Archive for the 'poesi' Category

Why I Hate School But Love Education

Werner Aspenström, Sardinen på tunnelbanan

Sardinen på tunnelbanan

Jag vill inte tvätta mig med den där tvålen.
Jag vill inte borsta mig med den där tandkrämen.
Jag vill inte ligga i den där bäddsoffan.
Jag känner inget behov av det där toilettpapperet.
Jag är inte intresserad av den där försäkringen.
Jag tänker inte övergå till ett annat cigarrettmärke.
Jag har ingen lust att se den där filmen.
Jag vägrar stiga av vid Skärholmen.

Sardinen vill att burken öppnas emot havet.

 

Ur Under tiden (1972) av Werner Aspenström.

Denise Levertov, Evening Train (1990)

En återfunnen dikt från arkiven…

‘Evening Train’

An old man sleeping in the evening train,
face upturned, mouth discreetly closed,
hands clasped, with fingers interlaced.
Those large hands
lie on the fur lining of his wife’s coat
he’s holding for her, and the fur
looks like a limp dog, docile and affectionate.
The man himself is a peasant
in city clothes, moderately prosperous—
rich by the standards of his youth;
one can read that in his hands,
his sleeping features.
How tired he is, how tired.
I called him old, but then I remember
my own age, and acknowledge he’s likely
no older than I. But in the dimension
that moves with us but itself keeps still
like the bubble in a carpenter’s level,
I’m fourteen, watching the faces I saw each day
on the train going in to London,
and never spoke to; or guessing
from a row of shoes what sort of faces
I’d see if I raised my eyes.
Everyone has an unchanging age (or sometimes two)
carried within them, beyond expression.
This man perhaps
is ten, putting in a few hours most days
in a crowded schoolroom, and a lot more
at work in the fields; a boy who’s always
making plans to go fishing his first free day.
The train moves through the dark quite swiftly
(the Italian dark, as it happens)
with its load of people, each
with a conscious destination, each
with a known age and that other,
the hidden one—except for those
still young, or not young but slower to focus,
who haven’t reached yet that state of being
which will become
not a point of arrest but a core
around which the mind develops, reflections circle,
events accrue—a center.
A girl with braids
sits in the corner seat, invisible,
pleased with her solitude. And across from her
an invisible boy, dreaming. She knows
she cannot imagine his dreams. Quite swiftly
we move through our lives; swiftly, steadily, the train
rocks and bounces onward through sleeping fields,
our unknown stillness
holding level as water sealed in glass.

Denise Levertov, Evening Train (1990)

En ode till Stockholms Stad

Gråa och regntunga skyar sveper förbi över mig där jag tänkandes går och promenerar genom Stockholm. Havsbrisen tar tag i mig och regnet faller på mina kinder, läppar och näsa. Gråten i halsgropen, men ingen ser… Regnet tillintetgör den synliga skillnaden mellan regn och de tårar som bildas vid sidan av mina ögon.

Sneddar över torget samtidigt som fåglar flyger förbi över mitt huvud – tänker på livet.

Vi lever i ett samhälle som föredrar och värdesätter verklighetsfrånvändande handlingar och inställningar. Vart vi än ser eller vistas, fylls vår tillvaro av en känsla av att det är fel att både vara och känna sig otillräcklig. Otillräckligheten avspeglas i hur vi är tillsammans med andra människor men också hur vi ser på oss själva. Verklighetsfrånvändandet inbegriper bortvändande ifrån det att vara otillräcklig, då vi upprättar höljen, ridåer och fasader mot våra medmänniskor istället för att våga vara oss själva.

Mer regn. Blickar upp mot Katarinahissen och Södermalm, funderar samtidigt på att ta bussen men känner att det är något som måste göras. En kvinna joggar förbi. Vill också springa… fastän mycket snabbare.

Det finns en allmän uppfattning om att man ska sträva efter att vara perfekt och sträva efter det perfekta. Det-att-vara-perfekt är något som är främmande för mig och som jag ser det är det inte en nyttig inställning till livet och samhället om det-att-vara-perfekt upprätthålls genom att man vänder sig bort från sig själv. Vad är det med vår fascination för verkligheten och sken? Varför beter vi oss på ett sätt utåt och ett helt annat när vi är ensamma? Det förvånar mig faktiskt inte alls att Platon fortfarande är aktuell i vår samtid.

Det är olyckligt att vi lever i en tid då härskartekniker används i större utsträckning än förut. Det är olyckligt att vi lever i en tid då vi fortfarande talar bakom ryggen på varandra och att det är allmänt vedertaget att tala illa om någon eller något så fort det passar oss. Det är olyckligt att vi lever i en tid då vi upprätthåller konstruktioner, normer och skeva tankesystem. Det är olyckligt att vi lever i en tid då vi inte vågar vara oss själva inför andra och än mindre inför oss själva. Och det är olyckligt att vi lever i en tid då vi sätter slutenhet i det första rummet på bekostnad av öppenhet.

Samtidigt som jag sveper förbi husknuten tittar jag mig noga för så att jag inte går omkull någon. Trafikljusens lyster sprids som långa penseldrag på den regnvåta asfalten. Halsduken studsar lätt mot jackan och bröstet. Tankesvepen förstärks.

Jag tror att många människor inte uppfattar mig som intelligent. Det här må vara något jag tänkte mer på när jag var yngre, men det är enklare att genomskåda vad människor egentligen tycker om mig nu än förut. Jag har ofta svårt att förklara saker, inte på grund av att jag inte har kapacitet till det, utan att jag inför vissa människor i vissa situationer stressar och låser mig i onödan och kanske säger eller skriver hälften av vad jag egentligen ville få fram, på grund av risken för att bli avbruten. Jag uppfattar det som att jag ofta blir avbruten och har svårt att säga till om det, så jag låter det fortgå. Jag är dessutom väldigt dålig med att minnas speciella citat eller så och jag har under senare år slutat att prata om filosofi och sådant som intresserar mig på fester eller när man träffar vänner. Kan det ligga någonting i det att jag förklarar dåligt frågar jag mig själv. En strategi har varit att gå in mer för att lyssna på människor som är smartare, skarpare och coolare än jag själv. Detta berikar självfallet mitt eget tänkande, men att man ibland känner sig förbisedd.

Minnen, historia och glömska är företeelser plötsligt dyker upp i mitt tänkande. promenaden väcker tankar om alla de minnen som man inte har kvar, att tidsligheten såsom uppfattad av tillvaron begränsar åtkomsten till historia och att glömskan sprider sig till de allra finaste av minnen snarare än till dom som man helst av allt vill glömma.

Att jag pratar mindre på grund av min omgivning är ett talande exempel på hur jag i rädslan för att visa otillräckligheten upprättar ett sätt att hantera en situation, som i sig bygger på förutfattade meningar som inte gagnar mig. Istället för att bara tala fritt och strunta i vad andra människor just tycker om mig, sätter jag upp ofruktbara strategier för mig själv i mitt eget tänkande. Detta är minst sagt kontraproduktivt.

Jag försöker dölja mig i mössan, även fast jag gillar att dela känslor med andra människor. Gatan tar mig dit den leder mig, men jag tar mig genom staden som jag själv vill. Inga människor sitter på bänkarna utmed det karga hamnområdet. Jag trivs med att gå just här.

Angående mitt intresse för filosofi ägnar jag mig åt något som jag uppfattar som: det-att-överblicka. Jag har inget problem med människor som använder citat, kända filosofer, författare, tänkare etc. för att låtsas som att de är pålästa, såtillvida diskussionerna genererar något bra och personligt och jag tycker även om de personer som helt ärligt säger när de inte känner till något specifikt. Det har alltid varit ok enligt mig.

Murgrönan färgar husfasaderna röda och jag sveper handen genom löven samtidigt som jag går och tittar åt ett annat håll på människorna på andra sidan gatan.

Personligen försöker jag att göra något nytt av allt jag läser och de tankesystem, metafysiska redogörelser, logiska härledningar, texter etc. som jag analyserar, genom att låta tänkandet kretsa kring att etablera vad som kan liknas vid helheter, eller ramverk. Dessa system eller undersökningar ska inte förstås som låsta strukturer eller absoluta helheter som ordens betydelser får oss att tro, men liknelsen ligger nära till hands när jag försöker beskriva hur jag skapar mig en bättre uppfattning om någonting. Givet att mina förutsättningar är tillräckliga och att jag har fått ett grepp om ett analysprojekt, ägnar jag mig sedan åt tänka på hur man kan få systemet att implodera.

Jag tycker också om att komma på nya begrepp genom att låta hela system explodera i mina tankar i relation med samtiden, för att sedan se om jag kan skapa något originellt med sprängstoff. Om jag är lyckosam eller inte det kan jag inte bedöma. Men om jag låser in detta i mig själv, hur ska då andra få ta del av eventuell kunskap om jag håller den hemlig under fikastunden, festen eller stjärnkikandet? Andra röster är nödvändiga i och med att man vill ta isär gamla värderingar och statiska idéer när man vill korrigera tänkandets måttstock. Jag försöker bilda mig en uppfattning om filosofins spektrum.

Andas in. Andas ut. Luften känns annorlunda mellan stadsdelarna. Jag vill fortsätta att gå så länge det inte blir för mörkt och jag vill inte förstöra den fina känslan av välbehag som tillvaron nu uppfylls med.

Även våra icke perfekta sidor utgör summan av oss själva och får på intet sätt förringas. Känslorna och hur vi handlar berättar för andra vilka vi är och genom att leva genom dessa utan att förneka dom är något som är oerhört belönande för de som vågar dra undan skynket och visa sig själva. Kanske till och med strunta i att man går med glansiga ögon genom Stockholm en regnig lördag. Man inser väldigt snabbt att man aldrig kommer att utvecklas om man verkligen inte känner att man lever, det vill säga att existera och att känna samhörighet med sin tillvaro.

Kyla. Jag går längs med vattnet i gamla stan och ser bolmande skärgårdsbåtar, strosande människor och ensamma parkbänkar. Jag vill egentligen sätta mig och bara ta det lugnt ett tag, men andra kan ju undra vad jag gör där på den blöta bänken. De där okända människorna som går förbi mig med sina paraplyer, fina jackor och skor som lämnar flyktiga avtryck på den våta asfalten.

Det känns som om tillvarons tidslighet blir snävare ju mer vi kommunicerar och påverkas av samhällshetsen. För att nämna ett exempel på hur jag själv påverkar min tidslighet så tycker nästan alla av mina vänner att jag går för snabbt och kanske är detta ett tecken på att jag hackar min egen tidslighet till något som jag egentligen försöker att undvika. Kanske borde jag istället tycka om att gå långsamt.

Regnet har en lugnande effekt på mig när den kyler ned mitt känslosvall. Det blåser kraftiga vindar längs med Stockholms kajplatser. Båtar ligger töjda längs med kajen, men tanken om en lång vinter kommer till mig från ingenstans då jag tar mig förbi Berzeli Park. I dessa kvarter kunde man förr i tiden se kungar gå förbi bland vanliga människor.

Livet är för kort för att ägna sig åt kompromissande, upprätthålla tvivelaktiga relationer och att vara andra till lags. Jag kan oftast vara för snäll och jag försöker att undvika att inte hävda mig mot andra, men ibland undrar jag om det inte behövs för min egen del. Jag dras till människor som är dynamiska och öppna, jag tycker om dem för att jag helst av allt skulle vilja vara lika trevlig, imponerande och produktiv. Om dessa människor dessutom är bra på att lyssna och är underbara blir det ännu bättre. Ömsesidig respekt och öppenhet är bland det viktigaste som finns mellan människor, men det är inte alltid vi lever upp till det.

Det är inte ok att spela på andra människor för att få igenom vad man själv vill. Om jag känner att jag blir manipulerad, utnyttjad eller åsidosatt behöver jag inte alls fundera speciellt länge på vad jag ska göra i dagsläget.

Luften doftar våt skogsdunge. Stigen som jag viker in på ligger öde för mina fötter och vinden susar genom lövverket och undervegetationen. Löv faller mot min kropp.

Otillräckligheten kan verkligen spela en ett spratt. Vad behöver jag förbättra och vad gör jag bra? Vilka saker kan jag inte ändra hos mig själv? Människor har beskrivit mig som för seriös och får det att låta som ett problem snarare än en tillgång. Jag finner dock det människorna uppfattar som ”seriöst” som en av mina allra främsta egenskaper. Låt mig förklara.

I mitt tänkande och handlande finner jag det intressant att gå bortom de kunskapsgränser och förutsättningar jag först trodde att jag inte kunde ta till mig och sen ta mig förbi. Det som andra människor uppfattar som extremt, uppfattar jag som någonting positivt för att kunna åstadkomma positiva saker. Om jag intresserar mig för ett område och lägger en del tid på det, då slutar jag inte förrän jag anser att det får vara nog. Jag hoppas att vissa människor ser det som en resurs hos mig och det är även kopplat lite till hur jag är i min personlighet. Om man inte accepterar detta kan man vända sig till någon annan.

Kylan gör sig påmind igen fastän på ett annat sätt, fukten tränger in igenom mina kläder och jacka. Människorna jag möter är unga och vackra. Grusgången längs med vattnet blir helt öde igen.

Människor är inte perfekta. Vi gör massa saker som vi ångrar, t.ex. att vi är dumma mot andra människor eller rör oss mot det extremt egoistiska. Vad finns det att lära sig här och tänka mer på? Jag må ha sårat människor, varit dum och visat mina allra sämsta sidor, men jag försöker verkligen att säga förlåt och att bry mig om andra människor samtidigt som man bryr sig om sig själv mer. Ingen har någon skyldighet att tycka om en igen bara för att man ber om ursäkt för något, men själva gesten att man visar att man har haft fel eller gjort någon orätt, den kan vara osjälvisk och geniun. Jag konstaterar ändå lite dystert att man i det här fallet måste råka göra någon annan eller sig själv orätt för att visa sin öppna sida.

Kommer ut på det öppna fältet, här känner man sig totalt fri, topografin är skiftande även fast fältet breder ut sig. Möter inga människor på vägen men jag har möte med mig själv.

Jag frågar mig själv när min personlighet ”tappade” suget efter perfektionism. Det måste ha varit något jag lämnade bakom mig efter nittiotalet, dels för att jag aldrig var i närheten av att passa i den rollen och dels för att jag upptäckte att mycket av de bra grejerna uppstår i glappen mellan det man tror är ”perfekt” och sin egen självkritik. Jag får nog säga att jag är rätt självkritisk, inte på grund av att man kanske har det i sin personlighet, men att man jämför sig med de man ser upp till och beundrar. Att beundra någons sätt att arbeta med text, att sätta ihop en låt, att uttrycka sig i tal, eller att få en att känna sig sedd och förstådd, är inget problematiskt utan en mycket fin egenskap. Problemen uppstår när man vill vara minst lika grym som sina jämlikar och vänner.

Hunden ute på fältet springer glatt omkring, jag går själv också lite gladare tvärsöver ett fält som just nu känns som jag. Min tanke rör sig nu med mig i den riktning jag färdas i.

Att jämföra sig själv med andra behöver man givetvis inte göra, men man tror att man behöver göra det så att man kan hålla jämna steg med dom som man själv vill ska uppmärksamma en och tycka om en. Är det en fråga om brist? Eller är detta ännu en norm som samhället framhåller som viktig och verklig?

Tre timmar senare och regnet har trängt in till min bara kropp och kyler ned den. Halsduken bär på tappra vattendroppar som håller sig kvar i det mjuka och mysiga tyget. Min tillvaro känns nu annorlunda till det bättre. Jag flyter fortfarande fram genom staden.

Hur kommer det sig att en promenad i regnet kan sprida ett sådant lugn? Hur kommer det sig att man steg för steg får halsgråt att försvinna och negativa tankar att skingras, såsom molnen under en förmiddag i Stockholm som bär på löftet om en solig sommardag? Ibland är det inte så viktigt att man vet allt, utan det räcker med att känna hur någonting förändras till det bättre.

Det finns ett gammalt talessätt från det feodala Japan som säger att man aldrig ska tala eller skriva om sina svagheter inför andra. Jag bor dock i Sverige och väljer att inte anamma detta talessätt i och med denna tankeredogörelse.

Jag tillägnar detta inlägg till mina föräldrar, de som har lämnat oss i förtid och mina vänner.

Stockholms Stad

Inertia

“Zzzzp”… Ring´ , ring´ –  the crocuses are awakening in someone’s backyard,
some array during warm weather and play, but thorny bushes they scarred.

I ought,” uhmm”… await the first wet-snow wading through leaf-sprinkle,
trailblazing through cold, snowfolded forests is WIN!, errr… Even during star-twinkle.

Att plantera digitala träd

Christopher Kullenberg går från klarhet till klarhet för tillfället och leverarar mängder av inspirerande texter och tankar. Den senaste texten handlar om Internet som en skog; social ontologi. Gråzonerna växer allt mer och blir tydligare och tydligare – digitala fenomen inspirerar det analoga och det analoga inspirerar det digitala – Allting känns så nytt och fenomen samt tänkandets riktadhet stöps om i allt fler dynamiska sammansättningar. Kan dessa tankar också ge upphov till nya fysiska sammansättningar?

Vad har vi för relationer till skogen idag? Jag växte upp i utkanten av ett skogsparti som jag ofta var ute och lekte i. Man är onekligen en del av en generation som både har varit ute och lekt och upptäckt saker i den analoga skogen (byggt kojor, krypit omkring, sett djur, uppskattat morgondaggen i solskenet, verkligen betraktat löven falla under alla årstider, grävt i jorden, uppskattat mossan som miniatyrskog och bara suttit stilla) och varit med från början och format samt använt den digitala skogen (meck med datorer, OS, programvara, hårdvara, softvara, spel, hemsidesnickeri, isärplockande av teknologi, experimenterande, knutit till sig kontakter, lärt sig enkla hack, hängt med i teknologisk utveckling etc).

Jag tänker ofta på både den analoga och den digitala skogen. Uppfattar jag Kullenberg rätt så kan vi som tänkare anamma vissa fenomen, företeelser, tankesätt, sammansättningar och ta dem till en helt annan miljö, ett helt annat område med helt andra sociala och teknologiska förutsättningar. Vad kan vi då lära oss av den analoga skogen? Vi utnyttjar den onekligen genom skövling, exploatering etc. – vi plockar isär dess sammansättning med mikrobiologiska mångfald och makrobiologiska omfattning – vi saknar kunskap om dess sammansättningar på ett annat plan än det strikt biologiska. Hur skapar vi sammansättningar hitom skogen?

Jag kom att tänka Wendell Berrys poesi när jag läste Christophers post om skogen. Berry skriver med en enorm klarhet och tycks verkligen älska språket. Ämnen som hans poesi berör är bland annat land, naturen, traditioner, livet och kultur. Man kan riktigt känna gemenskapen med jorden i poesin. Jag ville bidra med en analog dikt som på ytan handlar om att plantera träd. För är det inte så att det finns en möjlighet att vi kan inspireras av en dikt som rör skog och att detta kan flöda över till ett bevarande av den vildvuxna skog som Internets ändå är? Kanske kan den också säga oss någonting om vårt tänkande och reflekterande över det analog-digitala.

Planting trees av Wendell Berry

In the mating of trees,
the pollen grain entering invisible
the domed room of the winds, survives
the ghost of the old forest
that stood here when we came. The ground
invites it, and it will not be gone.
I become the familiar of that ghost
and its ally, carrying in a bucket
twenty trees smaller than weeds,
and I plant them along the way
of the departure of the ancient host.
I return to the ground its original music.
It will rise out of the horizon
of the grass, and over the heads
of the weeds, and it will rise over
the horizon of men’s heads. As I age
in the world it will rise and spread,
and be for this place horizon
and orison, the voice of the winds.
I have made myself a dream to dream
of its rising, that has gentled my nights.
Let me desire and wish well the life
these trees may live when I
no longer rise in the mornings
to be pleased by the green of them
shining, and their shadows on the ground,
and the sound of the wind in them.


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism