Arkiv för augusti, 2009

Den nätpolitiska hösten

Förra veckans seminarium i serien ”Nät och samtal anordnat av Juliagruppen, inledde den ack så vackra hösten, vars färgsprakande lyster kommer att bli en perfekt bakgrund när vi tillsammans ska säkra de kritiska punkterna i den kommande uppdateringen av lagar för telekommarknaden.

Seminariet ämnade att inleda fruktbara samtal om internets utveckling samt framtid och att under hösten på allvar gemensamt börja tänka innovativt samt visionärt kring hur vi vill ha internet. Ett öppet, decentraliserat och användardrivet internet är ett måste om vi ska kunna främja dess potential som demokratiskt verktyg.

Jag kan inte nog betona hur viktiga dessa fundamentala värden är för en fortsatt utveckling av interkommunikation och demokrati i världen. Varje avvikelse som underminerar nätets öppenhet, rätten till anonymitet eller dess sprängkraft som politiskt verktyg, ska mötas med konstruktiv kritik och stor skepsis.

Främjandet av medborgerlig interkommunikation utgör en del av den konstitution av staten, det band mellan människor och stat, vars grundläggande överenskommelse fortfarande innehåller ett frö till en politics proper, där medborgaren verkligen har en politisk röst.

Det blir allt mer tydligt att innehållsindustrin och operatörerna kommer att braka samman i fler långtgående konflikter framöver. Stämningar, avstängningar och aktioner på telekommarknaden kan liknas närmast vid krig om den så klyschigt kallade ”digitala marknaden” och kan beskrivas i nästan militärstrategiska termer.

Vi står inför en utveckling som hotar innovation och demokratiska lösningar. Några av de infrastrukturella system som vi utvecklar i västvärlden, används av länder i Afrika, Mellanöstern och Asien för att blockera användare och att hämma utvecklingen av internet på ett globalt plan. Det är i relation till detta som jag tycker att de större aktörerna på marknaden borde sätta sig ned och ta en funderare kring varför de hämmar marknader som de själva gynnas av i långtgående perspektiv. De borde också tänka på sina aktioner som att de häftar fast vid deras varumärken och kommer att slå tillbaka mot dom förr eller senare.

Det är hur internet ser ut och fungerar i västvärlden som kommer att avgöra hur nätet kommer att bli i resten av världen. Blir det fel nu när internet börjar regleras sönder, kommer det inte att bli bättre någon annanstans, såtillvida inte andra länder lyckas öka innovationen och öppna upp nätet mer än i västvärlden.

Nationer borde lägga mer pengar på att hjälpa andra världsdelar med infrastrukturella lösningar. Men istället lägger nationer pengar på helt andra saker som kan relatera till vapenexport eller andra mer tvivelaktiga ekonomiska utbyten. Man skulle kunna fundera en stund på hur många miljarder dollar som USA skulle kunna lägga på att ta fram lättkopierade infrastrukturlösningar för Afrika, Mellanöstern eller Asien, istället för att lägga dessa värden på vapenskrammel och upprätthållandet av sin krigsekonomi.

Sydamerika är ett annat exempel på hur utbyggnaden av internet möter andra problem men också nya möjligheter. Stora avstånd kräver att mindre städer kanske måste ta fram meshnets, där man via ny teknologi upprätthåller sin egen infrastruktur och som sedan kopplas ihop genom att länka samman en eller flera huvuduppkopplingar som i ett stort rhizomskt nät. På detta sätt skulle man kunna tänka sig att medborgare är operatörerna.

Istället satsar företag i västvärlden sina investeringar på teknologier som gör att suveräna nationer har access till kill switches för internet, mobiltelefoni och det vanliga markbundna telenätet.

Nätaktivismen och dess politiska vänner bör tala sig varma för dessa lösningar som gör att människor världen över upprätthåller sin egen infrastruktur och möjligheter till interkommunikation mellan sig själva eller med resten av vår omvärld. Detta om något är ju en nödvändighet om vi i framtiden ska ha ett nätneutralt internet.

Jag förstår verkligen inte hur telekomföretagen kan gå in och investera i icke-demokratiska länder. Är deras it-system så älskvärda att de mest fundamentala värdena inte betyder någonting för dom som tar besluten till dessa investeringar? Det borde finnas ”addons” i browsers som talar om för användare när man surfar till företag som investerar i lösningar som hämmar nätets öppenhet och decentralisering.

Om IT&Telekomföretagen levererar teknologi till länder och hävdar att de inte ska lägga sig i vad kunden ska använda denna teknologi till, ja då tycker jag att de inte ska bry sig om vad som skickas mellan användare på ett öppet och decentraliserat nät. Än så länge tror jag att operatörerna är med på noterna och förstår internet mycket bättre än innehållsindustrin, men båda ”storheterna” dras med sina respektive problem och syn på framtiden.

Det är utifrån de stora värdena som värnet om anonymiteten, internet som en rättighet på samma nivå som el, vatten eller tak över huvudet, demokrati och decentralisering som vi kan närma varandra och ”transcendera” den bakåtsträvande och i flera avseenden förlegade vänster-högerskalan.

För varje grind med tillhörande grindvakt som uppstår, kommer internets decentraliserade struktur kringgå alla dessa hinder, bygga nya grindar och hoppa över stängslet på andra sätt. I värsta fall kommer det sannolikt skapas andra subnät eller toppnät, som på olika sätt nyttjar befintlig infrastruktur eller drivs med annan teknologi. Internet kommer alltid att tillhandahålla nycklar för de lås som hämmar utvecklingen av grundläggande demokratiska värden.


Om IT&Telekomföretagen samt politiker missar poängerna med ett fortsatt öppet, nätneutralt och oreglerat internet, så är det på tiden att vi inleder mer långtgående samtal där vi gemensamt sätter upp taktiker och strategier för värnet av internet. Detta är inte en integritetsdebatt – detta är en internedebatt. Punkt.

Jag ser gärna samarbeten och regelbundna samtal med PTS, representanter från Regeringen (oberoende av vilka som sitter vid makten) och mellan nätpolitiskt aktiva och partibundna politiker. Det är av högsta prioritet att vi inte bara slutar nu och ser hur internets framtid och utformning lagstiftas bort under hösten. Vi har en liten möjlighet att påverka telekompaketet till det bättre så varför tar vi nu inte chansen och försöker lösa det här gemensamt under Sveriges ordförandeskap i EU?

En fågel kvittrade i mitt öra att i dagsläget underbygger telekompaketet 3-strikes (HADOPI), ”ACTA”, internetblockering av p2p och censur. Detta är mycket farligt för det öppnar upp möjligheter för nationer, telekomoperatörer och innehållsindustrin att genomskjuta medborgares interkommunikation. Detta faktum kommer alltså att vara systemhämmande och vi kommer inte kunna göra mycket åt det när lagstiftningen är på plats.

Vi har ett mycket litet fönster där vi kan agera – om vi inte får till telekompaketet som gör att Sverige framstår som ett föredöme både för demokratin och telekommarknaden, kommer vi ångra oss en lång tid framöver.

Av detta framgår det att vi måste lägga in en högre växel på att informera om telekompaketet, jämföra skrivningar, hålla koll på samtal bakom låsta dörrar och gemensamt lägga tid på telekompaketet. Om vi kan påverka utformningen av telekompaketet kommer det även att påverka ACTA, HADOPI etc.

Ingenting rör sig innan telekompaketet är på plats.

Det är upp till oss att värna om mere conduit; Det vill säga det att operatörer inte ska hållas ansvariga för vilka paket som skickas var och mellan vilka. Detta gäller ju även vad som skickas mellan användare.

Det är även upp till oss att bidra med lösningar och verktyg till människor så de kan kringgå övervakningssystem. Nätaktivister kommer att fortsätta att bidra med kunskap och lösningar om människor från andra delar av världen rapporterar tillbaka till oss och ropar på hjälp. Politiker som så gärna talar sig varma för fri- och rättigheter bör ta stor lärdom av hur internet aktivt arbetar för att främja de ideal och positiva värden som finns i själva begreppet demokrati.

Alla dessa nämnda företeelser tycks vara flera olika separata ämnen till viss del, men alla ingår de i de sammansättningar som uppstår och försvinner i de ständigt pågående flöden som präglar internets rhizomatiska interorganism.

Man löser inga problem genom att endast prata om det – man måste omvandla ord till handlingar av olika slag. Om det är att tyda ”eu-speak”, ringa en politiker eller sätta upp tekniska lösningar och etablera interkommunikation, spelar ingen roll. All hjälp är välkommen och samtidigt så nödvändig för att förändra.

Erik Josefsson planerar t.ex. ett seminarium om telekompaketet den 7:e september och följande har bjudits in till panelen:

– Jeffrey Lawrence, Intel Corporation
– Andriani Ferti, Clifford Chance LLP
– Paolo Brini, www.scambioetico.org
– Francisco Mingorance, BSA
– Julia Group Representative, www.juliagruppen.se

Detta är ett av många seminarier som kommer under hösten och det är viktigt med bra uppslutning kring dessa för att vi ska kunna göra någon skillnad. Om ni skulle ha funderingar eller tankar angående sätt att hjälpa till eller frågor kring nätverkande så är det bara att höra av er i kommentarerna.

För er som kanske surfar förbi den här bloggen för första gången kan jag tipsa er om att kolla denna guide: Så håller du koll på våra EU-parlamentariker på internet.

Sveriges framtidsvisioner inom IT

Idag publicerades en artikel på DN.se om det svenska IT-klimatet under den pågående finanskrisen. I ”IT-mogna Sverige har en fördel i krisen” kan vi läsa om hur man i finanskrisens spår ser att länder med hög ”IT-mognad” har en del fördelar jämfört de länder som inte har en lika bra IT-utveckling. Ilkka Lakaniemi åker världen runt och träffar regeringar, tankesmedjor etc och ansvarar för ”Global Political Dialogue and Initiatives”, som ämnar att ”berätta vad just det landet han besöker behöver göra för att öka it-mognaden och därigenom förbättra den ekonomiska situationen i landet.”

IT-mognaden i Sverige

Lakaniemi har träffat Leif Zetterberg, statssekreterare på Näringsdepartementet och har undersökt IT-mogenheten i Sverige:

”I Sverige finns bra infrastruktur på plats, konsumenterna använder nya tjänster och är väl utbildade. Svenskar är inte rädda för att använda ny teknik. Det i sin tur ger ekonomiska fördelar för landet, säger Ilkka Lakaniemi.”

Enligt Lakaniemi ligger Sverige näst bäst till i världen i IT-mognad. Det framgår inte av artikeln dock hur Näringsdepartementet ser på punkterna som Lakaniemi kommer fram till och jag vet att många människor i dagsläget vill ha bekräftelser från Näringsdepartementet om utvecklingsplanerna för nästa kommande 10-årsperiod. Vidare står det att läsa i artikeln att:

30 olika parametrar har jämförts. Bland annat har hänsyn tagits till mobilsamtal, utbildning, hur mycket konsumenter eller företag använder it i de olika länderna. De har även tittat på hur stater och regeringar arbetar för att främja it-mognaden. Enligt den senaste mätningen toppar USA listan. Sverige kommer som god två.”

Följande information har hämtats från ”Connectivity Scorecard” och ”Broadband Impact Study” som Lakaniemi tillsammans med Len Waverman från London Business School har tagit fram.

Strong Business and Consumer Connectivity Reinforce Sweden’s High Ranking

Sweden takes second place on the 2009 Connectivity Scorecard thanks to a consistent performance across all metrics.  Consumer infrastructure is highlighted by strong broadband penetration and the solid deployment of next-generation networks.  Sweden is a leader in European FTTP installation.  Low SMS and voice minutes usage drag down Sweden’s consumer usage scores to a degree, but this is balanced out by prolific internet usage amongst the general population.

Sweden’s percentage of ICT specialist jobs is higher than any other country in the survey.  This is related to the country’s well-educated population.  Lower scores are achieved in the areas of corporate revenue derived from data versus voice and business usage of mobile messaging.  The nation’s E-Government ranking also falls closer to average than might be expected.  Sweden is primed to take full economic advantage of its sophisticated ICT sector.

Jag har laddat hem det PDF-dokument med detaljerad information som finns att hämta på sidan med Sveriges connectivity scorecard och ska försöka gå igenom det punkt för punkt. Men först ska jag skriva någonting om de parametrar som undersökningen grundar sig på.

Parametrar

”En parameter är en storhet som betraktas som konstant i en viss situation men som kan anta andra värden i andra situationer. Parametrar används i matematiska formler, i parametriserade konstruktionsbeskrivningar, i inställbara apparater med mera. Ofta kan man välja lämpliga värden på parametrarna och anpassar därmed formeln, beskrivningen, apparaten … för en viss användning.

Om en storhet ska klassas som parameter eller variabel beror ofta av sammanhanget.”

Låt mig nu utveckla en del tankar jag har om undersökningens parametrar. Man behöver inte nysta speciellt mycket för att inse hur mycket man skulle kunna ifrågasätta.

Jag undrar vilken ”hänsyn” som har tagits i undersökningen i relation till mobilsamtal och utbildning, för dessa värden är väl en del av elektronisk kommunikation och användande, men är inte automatiskt en del av internetinfrastruktur eller Sveriges IT-mognad såtillvida dessa inte har definierats som så. Jag ser inte att ett samtal från en mobiltelefon är ”IT” utan jag ville ha med andra protokoll och sätt att kommunicera med elektronisk kommunikation för detta ska anses hamna under kategorin ”IT-mognad”. Jag ser en stark glidning här mellan vad som är telefoni och vad som är IT. Parametrarna är alltså bara i fråga om dessa initiala definitionsanalyserna väldigt odefinierade och saknar avgränsning. Man skulle till och med kunna argumentera för att telefoni missar ”IT-mognad” som kategori, om inte en bredare definition av detta har angivits någonstans i undersökningen.

Hur kan man mäta företagens användning av Internet? Och vad händer med parametrarna när vi inte längre kan skilja på ”företag” och ”konsumenter” på samma sätt som förut? Och det bästa måste nog ändå vara:

”De har även tittat på hur stater och regeringar arbetar för att främja it-mognaden. Enligt den senaste mätningen toppar USA listan. Sverige kommer som god två.”

Jag är mycket skeptisk till detta. Näringsdepartementet har just nu det så kallade ”telekompaketet” på sitt bord och det är av största vikt att vi tillsammans ser till att vi får till det med bra punkter inför tredjebehandlingen. Nätpolitiken efterlyser transparens och öppenhet i fråga om Regeringens kommande arbete och IT&Telekomföretagen har ju sedan tidigare försökt att få Regeringen att arbeta fram målsättningar och framtidsvisioner, men utan att lyckas. Vi har bara under de senaste dagarna sett flertalet artiklar där det bland annat har gått att läsa:

”Regeringen måste ta fram en nationell it-strategi och en långsiktig plan för it-infrastrukturen. Det kravet ställer nu allt fler tunga aktörer i It-Sverige, bland dem Post- och telestyrelsen, Globaliseringsrådet och IT & Telekomföretagen.”

Jag vill även påminna er om att även en rad framträdande nätaktivister anser detta, så pass mycket så att aktörer, grupper och kluster inom nätpolitiken nu konkret börjar tala om att närma sig dessa PTS och IT&Telekomföretagen och initiera en ständigt pågående konversation, om internet och dess framtid.

Jag ifrågasätter också värdet i att en anställd av Nokia Siemens Networks och någon på London Business School har tagit fram den här utredningen. Vi går vidare genom utredning och kommer till anmärkningar om Sveriges IT-mognad:

”Consistency  is  the hallmark of Sweden’s performance on  the 2009 Connectivity Scorecard, as it was on the 2008 Connectivity Scorecard.”

”Consistency” för mig låter väldigt statiskt och passivt, var finns den dynamiska framåtriktadheten och viljan att utvecklas snarare än att upprätthålla varaktighet inom IT-utvecklingen?

”There are no areas of weakness for Sweden, and in many respects, Sweden has the most balanced and best-rounded performance on any country on the Scorecard.”

Ja, ni läste rätt, Sverige anses inte ha några svagheter och i många avseenden ses Sverige som ett av de mest välbalanserade länderna i fråga om ”performance”. Återigen konstaterar jag att det handlar om att Sverige är ett av de mest ”balanserade” länderna och inte om hur vi har bäst framtidsvisioner.

”Broadband penetration is high, and Sweden has been leading the way in Europe in  terms of deployment of Next-Generation Access networks, although most of this  deployment is of public networks rather than on a fully commercial basis. Sweden scores on most measures are generally closer to the top than the bottom. The  “consumer  usage” sub-category is the sub-category in which Sweden is weakest, as SMS usage and total voice minutes used are areas where Sweden does not score as  highly as it tends to on other measures. Sweden scores very highly on Internet usage and Internet banking usage.”

Visst, Sverige har en rätt bra utbyggnad av bredbandsstruktur, men det finns ju mycket kvar att göra. Jämfört med andra infrasystem så går det alltid att uppgradera och satsa på ny IT-infrastruktur om denna är tillgänglig och telekomsektorn + stat anser det vara viktigt att vilja satsa på det. IT&Telekomföretagen har tydligt annonserat vad de anser; ”IT-mognad” har indentifierats som en egenskap eller egenvärde under en pågående finansiell kris och då har ”IT-utveckling” eller en satsning på utbyggnad av nätinfrastruktur en ännu mer positiv påverkan på Sveriges ekonomi.

Och varför gör Lakaniemi en åtskillnad mellan ”public networks” och ”commercial basis”? Utbyggnaden av publika infrasystem är minst lika viktig som utbyggnaden av kommersiella. Varför ens göra en åtskillnad? Hur uppstod denna hierarki mellan det publika och det kommersiella? Undersökningen förhåller sig till gamla värderingar, mönster, strukturer, begrepp och sätt att se på internet. Internet är under ständigt pågående utveckling utan absolut slutmål eller givna ramar – öppenheten och dess oreglerade sidor måste få fortsatt utrymme under de kommande åren.

Sen när blev ‘det-att-skicka-sms’ en del av ”IT-mognad”? Elektronisk kommunikation är det ju frågan om, men detta är ännu en indikation som medför att jag vill se mer tydliga definitioner för vad som anses med mobiltelefoni etc. Att skicka sms kan ju falla utanför kategorin ”IT”, men när vi dessutom skickar mms, bambusrar, eller chattar med våra mobiltelefoner så blir det genast mer svårdefinierbart och mer angeläget om att sätta upp snävare definitioner. Men samtidigt är detta svårt för vi ser gång på gång hur det post-digitala gör upp med gamla begrepp etc, vilka ändå behövs för att vi ska veta vad vi undersöker överhuvudtaget. Detta är en problematik som utredningar får börja ta hänsyn till.

”Sweden’s performance is even stronger on business measures where it has the highest proportion of individuals employed in ICT specialist skill occupations. Two measures on which Sweden does not score particularly highly are in the ratio of corporate data revenue to voice revenue, which is somewhat surprising, and on a measure of B2B mobile messaging usage. However these are anomalies  in an otherwise very strong performance.”

Vad innebär ”anomalier” i en annars stark ”performance”? Vad är egentligen normalt när det gäller IT-mognad? Och varför är just det här avvikande för Sverige? Jag tycker det är problematiskt att man jämför den svenska IT-sektorn med den tyska eller den franska. Jag vet inte vad ”data revenue” eller ”voice revenue” innebär begreppsligt, men om undersökningens resultat beskrivs som ”somewhat surprising” så antar jag att jag måste kolla på det framöver.

”Although Sweden scores quite well on the government sub-categories it gets a surprisingly modest rating from the Brookings Institution on “e-government.””

Jag kan hålla med om detta resonemang kring ”e-government” om det handlar om ”the use of information and communication technology to provide and improve government services, transactions and interactions with citizens, businesses, and other arms of government.”

Genomskinligheten och utbytet mellan nätanvändare och stat – samt mellan nätanvändare och myndigheter – får anses vara rätt mediokert med tanke på en del nätpolitiska visioner som finns för hur öppenheten, demokratiska verktyg och samtalen mellan olika institutioner och grupper skulle kunna förbättras.

”We have repeatedly stressed the fact that the Connectivity Scorecard is designed to provide a comparison of how countries rank in relation to each other at a given
point in time. As with other indices of relative rankings, it is hard to interpret absolute scores and it is hard to make comparisons of absolute scores over time.”

Jag håller med om att det är svårt att tolka värdena som dras från denna undersökning, men så är det med alla kvantitativt-kvalitativa projekt och rapporter. Så vad ger det här för värde för Sverige annat än PR eller en falsk förhoppning om att vi kanske är  ”näst bäst” jämfört med andra länder?

”In addition, we substantially expanded and revamped the information base for the current version of the Scorecard and we also expanded greatly the  list of
countries that we included for consideration in 2009. These factors mean that it is not possible to generate very direct comparisons between absolute scores over time and to easily interpret these as “improvements” or “deteriorations.””

”There is little overall change in the picture for Sweden  that we obtained  in 2008.  The country is moderately to very strong on virtually all the sub-categories.
However,  it  is noteworthy that Sweden scores significantly more highly on the business usage measures in the current Scorecard than it did last year.  This appears mostly to be driven by the fact that there are more business usage metrics in this year’s Scorecard than  last, and that they are drawn from different data sources. These appear to portray an impression of greater strength than was obtained last year.”

Ok, jag förstår att det är svårt att förbättra resultaten över ett års tid utan konkreta och tydliga framtidspunkter från Regeringen, men jag frågar mig varför man anmärker på att företagen har förbättrat sina poäng sedan förra året, när man i samma stycke skriver att man har ändrat på parametrarna och de metriska detaljerna sedan förra årets undersökning och att man dessutom har hämtat data från andra källor. Så har det alltså skett en förbättring eller är detta bara ett sken av att man har behandlat data på ett annorlunda sätt? Är det inte väldigt lätt att då sluta sig till att det faktiskt har blivit bättre resultat även fast det kanske inte är fallet i praktiken? Nätaktivismen kommer framöver intressera sig allt mer för data, databehandling och dataprocesser under hösten tror jag. Vi behöver fler verktyg och plattformar för hur vi kan tolka data, ta fram bättre modeller samt arbeta fram informationsunderlag för hur man som nätanvändare ska förhålla sig till olika former av data och texter. Vi behöver en pågående utveckling av nätliteracitet och datatolkning.

”Sweden is seen as a leading high-tech economy, and it is the best-rounded performer of any country on the Scorecard. It  is hard to develop concrete policy
implications for Sweden, given that there are no obvious weaknesses in Sweden’s performance, at  least  on the broadband deployment and  ICT  usage measures that tend to dominate policy discussions.”

Sverige har problem. Sverige har inga konkreta framtidsvisioner för att fortsätta vara ekonomiskt världsledande i högteknologiskt avseende, och det är inte alls speciellt svårt att komma på en rad möjliga utvecklingspunkter inför framtiden som har och göra med nätets fortsatta öppenhet, oreglering, nätneutralitet, infrasystemutveckling, operatörriktlinjer samt starkare utbyte och gehör mot en IT&Telekommarknad som skriker efter ett sådant behov.

Vilka lyssnar vi på? Lyssnar vi på en IT-sektor med +90k människor, vårt IT-råd och Globaliseringsrådet, eller litar vi på Lakaniemi från Nokia Siemens Networks, ett företag som har kopplingar till censuren av det iranska nätet på sin meritlista.

Jag kan inte nog understryka hur viktigt och oerhört kul det vore om representater från Näringsdepartementet skulle dyka upp på seminariet ”Nät och samtal” på onsdag klockan 13:00 på Tekniska Museet i Stockholm. Tillsammans skulle vi under trevliga former kunna diskutera det här mer ingående från många möjliga perspektiv.

Additionally, the latest data on deployments of Fibre-to-the-Premises (FTTP) broadband networks (which are now part of  the Scorecard) show that Sweden is one of Europe’s leading performers in measures of broadband that utilises fibre (or part-fibre) loops.”

Sverige kan mycket väl bli bättre på fiberoptik, men undersökningen säger ingenting om hur Sverige kan bli bättre inom detta område. Vi behöver få veta hur IT&Telekom-sektorn anser om detta ur ett infrastrukturperspektiv. Jag anser att några av de viktigaste värdena, både ur demokratisk och ekonomisk synvinkel, är satsningar på högre bandbredd och utökad internettillgänglighet.

”Like its neighbour, Finland, Sweden has a liberalised telecommunications market, and the best advice for Sweden might be to keep doing “more of the same.”  Like Finland, the country benefits from having an  international-leaning, well-educated population, and relatively few social disparities, which also give it an advantage in ensuring a uniformly high level of ICT penetration.”

Jag håller delvis med om denna analys ovan, men vi behöver mer mål och uttalade punkter om hur vi bibehåller en bra marknad för IT&Telekomföretagen, samtidigt som vi fortsätter att komma på initiativ och verktyg för hur vi kan skapa fler internationella samarbeten, utbilda människor i ”internet literacy”, informera föräldrar om hur internet fungerar, samt utveckla ett bra klimat för ‘filokommunikation’ i kontrast till det gamla begreppet av ”telekommunikation” från Gr ”fjärran”, dvs. en uppdaterad utgångspunkt som skiljer sig från den gamla syn på långväga kommunikation som uppstår mellan ”ändpunkter” (från Gr. Telos), till att tala om en mer ‘nära’, dynamisk samt decentraliserad form av kommunikation och användande. Vi behöver uppdatera beskrivningen av internet samt dess användningsområden och möjligheter.

”As with other European countries, Sweden has more or less fully liberalised telecommunications sector. The regulator (PTS) has however been aggressive in its regulation of the incumbent telecom operator, Telia. On 18thMarch, 2008, the Swedish government approved a bill calling for the “functional separation” of Telia on lines similar to  those used in the United Kingdom for BT Group.  These measures seem somewhat surprising in light of the state of the Swedish telecommunications market.”

Nätaktivismen behöver intressera sig för hur vi i samarbete med PTS kan ta fram verktyg och lösningar för hur den vanliga nätanvändaren kan kolla om operatören levererar rätt hastighet hem i linan, men också om de levererar ett ”rent” nät, utan blockering av portar osv. Här ser jag stora utvecklingsmöjligheter.

”An unusual feature of Sweden, unusual at least for Europe and North America, is the relatively high penetration of fibre broadband achieved through municipalities and  townships providing broadband service. This  is  likely to become an increasingly accepted model especially as governments seek to stimulate recession-hit economies through productive public spending programmes.”

Staten skulle kunna fortsätta att lägga ut mindre high-tech till de delar av den svenska glesbygden som ännu inte har en befintlig nätinfrastruktur, samtidigt som man fortsätter att satsa på stadsnäten med 100/100 linor och dessutom har konkreta mål som möjjliggör för IT&Telekomföretagen att våga satsa mer på fiber och utbyggnad av ett decentraliserat nät. Vi behöver fler utredningar om hur regeringar och myndigheter kan stimulera demokratiskt deltagande och postdigitala ekonomier.

”The findings from the Connectivity Scorecard are backed up amply by other evidence on the state of the “innovation economy” in Sweden. ICT investment as
a share of total investment is higher in Sweden than in all OECD member countries barring the US.  Sweden is one of the leading investors in knowledge in the OECD, along with the US and Finland.”

”Innovationsekonomi” var ett nytt begrepp för mig, vad innebär det och hur kan jag främja detta? Jag tror att vi skulle få se ännu mer investeringar inom IT&Telekomsektorn om bara Regeringen kom med klara och tydliga råd och visioner för de kommande 5-10 åren, och det mycket snabbt.

”Sweden would thus appear to be one of the best-placed countries to utilise ICT to its fullest potential. The country does not have the demographic and educational challenges that larger countries face, and already has a significant head-start.”

Återigen, vi behöver bli bättre även här, inte bara upprätthålla en bra nivå. Men även Sverige har väl en del utmaningar både med tanke på demografin och utbildningssystemet? Varför leva på vårat så kallade ”försprång” när vi skulle kunna sätta upp tydligare regler för Sveriges kommande utveckling av infrasystem, utbildningar, ekonomin samt många andra områden?

Det vore kul om fler kunde analysera och göra en bedömning angående dessa parametrar, undersökningen samt framtidsvisioner för det öppna och fria nätet. Om ni skriver något om det och hinner kasta ett öga på undersökningen till på onsdag, så länka gärna era funderingar hit. Meddela mig gärna också om ni kommer på seminariet så kan vi samtala mer och skriva ner en massa konkreta punkter och tänka framåt.

Juliagruppen
Sverige behöver en IT-politik
Jag har inte satt ned foten
De goda exemplen räddar IT-politiken
It-mogna Sverige har fördel i krisen

Connectivity Scoreboard 2009: Sweden
Strong Business and Consumer Connectivity Reinforce Sweden’s High Ranking

Inertia

“Zzzzp”… Ring´ , ring´ –  the crocuses are awakening in someone’s backyard,
some array during warm weather and play, but thorny bushes they scarred.

I ought,” uhmm”… await the first wet-snow wading through leaf-sprinkle,
trailblazing through cold, snowfolded forests is WIN!, errr… Even during star-twinkle.

Nets and Conversations – August 19th, Stockholm, Sweden

The Julia Group (”Juliagruppen”) has presented the panel participants for the forthcoming seminar Nets and Conversations (”Nät och Samtal”) on Aug 19th at 13:00-19:00 CET, in Stockholm, Sweden. The seminar will be held at the National Museum of Science and Technology and it is a public seminar where participants are going to discuss, share thoughts and to picture a future about an open internet with its various challenges.

This seminar – unlike other recent seminars with similar subject matter – will aim at emphazising a user-driven, open and decentralized development and to create a community for the advancement of such an expansion. The Julia Group would appreciate if this initiative could spawn further conversations between different fields in research and academia, as this will be needed not only to advance the expansion of the ‘swedish’ net infrastructure, but also to develop ideas and tools in order for us to re-establish Sweden as one of the most advanced in terms of net activism and net political solutions to a wider audience.

Participants come from industry, academia and grass-roots initiatives and everyone will get a chance to get to know each other after the panel sessions. This intimate setting will hopefully enable people to dig deep into the different possible futures of the net.

The Julia Group is a newly formed coalition of people from research, journalism and industry previously engaged with the EU telecoms package who are now arranging a seminar series on different aspects of the future of the net. The aim is to examine and develop new political strategies and posibilities for working towards a future where openess and transparency is still a central and vital part of the internets project. With the seminars the hope is to establish a community of people working with these issues.

I recommend that you read material concerning law, regulation, anonymity, internet infrastructure, the European Union, net neutrality, HADOPI as well as the telecoms package etc. prior to the seminar.

Here are the details for the seminar:

13.00 – 14.45 – Infrastructure
Is there a future for an open and free internet? What type of obstacles, technical and political possibilities do we face during the forthcoming 5-10 years? Is net neutrality important in Sweden and in Europe? Is there a cause for concern within the IT-sphere? If yes, then how should we face and challenge this concern?

Panel participants:

Nicklas Lundblad (Swedish IT-committee),

Jonas Bosson (FFII)

Jan-Erik Fiske

Jussi Karlgren (Masudabreven)

15.00 Talk: Jeremie Zimmermann, La Quadrature du Net
Jeremie Zimmerman needs no lengthy introduction. As co-founder and spokesperson for the french initiative La Quadrature Du Net – which is an activist group that works with information and net political questions – Zimmerman will give a key note speech that connects the two fields with each other, thus introducing both the net political questions for a wider audience and hopefully give a few pointers about where we are heading in terms of an open internet with its different unregulated innovative solutions and possibilities. If you want to see a possible unification of European net activism and politics, then this is one of the key figures we ought to listen to.

15.15 – 17.00 – Net activism
Recently we have seen how the internet has spawned a realisation of democratic ideals, however, how do the newly formed net based grassroot initiatives work and what are links are there to legislators, politicians and the media? How important is anonymity and what net political tools do we want to develop during the forthcoming years? How do we develop net activism?

Panel participants:

Emma Marie Andersson (Net activist and blogger),

Joakim Jardenberg (Mindpark.se),

Johanna Nylander (Journalist and blogger, now at Expressen.se),

Erik Josefsson (Hired by the Green group in the European Parliament, working for the Swedish Pirate Party).

17.00 – 19.00 – Conversations

As this initiative aims to be a positive and forward thinking seminar where we all meet, discuss and envision a future with an open internet, we need to rethink our positions and how we can re-envision a fruitful and forward thinking path for the future. After the seminar, there will be at least two hours of discussion and a chance to meet new people, network and to gain new and valuable perspectives on how we all use the internet, as well as talk about where we are headed. Be sure to prepare those in-depth questions, to think about what concerns you, your profession or related to how you use or are affected by the internet.

The Julia Group hopes that this seminar will create a positive conversation and interconnect different views and spheres in the mutual interest for the future of the internet. Information is also available in swedish at the National Museum of Science and Technology or Juliagruppen.

Background:

When the huge impact of internet technologies on our society becomes clear to both politicians and businesses at the same time as an economy in crisis is looking for new areas of growth, the question about the future infrastructure of the net is once again at stake.

At the same time, internet users all over Europe have gained a new interest in the democratic process through issues such as immaterial property, digital civil rights and the role of digital technologies in shaping our networked society. These issues cut across traditional lines of conflict and create new methods, alliances, actors and publics. The internet is both the thing at stake and the platform used in this new political space.

The seminar will be broadcasted live @ http://bambuser.com/channel/juliagruppen

Juliagruppen


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism