Nätpolitiken intresserar sig för regleringar av telekommarknaden

Det är i dagsläget tre småpartier som ställer sig på det fria Internets sida:

Greens
Independents
Left Groups

Citizens’ Rights Amendments, även kända som CRA, ”guarantee users rights of access to Internet services”. CRA undviker även kompromissandet och olika begränsningar som präglar t.ex. Harbours och Trautmanns tilläggsförslag. Men i det stora hela är CRA bra för Internets öppna struktur, som både användare och företag behöver för innovation, fri marknad och kommunikation.

CRA är bra för att:

”provide  a formal guarantee of access for Internet users for the first time in EU law, plus  provisions which empower national regulators to oversee the users interests in Internet access provision.”

De stora problemen med kompromissförslaget är att det är:

”drafted to meet the network operator’s perceived interests, and not users. Contrary to the rapporteurs’ claims, it  actually bears the risk of reducing citizens rights and restricting freedom of speech.”

Om kompromissförslaget röstas igenom i veckan, kommer nätoperatörerna enligt lag kunna blockera, begränsa och hindra användare från tillgång till innehåll, applikationer och tjänster. Det finns inte så mycket hopp till att användare och företag kan göra någonting åt det här heller. Om tilläggsförslaget implementeras blir en av konsekvenserna att europeiska medborgare får sämre skydd än medborgare i Amerikas förenade stater, där Internetpraxis faller under vissa principiella regler som skyddar medborgarna.

Telekombolagen har legat för ankar inne hos Harbour och Trautmann och i dessa diskussioner har användarnas rättigheter successivt fasats ut på krav från operatörerna. Dessa förslag är även negativa för företag vars rättigheter till en fri och öppen marknad påverkas av kompromissförslaget.

Monica Horten har flera starka argument för varför ett öppet nät och starka rättigheter är bra. För det första är innovation och kreativitet två väldigt viktiga saker att värna om under en pågående finanskris. Sveriges situation kommer antagligen att försämras ännu mer innan det vänder åt rätt håll igen. Nu vill jag inte att krisen ska förvärras, men jag anser att det är väldigt troligt att krisen kommer att förvärras. Innovation och kreativitet främjar ekonomin.

Politiker, branscher och människor som har makt vill under kristider ta tillfället i akt och få igenom så många förslag som möjligt. Alarmismen sprider sig inte bara genom medialandskapen men jag tror det är lättare att få igenom olika förslag, motioner, direktiv etc. om det samtidigt sker i skuggan av klimatalarmisn, teknikalarmism, telekomalarmism, piratalarmism, copyrightalarmism etc.

Mediabevakningen av smittospridningar sprids snabbare än själva smittan som journalisterna ämnar att bevaka. Detta får konsekvenser som innebär att stora delar av svenska befolkningen tittar åt ett håll samtidigt som det snickras direktiv och lagförslag om man tittar tillräckligt noga i en annan riktning.

I dagsläget är starka marknadskrafter beroende av tillgänglighet till och distribution av information. På grund av detta så är det väldigt viktigt att EU även i fortsättningen ser till att stärka dessa möjligheter istället för att se till särintressen från telekombranschen, lobbyorganisationer och underhållningsindustrierna.

EU bör ställa sig bakom fri- och rättigheter kopplat till kommunikation och skapande. Vi behöver säkra rättigheterna till att ha fortsatt tillgång till innehåll, som vi via tjänster och applikationer kan ta del av och sprida till varandra.

Horten inser också att begränsande och blockerande teknologier kommer att hamna i händerna på nätoperatörer:

”This is […] traffic management technology.”

Operatörer använder sig redan av denna form av policy. Operatörerna vill stärka sina egna intressen och motsätter sig användarnas intressen. blockerade nyligen British Telecom Pirate Bay och telekompaketet.se, T-Mobile har blockerat Skype, och fler brittiska operatörer har blockerat p2p-applikationer.

Politikerna ser inte konsekvenserna. Risken som de tar genom att rösta igenom kompromissförslaget är att de kommer att göra det lagligt för operatörer att ägna sig åt aktiviteter som jag beskrev ovan. Jag vill inte ens sätta mig ned ett par timmar och filosofera om alla möjliga saker som operatörer kan få rätt till att göra. Jag vill inte ens tänka på alla möjliga saker som de skulle kunna hitta på om de tänjer på lagens gränser…

Regleringsdebatten måste komma igång nu och vi vill att så många olika yrkesgrupper som möjligt får uttala sig om hur de tror att marknaden, Internet och användarnas rättigheter kommer att förändras på ett nationellt, internationellt och internetionellt plan.

Vi vill inte att det ska vara tillåtet att blockera på de sätt som jag har beskrivit ovan. Stöd CRA!

Den 25:e mars hurrades det över att man röstat ned blockeringsförslag och nu i veckan har flertalet ledamöter alltså fått för sig att rösta på ett förslag som återigen öppnar upp för blockering av åtkomst till Internet(tjänster). Jag blir så matt bara av att sätta mig in i denna politiska marionettuppvisning.

Vi behöver implementera tilläggen 138/46 och 166 i sina ursprungliga former utan kompromisser och byråkratisk kosmetika. CRA, 138 och 166 är bra för att de alla samverkar med varandra och gynnar användaren på många olika sätt. Horten nämner också några skäl till varför vi som medborgare även behöver ta upp ökad genomskilighet till diskussion:

”The best way to protect users and guarantee freedom of expression is through transparency. Now, the rapporteurs claim that they have put transparency measures into the Package. However, the so-called ”compromise” that has been agreed has been written to support operators, who don’t want a regulator watching what they block. It only puts in  half-measures, and very weak ones. The barrier for the operators is very low – they just have to tell the users, and they can block.”

Operatörerna får en oerhörd makt över användarna och det är inte bara en makt som enbart riktar sig mot enskilda användare utan som också kan användas mot företag, sociala nätverk, finansiella transaktioner, e-shopping etc. Hur kan CRA hjälpa oss i det här fallet? Horten har svar på den frågan:

”Users need to know that there is a regulator empowered to act on their behalf, looking into what the operators are doing, and acting on their behalf to regulate.  That is what the Citizen’s Rights amendment will do. They give the regulators the power to look into the network operators practices on behalf of users. And they give  the operators the right to manage congested traffic, but not to place discretionary blocks on people’s access.

Skrivningar om upphovsrättsskydd har trillat in i telekompaketet via franska intressen. Horten nämner något om en sorts samarbetsmekanism som i omskriven form skulle kunna innebära ‘tekniska verktyg för att förhindra eller reducera kopiering av upphovsrättsskyddat material’.

Öppnar man upp för en bransch (upphovsrättslobbyn), då finns det ingenting som hindrar andra aktörer på marknaden som vill stoppa andra former av oaccepterat beteende. Censurdebatten har väl redan redogjort för denna typ av förväntad snöbollseffekt av riktat motstånd.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson replikerar Christopher Kullenberg

Vad är det föresten för någonting som Åsa Torstensson inte tar upp i sin replik på Kullenbergs artikel?

Torstensson menar att:

”det finns inget i telekompaketet om att begränsa Internet eller om att stänga av enskilda”

” […] artikeln innehåller felaktigheter och missförstånd”

”Till att börja med måste jag dementera att telekompaketet skulle förvandla Internet till något slags kabel-TV. det finns över huvud taget inga sådana skrivningar alls, och har heller inte funnits”

”Dessutom bör det tilläggas att så öppet som tillägg 138, och sedemera 46, är skrivet finns det en risk att även civilrättsliga avtal kan träffas”

Om det finns några problem med CRA relaterat till exempelvis marknaden, eller statlig reglering – då vill vi medborgare att detta diskuteras öppet på ett konstruktivt sätt där man analyserar både de ”positiva” och ”negativa” effekterna av en möjlig implementering av CRA.

http://werebuild.eu
http://werebuild.eu/wiki

http://telekompaketet.se

Email:
telekompaketet@tapirbyran.se
IRC: #telekompaketet @ FreeQuest

Fight for the net in EU taken up by the left

Here is the Citizens Rights Amendments as tabled by GUE/NGL (left) group, the Ind/Dem group (Independent), and (most of them) byt the Green group.NB. This document does not containt the new numbering for the amendments as tabled. Please check the La Quadrature du Net site for the correct numbering.

Here is a defence of the Citizens Rights Amendments explaining why they have been tabled and in particular, why Amendment 138 and 166 should be passed in their original form.

Here is the Policy Paper which was the basis for the Citizens Rights Amendments.

Here are the Citizens Rights Amendments online.

Annonser

1 Response to “Nätpolitiken intresserar sig för regleringar av telekommarknaden”  1. 1 Skit också! « lePlaid Trackback vid maj 3, 2009 kl. 11:22 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism

Annonser

%d bloggare gillar detta: