Fluorid i svenskt dricksvatten

Vatten. Vatten är en grundförutsättning för att allt liv såsom människor, växter och organismer ska kunna leva och utvecklas. Utan tillgång till rent vatten så hämmas utvecklingen av liv och välmående, och precis så fria som vi är att andas in luften för att få syre, så är vi alla fria att släcka vår törst med rent vatten.

Vi behöver alla rent vatten för att överleva och för att leva ett hälsosamt liv. I Sverige är det än så länge en riklig resurs och nyttighet. Det finns i våra kranar, i våra brunnar, längs med våra kuster och i våra sjöar, men allt vatten behöver mer eller mindre renas innan vi kan dricka det, så vi inte får i oss farliga kemikalier, bakterier och andra otyg som organiska eller syntetiska substanser. Det finns alltså en stor efterfrågan på rent vatten.

Vad som gör mig väldigt upprörd är att Svenskt Vatten fortfarande inte har nolltolerans på fluorid i vårt dricksvatten. Fluorid är endast ett av många ämnen som omfattas av föreskrifter med tveksamma riktlinjer, men det fullt möjligt att ta bort fluorid ur dricksvatten.

Fluorid finns i naturligt höga halter i svenskt grundvatten och tillsätts i bland annat drycker, tandkräm och i diverse livsmedel, men återfinns också naturligt i till exempel fisk och grönsaker. De naturliga halter av fluorid som återfinns i just fisk och grönsaker kanske är svårt att få bukt med, men vi borde stanna upp och tänka efter om det inte är oerhört puckat att vi både tillåter höga halter av fluorid i andra livsmedel och att vi har det i vårt dricksvatten.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l. Men den 16 mars 2011 kom det nya föreskrifter från Livsmedelverkets författningssamling: Föreskrifter om ändring i Livsmedelverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. I detta dokument står det fortfarande 1,5mg/l fluorid och riktlinjerna har inte sänkts, även om fler och fler röster höjs för att ämnet är direkt farligt.

1,5mg/l är 1,5mg/liter för mycket! Vårt dricksvatten ska inte alls innehålla fluorid. Varför ska vi som lever i Sverige tvingas till att dricka något som innehåller 1,5mg fluorid/liter? Ett ämne som anses ha kariesförebyggande effekter, men som barn inte alls borde komma i kontakt med för att det skadar deras utveckling. En hög koncentration av fluorid eller en lägre dosering över en lång tidsperiod kan orsaka skador på skelettet, hjärnan och sköldkörteln.

Så varför har vi ett riktmärke på 1,5mg/liter om ämnet bevisligen är skadligt? Hur kommer det sig? Hur kan Svenskt Vatten och människor som jobbar ute på våra reningsverk gå med på det här? Vem har givit dem mandat att fortsätta att tillåta fluorid i vårt vatten när det bevisligen är farligt för oss? När det går att ta bort?

Hur förhåller sig Miljöpartiet till detta? De om några borde ju ha lite koll. Men vid ett försök till sökning efter ”fluorid” på deras hemsida fick jag följande svar:

Vi har sedan en längre tid tekniska problem med sökfunktionen på mp.se. Vi ber om ursäkt för de besvär detta skapar.

Vi har bett vår webbkonsult lösa problemet.

Miljöpartiet kanske även skulle hyra in några konsulter som kan lösa problemet med skadliga ämnen i dricksvattnet för alla människor med kommunalt vatten. Eller Miljöpartiet kanske mer tittar på fluoridhalterna i miljön?

Vad som behövs för att lösa detta problem är inte ett miljöparti, utan ett människoparti; något lokalt gräsrotsinitiativ eller eldsjälar som outtröttligt ifrågasätter situationen och som ställer sig på människans sida i denna fråga.  Människor som tar diskussionen direkt till sin egen brunn, sitt lokala vattenreningsverk eller till tjänstemän vid rätt departement.

Vilka är då de långtgående konsekvenserna av denna policy? Vilka är hälsoriskerna? Policyn drabbar samtliga människor som dricker kommunalt vatten, och kontaminerar således alla människor med den godkända halten av fluorid; ett ämne som bevisligen utgör en hälsorisk.

Förväntas gravida kvinnor dricka vårt dricksvatten? Vad händer med foster under dess utveckling i mammans mage? Vilket vatten använder vi då vi gör välling till våra spädbarn? Vilka hälsorisker väntar våra barn när de växer upp? Och framförallt, vem utreder framtida konsekvenser för hela befolkningen och om det på sikt förändrar hela genpoolen över generationsskiften? Ingen eller väldigt få stannar upp och ifrågasätter vad vi egentligen håller på med.

När vi vet att något bevisligen är dåligt, varför utformas fördelningen av vårt dricksvatten på så sätt att dess otjänlighet och risker drabbar samtliga människor? Man häpnar över graden av inkompetens och ovilja att agera från myndigheternas sida. Er forskningsetik och civilkurage ger jag inte mycket för.

Det borde vara upp till var och en att som människa bestämma över sina egna beslut som har och göra med sin egen kropp och hälsa. Det borde vara min rätt att inget vattenreningsverk med flit utsätter mig för höga halter av skadliga ämnen då jag dricker mitt dricksvatten, och att det är mitt och ingen annan människas beslut att använda karieshämmande produkter om jag har problem med karies på mina tänder. Jag har bra tänder så jag behöver inte er fluorid och jag tror det är fler än jag som inte vill ha det i vårt dricksvatten.

Ibland undrar jag om inte Sverige börjar bli ett U-land i vissa avseenden. Var finns de teknologier som ska råda bot på detta? Kapitalet rinner ut ur landet och in i olika improduktiva tillgångar, vilket gör att det inte kommer att finnas pengar i framtiden att lösa den här typen av problem.

Nu när jag är vuxen kan jag ju lika gärna fortsätta att dricka vattnet i kranarna och bygga upp min kvot av hjärnskada och försämra mitt skelett, eftersom samhället ändå inte tycks premiera sundhet, intelligens och hälsosamma individer. Det känns inte som att det finns någon riktig respekt och omtanke för individens och människans livssituation i det här landet, om man ser till alla förändringar som har tillkommit över årtiondena.

Det är mitt individuella val vad jag vill äta och dricka. Jag, och endast jag, vet i det stora hela vad som är bäst för mig. Jag kan ta ansvar, studera och utreda alternativ, utvärdera hälsorisker, och bestämma vad som utgör risk och inte. Att bestämmelserna tvingar människor till att göra ohälsosamma val ser jag som fundamentalt fel och dåligt utformad policy.

Den information som jag söker efter idag kommer inte längre ifrån myndigheter och departement, utan jag vänder mig alltid först och främst till våra myndigheter och departement då jag söker efter information som bevisligen är felaktig.

Det här är långtifrån det enda området inom vilket staten, myndigheter och andra tvivelaktiga organisationer experimenterar med oss och utsätter befolkningen för hälsorisker. Men vi låter det bara ske. Staten jobbar snabbt och proaktivt om det gynnar den själv och regressivt när något faktiskt bevisligen utgör ett potentiellt hot mot alla människor.

Jag finner det här totalt oacceptabelt och principiellt oförsvarsbart. Jag går inte med på detta. Svenska folket borde omedelbart tillåtas rösta om vi ska fortsätta att tillåta halter av fluorid i vårt dricksvatten, både på ett nationellt och ett lokalt plan.

Jag tycker att FN och staten kan ta sina policyer och applicera dem på sig själva och sina egna barn istället. Jag har fått nog med era riktlinjer och sociala experiment med befolkningsmängden som snarare hämmar mänskligheten än hjälper den. Dessa bestämmelser har ingenting alls att göra med frihet och bryter mot icke-aggressionsprincipen.

Ämnen som har identifierats som farliga för oss ska omedelbart upphöra att förekomma i vårt dricksvatten om det finns någon med integritet och lite sunt förnuft nog att filtrera bort det. Jag ser detta som en självklarhet. Men det skulle inte förvåna mig om ingen vågar lyfta ett finger. De kan bara göra saker om de har fått klartecken från högre instanser, annars riskerar de att bli av med sina jobb.

Hur kommer det sig att privata aktörer och individer kan utveckla otroliga småskaliga lösningar och vattenreningstekniker för att möta den stora efterfrågan i många afrikanska länder, samtidigt som vattenreningsverken i Sverige inte satsar på nolltolerans mot skadliga ämnen och partiklar i vårt dricksvatten?

Det är således upp till var och en att försöka hantera riskerna och agera proaktivt. Speciellt om man precis ska skaffa barn, eller har unga barn som man älskar utöver allt annat här i världen. Man kan till exempel söka efter olika former av vattenrening, samt t.ex. filter som tar bort fluorid när man duschar.

Det är bestämmelser, tvång och beslut som dessa som får mig att helt tappa hoppet inför framtiden. Och dessa lagar, regler, bestämmelser, policyer etc. rullas ständigt ut från lobbyorganisationer, institut, tankesmedjor, i en sådan volym att jag blir alldeles matt.

Det är helt enkelt för mycket som händer just nu och som totalt har förändrat världen bara sedan jag föddes. Vi ger upp våra fri- och rättigheter för en falsk säkerhet; en falsk profetia om en stundande utopi bortom nutidens faror och hot. Det är ren och skär lögn och propaganda att vi behöver ge upp fri- och rättigheter – som tog oss hundratals, om inte tusentals år att förverkliga – för att känna oss säkrare.

Jag är för frihet men i en tid då media och politiker bombarderar oss med skrämselpropaganda, felaktigheter, manipulerad statistik, regler, lagar, tvång, kontroll, våld och via TVns hypnos en tillrättalagd officiell berättelse, så känner jag mig väldigt ensam. Väldigt ensam och maktlöst inför framtiden och vad som komma skall.

Ni kanske tycker att jag gör en höna av en fjäder, men denna fjäder är blott en av tusentals fjädrar i det statliga åbäke som allt mer kväver mänskliga fri- och rättigheter. Förekomsten av fluorid i svenskt vatten lämnar en del övrigt att önska av Svenskt Vattens hantering och beredskap när det gäller skadliga substanser i vårt dricksvatten.

Sverige ut ur EU.

10 Svar to “Fluorid i svenskt dricksvatten”


 1. 1 HKA juli 16, 2011 kl. 11:19 f m

  Rösta om det?

  Nej, vill du ha helt avflourerat vatten får du ta och betala själv och inte försöka tvinga oss som inte bryr oss om de låga värdera göra det genom en folkomröstning.

  Går ju fö fint att filtrera bort mer av det själv hämma tills vi får privat dricksvatten och du kan välja lämplig leverantör.

  • 2 spectraz juli 16, 2011 kl. 12:26 e m

   Du har rätt.

   Alla har olika bedömningar och syn på hälsorisker i relation till halter och låga värden av skadliga ämnen. Det finns säkert de som anser att det är en form av tvångsmedicinering, samtidigt som många inte bryr sig eller rent av tycker att det är bra. Ok, fine. Jag försökte väcka frågan och ge min syn på saken.

   Vad jag tänkte på var att det är både ett aktivt val från myndigheternas sida och ett individuellt val för alla människor angående hur de ser på fluorid i dricksvatten. Jag blandade ihop de båda perspektiven i min argumentation då jag försökte redogöra för problemet. Kanske på grund av att jag vänder mig till en bred publik och läskrets som oftast inte håller med mig.

   Jag lyckades inte heller att formulera min kritik på ett bra sätt till vad jag anser om systemet i den här frågan. Jag borde ha gjort en poäng över hur jag som konsument istället kan ”rösta” med mina pengar om jag vill ha fluoridfritt dricksvatten, istället för att nämna ”omröstningar”. Min tankegång lämnade aldrig ”systemtänket” då jag lade upp min kritik.

   Till mitt försvar skrev jag dock:

   ”Det är således upp till var och en att försöka hantera riskerna och agera proaktivt.”

   Tack för ditt svar.

  • 3 thequeenofattraction april 27, 2012 kl. 8:42 e m

   Bra inlägg. Jag har funderat en hel del över ämnet då alla bebisar runt 6 mån får tandinformation via barnavårdscentraler. Det sades att barn skall borsta med flour från första tanden. Problemet är att så små barn kan inte spotta ut tandkrämen utan får svälja den. Det står tydligt på all flourtandkräm att den ej skall sväljas. Nu borstar vi utan tandkräm och undviker socker istället. Skall köpa en vattenrenare på hälsokosten. Hade inte en aning om att Svenskt kranvatten hade så höga halter. Tack för informationen, jag skall sprida den 🙂

  • 4 Slasken april 18, 2013 kl. 4:28 e m

   VI SKALL INTE HA FLOURID (GIFT) I VÅRA VATTEN!!!!

   Det är sjukt att vissa människor tycker att det är ok. Det är sedan länge bevisat att detta är ett gift. och skall därför inte tvingas på gemene man. Om man vill förgifta sig så får väll folk köpa flourid själv och lägga till i sitt eget dricksvatten.

   Kan inte någon göra en dokumentär om detta i Sverige så att vi får igång en debatt, och får bort det ur våra vatten.

  • 5 rudolf hingst januari 7, 2014 kl. 11:55 e m

   Om vi får privat vatten så blir det lynchning av politiker. Jag och andra sidan fixar nog egen brunn.

 2. 6 spectraz juli 17, 2011 kl. 9:03 f m

  Om vi till exempel jämför Sverige med USA så är riktlinjerna för Sverige hela 0,8mg/liter högre än i USA. Department of Health and Human Services skriver i sin Q&A att:

  ”The new recommendation, 0.7 milligrams of fluoride per liter of water, replaces the previous recommended range of 0.7 to 1.2 milligrams per liter.”

  Om jag uppfattar det rätt så är den rekommenderade halten 0,7mg/liter i USA jämfört med 1,5mg/liter i Sverige, vilket är en skillnad på 0,8mg/liter. Detta innebär att riktlinjerna för vad som anses vara otjänligt vatten är högre i Sverige än i USA.

  Svenska forskare kanske ska titta närmare på långsiktiga trender när det gäller karieskontroll för barn och vuxna för att avgöra om 1,5mg/liter i dricksvattnet är en rimlig nivå. Idag är vi helt enkelt exponerade mot många fler produkter som innehåller fluorid, så det kanske är dags för någon form av korrigering.

  • 7 Yasser september 10, 2012 kl. 2:40 e m

   HKA Du är för fan hjärntvättat på heltid 365 dagar om året 366 med skott år, 24/7 !! Du är precis en sån förnekare för att förneka sanningen. Du tror på allt det du ser och hör. Tragiskt nog så är det faktiskt så bara ut av vad jag läst av det du kommenterat !
   Hur fan vet du om det du läst i skolan och ser på nyheter är sant?
   Om du inte tror på detta så bevisa att allt som sagts är sant det du lärt dig om andra världskriget och det du vet.

   SpectraZ Jag stödjer dig till 110 %
   Jag trodde jag var ensam om att veta allt detta, men äntligen så finns det en som som berättar. Folk vågar inte ens öppna sina käftar. Media förneka saker och ting vi ska ha svar på !

   Vi kan inte gå helt blinda och låta människor vilseleda oss. Männen bakom scenen. Politik är mer skit snack en vad de gör nytta !

 3. 8 rasmus83Rasmus november 11, 2013 kl. 2:13 f m

  Har precis sett en 2,5 timmar lång dokumentär angående fluoride problemet i USA vilket ledde mig till Sverige. Helt otroligt att vi är lika korkade i Sverige som man är i USA. Jag är i alla fall tacksam för att man nu vet vad som försiggår. Det är dags att utbilda sig själv och börja sprida kunskapen.

  Tack för ditt inlägg!

  Med vänlig hälsning,

  Rasmus


 1. 1 Fluroid i vårt dricksvatten « Ludwig von Mises Institutet i Sverige Trackback vid juli 16, 2011 kl. 9:23 f m
 2. 2 Badsalt ger högre blodtryck? « Hellre sketen än sleten Trackback vid januari 26, 2012 kl. 6:17 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism


%d bloggare gillar detta: