:s telekompaket.

Ja ni läste rätt, ”EU:s telekompaket”… I denna fras och formulering skjuter Näringsdepartementet ifrån sig telekompaketet, de distanserar sig från det. Politikerna gör som de har gjort så många gånger förut, nämligen skjuter ifrån sig begrepp eller direktiv och hävdar att de ”kommer ju från EU”. Detta företeelse kallas ”maktförskjutning” och jag tycker att ni ska lägga det på minnet inför framtiden.

Måndagen den 4:e maj klockan 13:00-15:00 ska seminariet alltså äga rum, alltså en dag innan det kritiska datumet 5:e maj. I det här fallet kommer bara delar av pressträffen att sändas ut på webben. Jag tycker att när denna sändningsinformation blir offentlig, då ska den spridas så mycket det bara går. Vad hinner man uträtta på en pressträff dagen innan omröstningen av telekompaketet?

Denna pressträff ska inte gå obemärkt förbi, om vi på något sätt ska kunna granska såväl politik som journalistik då måste vi alla jobba för gemensam öppenhet för att kunna informera och belysa fakta. Det borde ligga i Regeringens intresse att förespråka ökad genomskinlighet i dessa sammanhang.

Seminariets syfte är att ”ge mer kunskap om telekompaketets innehåll, regleringar av telekomsektorn, syftet med telekompaketet samt den svenska regeringens ståndpunkter”. Om det är så att de tycker att det är lämpligt att endast informera press om dessa saker en dag innan omröstningen om telekompaketet, då skulle jag vilja veta vad det egentliga syftet är. Vad exakt ska journalisterna informera oss om samma dag som EU röstar om telekompaketet och varför?

Både infrastrukturminister Åsa Torstensson och en av Sveriges EU-förhandlare av telekompaketet Jörgen Samuelsson ska medverka vid pressträffen. Vad vet vi om dessa två personer? Det är ett utmärkt läge att testa vad Google går för…

Åsa Torstensson har bevisligen ljugit om tillägg 138 (46), eller bara haft noll koll på vad hon egentligen är för eller mot angående de olika tilläggen. Hon har nyligen setts i diverse mediasammanhang och varit otroligt pressad och givit ett ytterst stressat intryck. Jag får en känsla av att hon litar mer på sina tjänstemän och eventuellt lobbyn än vad hon själv vill medge. Det finns en dokumenterad tveksamhet och inkonsekvens i hennes sätt att bedriva politik som är oroande med tanke på hennes position som politiker.

Seminariet kommer alltså att sändas via Regeringen där vi i allmänheten kan skicka frågor till ”experterna” mellan 15:00-16:00, ja ni läste rätt där också, visst kan bara Regeringens representanter vara experter…

Vi möts av en gammal förlegad politisk struktur; ett top-down perspektiv som inte gör någon glad och som knappast tar politiken till nya nivåer. När ska politiker börja dyka upp i debatter som pågår på nätet? När ska politiker våga att lämna sina högt uppsatta positioner och gå in i debatten på lika villkor med resten av alla medborgare som bloggar, skriver artiklar och som skapar politik?

Att inte hela pressträffen sänds på nätet är för mig en gåta. Under en hel timme kommer det att diskuteras saker som tydligen mäktiga journalister får ta del av, men som inte är öppet för oss medborgare. Skicka frågor till följande e:postadress: telekompaketet@enterprise.ministry.se

Nu hoppas jag att fler än Emma, XOR, Farmorgun, och Mikael Nilsson allvar börjar skriva om telekompaketet.

  • Maila Näringsdepartementet och kräv att hela seminariet ska sändas på webben
  • Kräv att media informerar till medborgarna om denna pressträff för att få ett så stort genomslag som möjligt
  • Hör av er till era favoritjournalister och tipsa om pressträffen
  • Fortsätt att bidra till arbetet med http://werebuild.eu
  • Hjälp till att bygga wiki
  • Väck upp Piratpartiet ur deras glädjerus och få dom att jobba telekom
  • Ha kul!

Telekompaketet.se, rapport del 2

Telekompaketet.se, – Rapport

Om Telekompaketet.se

Näringsdepartementet och Telekompaketet

Tillsammans formar vi nyskapande nätaktivism

Tillägg 46 (138:an) må ha gått igenom efter gårdagens omröstning i ITRE, men nu blickar vi framåt och återupptar arbetet med att belysa, beskriva, analysera, filosofera, och bygga vidare. Du som läser detta…ja du, just DU kan verkligen påverka genom att engagera dig.

Telekompaketet.se

Tillsammans formar vi nyskapande nätaktivism

Det finns så otroligt många saker som vi alla skulle kunna bidra med i dagsläget och ju snabbare vi kommer igång desto större chanser har vi att påverka.

Det här handlar inte enbart om Telekompaketet; det här handlar framförallt om att forma nya arbetssätt, knyta nya internationella kontakter, arbeta snabbare och belysa direktiv, lagförslag och ”paket”, vars långtgående konsekvenser nedmonterar och reglerar t.ex. Internets med dess struktur som vi idag är med och medskapar.

Grupparbetet kan inledas mycket tidigare

I dagsläget börjar arbetet alldeles för sent för att vi ska kunna påverka i stor utsträckning. Intresset och engagemanget för EU:s kontroversiella förslag måste redan från början innebära att vi belyser, beskriver, analyserar, filosoferar och bygger vidare för att vi tillsammans ska kunna utveckla nya arbetssätt.

Vi kan inte längre rikta in oss på olika direktiv när de redan är färdiga att implementeras; målsättningen ska vara att förslagen börjar granskas så fort de läcker ut både från Riksdagens konferensrum och från EU.

Telekompaketet – Arbetet fram till den 5:e maj

Just nu behöver vi dock totalt dekonstruera dessa dokument:

>>> Citizens’ Rights Amendments Part I, II, III <<<

Nätaktivister! journalister! medborgare! frihetsvänner! jurister! historiker! språkvetare! bloggare! arbetare! pirater! analytiker! riskbedömmare! etc…

Telekompaketet.se behöver er hjälp att belysa, beskriva, analysera, filosofera, och bygga vidare.

Erik Josefsson menar att ”nu är det den 5:e maj som gäller” . Sprid ordet och börja gräv!

Vad behöver göras?

Läs igenom och sätt er in i dokumenten som jag skrev om ovan som heter ”Citizens’ Rights Amendments Part I, II och III. Vi behöver också förklara vad Telekompaketet egentligen är, hur det är utformat, hur det ska förstås, vilka eventuella konsekvenser som kan uppkomma i och med dess implementering samt belysa andra möjliga teoretiska och praktiska vinklingar.

Vi behöver inleda ett arbete som konkretiserar telekompaketet och vi måste läsa igenom dokumenten och försöka att sakligt förklara vad allt egentligen handlar om. Det måste bli enklare att förstå telekompaketet, men det måste skapas möjligheter så människor kan forma sina egna åsikter i fråga om dess utformning, teoretiska konsekvenser och praktiska tillämpningsmöjligheter.

Christopher Kullenberg har fixat fram en wiki som är en plattform för er som vill bidra med kunskap om telekompaketet. Glöm inte att kopiering är någonting positivt! Så det behövs översättas texter från La Quadrature Du Nets utmärkta wiki för att sedan postas på den svenska wikin. Min franska är inte vad den borde vara, finns det någon som känner sig lämpad att titta närmare på det här?

Internets skulle behöva någon form av plattform som överbryggar glidningen mellan de centraliserande och decentraliserande informationsflödena – en punkt där man lätt kan överblicka olika strider, flöden, svärmar, bloggar och informationsmängder relaterat till både nationell och internationell politik.

En sådan möjlig punkt skulle kunna både samordna flöden men även bli en plattform för att kunna se vilka frågor som annars riskerar att glömmas bort. Det jag är ute efter är verktyg och kod som förbättrar snabbheten i sättet att arbeta och framförallt samordningen av olika former av aktivism. Denna plattform skulle även aktivt användas för att knyta kontakter med internationella initiativ av liknande slag.

irc
#Telekompaketet
irc.freequest.net

Länkar:

Telekompaketet.se

Le Domaine D’Anais

La Quadrature Du Net

Iptegrity

Svenska wikin

La Quadrature Du Nets wiki

Broadbandbritain

Varför Piratpartiet kommer att tjäna på att uppmärksamma telekompaketet

Intressant på andra bloggar


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism