Posts Tagged 'genmodifierade organismer'

Konsumentföreningen Stockholm om genmodifierade livsmedel i svenska butiker

Konsumentföreningen Stockholm är en ekonomisk förening och en av de största konsumentföreningarna i landet som idag har 600.000 medlemmar och drygt 400 ”förtroendevalda”. En av Konsumentföreningens uppgifter är att göra ”medlemsnytta” och ”stärka medlemmarnas ställning som konsumenter”.

Jag ogillar numera ordet ”konsument”, inte på grund av produktion och fritt utbyte av värdefulla varor och tjänster mellan människor, men för att konsumtionskulturen sätter en stämpel på människor, tilldelar dem en roll som är väldigt begränsad och dikterar villkor för vad som förväntas av dem. Köp, köp, köp. Bli lycklig!

Konsumentföreningens verksamhetsidé går ut på att de vill skapa en:

”möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan”.

Konsumentföreningen begår sitt första logiska och matematiska misstag när de öppet signalerar tron på en evig tillväxt i en ändlig värld. Det är oklart hur de tänker sig att de ska få intelligenta och kritiskt granskande människor att respektera deras form av ”social tillit” och vilja ”samverka” med KfS efter denna introduktion. Jag känner ingen tillit till KfS och jag vill nu inte ägna mig så mycket åt att samverka med dem utan mer göra retorisk åverkan. I framtiden kommer mänskligheten att bidra till ekologisk uthållighet, tillit och gemensamma uppoffringar av helt andra skäl.

Vårt samhälle som det ser ut idag i västvärlden har sedan industrialismen kunna växa fram på grund av den stora tillgången till billiga fossila bränslen som kol och olja, men denna ekonomiska utveckling med ständig tillväxt står i skarp kontrast mot ekologisk uthållighet. Innan jordbruket industrialiserades var man tvungen att bruka jorden på helt andra sätt, vilka var ekologiska och sannerligen ”hållbara”. Genom historien finns det flera exempel på civilisationer som kollapsat på grund av ohållbar tillväxt och framför allt för storskalig utbyggnad av jordbruket. Sök på Wikipedia, Google, eller fråga era vänner som är intresserade av historia och ekologi.

Förr var jordbruken mindre och anpassade efter regionens föränderliga klimat och solens cykler. Man var tvungen att arbeta med hjälp av naturen och inte emot den. Dagens storskaliga jordbruk står inför så enorma problem vilket gör det svårt att beskriva vilka implikationer det kan få för människors hälsa och välbefinnande under de kommande 50-100 åren. Tillgången till billig energi har även lett till en explosionsartad befolkningsökning världen över, vilket i sig är ännu ett problem man ska ta på fullaste allvar. Människan har under årtionden förändrat landskapens arkitektur vilket har medfört ofantliga geologiska och geopolitiska konsekvenser. Detta tänker jag på när jag stöter på frasen ”ekonomisk utveckling”.

”Inga genmodifierade livsmedel i svenska butiker”

Så inleds en artikel i Konsumentföreningen Stockholm, Nummer 1, januari 2011. Det står inte vem som har skrivit artikeln, men den som lyckas ta reda på det får dagens ros. Jag tror jag vet, men det är egentligen inte viktigt.

Artikeln innehåller så många tvivelaktiga saker att jag inte kan sitta här och få låta det passera. Jag kommer att gå igenom den grundligt och försöka beskriva så noggrant som möjligt vad jag tycker är problematiskt, vad som är anmärkningsvärt och vad som borde få konsekvenser. Det är svårt att ge en skarpt avgränsad kritik, eftersom det även är nödvändigt att kritisera både Konsumentföreningens och Livsmedelverkets information på deras hemsidor.

Artikeln inleds med stycket:

”Nästan alla (90%) av tusen tillfrågade svenskar tror att det finns genmodifierade livsmedel i svenska livsmedelsbutiker. Men det stämmer inte”.

Det finns visst genmodifierade livsmedel i svenska butiker. Jag såg senast idag en burk soppa som innehåller modifierad majsstärkelse och om kollar med svenska Livsmedelsverket så skulle de svara att det stämmer att det finns GMO-livsmedel i svenska livsmedelsbutiker. Om ”modifierad majsstärkelse” inte är GMO så måste det i allra högsta grad vara GMM (genetiskt modifierade mikroorganismer). Sedan tycker jag att man inte ska avfärda oron hos 90% av tusen tillfrågade svenskar i det här fallet. Men mer om det nedan. Skribenten går sedan helt emot rubriken och hävdar att det finns GMO-livsmedel i vissa butiker.

Enligt Center For Food Safety och deras app True Food så menar man att:

”Canned foods can be simply vegetables or fruits packed in water, but many canned foods also contain corn syrup or sugar which could be derived from GM crops. Look for less processed canned foods and foods packed only in water or olive oil (not corn, soybean, canola or cottonseed), and avoid canned foods containing corn syrup, sugar not labeled as ”cane sugar” and soy ingredients”.

Soppan (gissa vilken) innehåller vatten, vegetabilisk olja, modifierad majsstärkelse, vetemjöl, kycklingkött, [2%], salt, grädde, skummjölkspulver, kycklingarom, (innehåller ägg och vete), socker, vassleprotein (från mjölk), jästextrakt, lökpulver, kryddor, vitlök, färgämnen (betakaroten, paprikaextrakt). Salthalt tillagad 1,0%.

Produkten säljs både i Nordamerika och Europa och produktionen måste alltså vara utformad på ett sådant sätt så att företaget förser den europeiska marknaden med soppa som inte innehåller genmodifierade organismer. Men i början av 2000-talet var företaget ett av många som anklagades för att sälja produkter som innehöll genmodifierade organismer på den Nordamerikanska marknaden.

Konsumentföreningen har alltså fel när de skriver ”men det stämmer inte”. Här är förresten rapporten som artikeln bygger på.

Vi läser vidare:

”De största livsmedelskedjorna i Sverige har valt att inte sälja några livsmedel med genmodifierade organismer, (GMO). Enstaka butiker med amerikanska livsmedel har produkter med GMO med då står det på förpackningen, allt i enlighet med EU:s lagstiftning. Läs mer om detta på www.konsumentforeningenstockholm.se/myterommaten”.

Bara för att vissa kedjor har valt att inte sälja genmodifierade livsmedel, så är det ingenting som är skrivet i sten. Om priserna på mat från konventionella och ekologiska jordbruk skjuter i höjden nu på grund av stigande inflation, så kan det uppstå en situation där det blir mer lönsamt för kedjorna att sälja mer genmodifierade varor. När kostnaden för att producera råvaror ökar så kommer förmodligen storföretagen utnyttja detta och exploatera den fria marknaden för att på så sätt skaffa sig fler oförtjänta fördelar genom att manipulera marknadskonkurrensen.

Som jag skrev ovan så motsäger skribenten sig själv på grund av att denne medger att det finns enstaka butiker som säljer GMO-livsmedel. Samtidigt misstänker jag att det inte alls står på amerikanska förpackningar att produkter innehåller GMO-livsmedel, eftersom produkter i USA inte behöver märkas när de innehåller genetiskt modifierade organismer.

Kunderna kanske blir upprörda om det framgick vilka produkter som har haft någon form av kontakt med GMO i kretsloppet och längs med livsmedelskedjan, men när det blir ekonomiskt svårare tider är det plånboken som bestämmer. Då lämnar människor nog etiken därhän när man tar sina värdelösa plastkort till matbutiken, för att med minskad köpkraft handla allt mindre mat för de pengar som de behöver arbeta allt längre tid för.

Angående myter om Konsumentföreningens fortlöpande arbete så är det att de bryr sig om ”konsumenten”, att de skriver artiklar baserade på integritet, vetenskapligt underbyggda fakta som är lättillgängliga för läsaren och att de argumenterar logiskt.

GMO-Fritt

”Märkningen ”GMO-fritt” på fläskkött lanserades av Citygross under hösten 2010. Syftet var att öka konsumentens möjlighet att göra medvetna val. Avsikten var god men risken är att märkningen förvirrar”.

Från Citygross hemsida:

”City Gross har positionerat sig som utmanaren som vill vara mest lyhörd för konsumenternas behov av att göra medvetna val. Exempel på initiativ i linje därmed är att man är ensam om att i hela kedjan stycka och packa kött i butik, märkningen Äkta vara av varor med få eller inga tillsatser samt fläsket från grisar uppfödda på GMO-fritt foder.”

”Familjeägda Bergendahls Food är med City Gross landets fjärde största dagligvarukedja. 29 stora City Gross-butiker erbjuder prisvärd mat och valfrihet med märkesvaror av hög kvalitet. I utmanarprofilen ingår att stycka och packa svenskt kött i butik, erbjuda hållbar fisk från manuella fiskdiskar, baka bröd från mjöl samt att hjälpa konsumenter göra medvetna val av livsmedel utan tillsatser och fläsk fritt från grisar uppfödda på GMO-fritt foder.(min anmärkning)

Märkningen heter egentligen ”Äkta vara” och inte ”GMO-fritt”, vilket är det som står på själva lapparna och/eller klistermärkena, men jag antar att man som konsumentföreningsplanerare tvingas att varna konsumenterna varenda gång någon använder ”GMO” på ett sätt som inte är tillåtet eller som avviker från föreningskonsensus.

Vad gäller syftet med märkningen så finns det vad jag vet inga empiriska belägg på om märkningen faktiskt gjorde så att konsumenterna ökade sina möjligheter att göra egna medvetna val. Det finns heller inga bevis för det motsatta. Om man påstår sig veta svaret på denna fråga med säkerhet så vilar detta endast på en spekulativ grund. Med ”avsikten var god” menar skribenten att detta inte var fallet och att det finns en risk att det förvirrar konsumentens möjligheter att göra egna medvetna val. Om ingen följer upp fakta angående det man kritiserar, varför ska läsaren lita mer på skribenten än på Citygross?

Samtliga svenska livsmedelsbutiker borde lansera ett GMO-fritt initiativ och mer aktivt jobba för att introducera mer ekologisk och närproducerad mat i våra hyllor.

Det kan vara så enkelt som att Konsumentföreningen och Livsmedelsverket ogillar att Citygross vill ha en egen kvalitetsstämpel för att hjälpa sina kunder göra mer medvetna val, eftersom detta konkurrerar med Krav och Svenskt Sigill. Konsumentföreningen och KRAV verkar ju ha kontakt. Det kan alltså vara så att certifieringen inte är bra för KRAVs ursprungliga idé med enhetlig märkning för att göra det lättare för människor att göra bra val. Därför attackerar Konsumentföreningen märkningens tillförlitlighet.

Det är bäst att jag passar på att skriva att den föreställning jag har om KRAV – dess utbud och dess implementering – tycker jag om. Jag vet inte lika mycket om Svenskt Sigill så jag kan inte uttala mig om den märkningen.

Svenska livsmedel borde få en enhetlig märkning som tydligt deklarerar om livsmedel och råvaror innehåller GMO eller inte. Vi har märkning för ekologiska varor samt fair trade och så länge det går att upprätthålla kontroll och inspektioner så vore det bra med GMO-märkning. Fler livsmedelskedjor borde ta efter Citygross och göra det ännu enklare att välja mat som är ekologisk och GMO-fri. Och om Citygross märkning är otydlig så tror jag att människor som handlar hos dem kan framföra detta i dialog med de anställda eller deras chefer. Detta gäller samtliga livsmedelskedjor. Tillbaka till analysen av artikeln:

”Avsikten var god men risken är att märkningen förvirrar”

Ok. Låt gå. Det kanske är oklart om det är grisfodret som inte innehåller GMO eller om det är den färdiga produkten.

”Citygross märkning betyder att djuret i fråga inte har ätit foder som framställts med hjälp av GMO”.

Check.

”Men om man ser till slutprodukten, det vill säga köttet, så innehåller inget kött GMO, inte ens köttet från de djur som äter GMO-foder.”

Det här påståendet hävdar jag vilar på en skakig grund och behöver backas upp med vetenskapliga referenser. Det handlar ju om genmodifierade organismer som intar frukt, växter och djur, och dessa kan ju mycket väl komma i kontakt med andra djur, para sig, dra på sig parasiter etc. Det är inte omöjligt att det kan uppstå mutationer och iterationer. Man ska aldrig säga aldrig.

Jag har uppfattat det så att biotechföretagen överlåter forskningen kring GMO-produkternas faror och hälsovådliga effekter, för att inte tala om ekologiska konsekvenser, till amerikanska FDA och EUs Efsa. Varken Konsumentföreningen eller Livsmedelsverket beskriver på ett tillräckligt adekvat sätt hur forskare i laboratorium tar fram de genmodifierade växterna. Det är i allra högsta grad en komplicerad process och forskarna tvingas forcera in – om det är bakterier, enzymer eller vad de arbetar med – i cellkärnorna. Än värre är att vi inte får några som helst källor om någonting i artikeln.

”Det blir inga spår av de genmodifierade organismerna kvar i köttet.”

Hur påverkar det här näringsämnena? Vad menar skribenten med ”spår”? Var tar organismerna vägen?

”Dessutom kan man ju lätt tro att allt kött som inte har Citygross märkning har producerats med GMO-foder. Men så är det inte”.

”Men så är det inte”! Där har vi det igen. Detta är extremt moraliserande och skribenten skriver vad vi ska tycka om märkningen.

Låt oss göra ett enkelt tankeexperiment. Antag att vi inte vet vilka djur som får GMO-djurfoder och vilka som inte får det. Antag sedan att vi inte vet vilka köttprodukter som innehåller GMO. Bokstavligt talat så spelar det ingen roll vilken produkt vi tar för skribenten menar ju att det inte blir några spår kvar av organismerna i köttet oavsett om vi köper produkten hos Citygross eller hos COOP.

Jag tror inte att KRAV-märkt kött kommer från djur som har fått GMO-foder, men jag kanske har fel? Däremot kanske människor lätt kan tro att produkter som inte är KRAV-märkta inte är ekologiskt odlade. Att produkten dessutom är GMO-fri innebär inte heller att den är ekologisk, och det är kanske den största källan till förvirring.

En annan invändning är att tron att allt kött som inte har Citygross märkning har producerats med GMO-foder bygger på en felaktig referens. Märkningen är menad att säga någonting om denna produkt vi tittar på just nu och den säger ingenting om alla andra produkter. Det finns en massa andra produkter i andra affärer, men de vet vi inget om utifrån märkningen vi ser framför oss. Vi har en viss köttprodukt för handen och tar andra rationella beslut om andra varor i andra butiker grundade på andra medvetna val.

Sedan undrar jag vem skribenter syftar på när denne använder opersonliga ”man”. Jag har lyxen att fråga er som läser det här hur ni ser på det här argumentet. Om ni skulle se märkningen, skulle ni lätt kunna tro att märkningen säger något om resten av skötseln och uppfödningen av grisar, eller bara om produkten ni har i handen?

”Enligt Scan äter endast 15% av Sveriges cirka 3 miljoner grisar foder med GMO. Det innebär att majoriteten av det kött som säljs i andra kedjor också har ätit ”gmo-fritt” foder.

Enligt Scan… Källa på det? 15% av tre miljoner är mycket och det är en siffra som man inte ska nonchalera. Citygross märkning blir genast tydligare; det finns en anledning till varför man vill ha en GMO-fri märkning. Nu vet vi ju att det ändå finns en del grisar som föds upp med GMO-foder, så varför ta risken och köpa en produkt som man inte vet om den ingår i 15%-kategorin?

En annan anmärkning är att de borde presentera hur utvecklingen med GMO-foder har sett ut i Sverige över tiden. Växer marknaden med GMO-foder eller är det bara en parentes i grisuppfödningen runt om i landet och varför litar man på data från Scan? Finns det inga som kan göra mer oberoende undersökningar? Om marknaden för GMO-foder ökar så har 90% av de 1000 tillfrågade i undersökningen all anledning att vara oroliga.

”Vad ska jag välja för kött?”

Eftersom Konsumentföreningen envisas med att kalla läsaren för ”konsument”, så hävdar den att vi inte kan göra egna intelligenta val. Denna underrubrik är ämnad att underbygga tanken om ”social tillit” och Konsumentföreningen vill minsann ha ensamrätt på att planera och styra våra medvetna val.

Valen får inte bli för medvetna så texten är utformad så att den talar ned till oss ”konsumenter” och inte i dialog med oss. Texten bjuder inte in oss att ta reda på mer eller undersöka själva; vi förväntas helt och hållet att lämna över vårt kritiska och rationella tänkande till en förening som får pengar för att: göra lustiga undersökningar, tala om för människor vad de ska vara rädda för och hur de ska göra för att undvika det.

Vad vi ska akta oss för och vad vi vill undvika är att låta Konsumentverket och andra få oss att etablera osunda konsumtionsvanor som sedan är svåra att bryta sig loss ur.

”Så vad gäller för dig som vill undvika GMO i fläskkött? Om du vill undvika att få GMO i dig kan du äta vilket fläskkött som helst. Om du väljer bort GMO av etiska skäl eller för att du är emot tekniken som sådan, kan du välja fläskkött som är märkt med Krav eller Svenskt Sigill. Båda är certifieringsorgan. Citygross märkning ”GMO-fritt” granskas inte av någon tredje part utan kan närmast beskrivas som en vägledning”.

Insinuerar skribenten att det finns fläskkött som innehåller GMO? Vi får ju råd hur vi ska undvika GMO i fläskkött så jag antar att det är relevant? Så om jag vill undvika GMO i fläskkött, så kan jag äta vilket fläskkött som helst?! Vid det här laget förstår ni att jag hänger upp mig på tillkrånglade formuleringar och textens otydlighet, men den är så dåligt utformad så jag kan inte vara den enda som har reagerat.

Om jag verkligen vill undvika GMO i fläskkött så undviker jag fläskkött. Det verkar finnas en osäkerhet kring huruvida GMO kan sprida sig från organismer till andra, samtidigt som skribenten menar att certifieringen endast ska ses som en ”vägledning”. Undrar om Citygross har några anmärkningar på Konsumentföreningens argumentation; att deras märkning bara ska ses som en godtycklig vägledning.

Det verkar som om själva huvudprioriteringen i branschen är certifieringen snarare än att maten är ekologisk eller närodlad.

Om märkningen endast är en marknadsföringsgrej så kan Uppdrag granskning, Dokument Inifrån eller andra kritiskt granskande journalister (finns det några andra kvar i landet?) undersöka huruvida detta stämmer eller inte. Men skribenten i artikeln från Konsumentföreningen presenterar ju ingen egen fakta. De har inte ens bemödat sig att intervjua chefer och anställda på Citygross, samt kollat med berörda gårdar etc.

Om vi tittar tillbaka på vad Konsumentföreningen skriver så finns det GMO-livsmedel i våra svenska butiker. ”Modifierad majsstärkelse” tolkar jag i alla fall som GMO jämfört med om det bara skulle stå ”majsstärkelse”. Eller Konsumentföreningen kanske menar att man ska tolka det som att det är ”omodifierad stärkelse”, att det förvisso handlar om modifierad majsstärkelse, men att den inte är genmodifierad.

Avslutande kommentarer

Konsumentföreningen presenterar inte källan för sin undersökning och nödvändiga referenser i artikeln. Det framgår inte heller vem som har utfört undersökningen och slutklämmen i stycket avfärdar totalt att 90% av de tillfrågade verkligen tror att det finns genmanipulerade livsmedel i våra livsmedelsbutiker. Detta är verkligen en knäpp på näsan för ”konsumenten” som inte har möjlighet att ta del av undersökningen och kritiskt granska den. Seriösa myndigheter och IGOs och NGOs gör all data och material tillgänglig så fort den finns att publicera och gör det utan att inbegripa ”sociala medier”.

Om man söker på ”GMO” och ”genmodifiering” på Konsumentföreningens hemsida så får man väldigt få resultat. Men en sida säger en del om deras inställning till GMO och hur det relaterar till ”konsumenten”. De menar att eftersom åsikterna går isär huruvida genetiskt förändrande livsmedel är bra eller dåliga, så framstår det som att de har förvånansvärt positiv inställning till GMO. Man kan säkerligen ifrågasätta detta och hur vi som köper livsmedel ska tolka deras texter. I Sverige handlar det om att vi som köper livsmedel ska åtnjuta det skydd som vi förväntar oss och den märkningsstandard som har tagits fram på den fria marknaden.

Enligt Livsmedelsverket så gäller dessa regler för GMO och GMO-livsmedel går igenom denna process för att bli godkända inom EU. Mer om GMO på Livsmedelverkets hemsida. Texten på Livsmedelsverkets hemsida är även den föremål för möjlig kritik, på grund av att de bara besvarar när GMO används och inte hur illa det har missbrukats och kommer att fortsätta att missbrukas.

När Livsmedelsverket svarar på frågan om det finns några risker med GMO, så inleder de med att skriva att EU har världens hårdaste lagstiftning för genetiskt modifierade organismer. De menar på fullaste allvar att den Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa ska stå för bra riskbedömning. De tar inte ens någonting om symptom eller tidigare sjukdomsfall som har inträffat i nordamerika och nämner inte ens att det finns några som helst risker för människan.

Det är ytterst olyckligt när myndigheter använder myndighetskommunikation på ett sånt oansvarigt sätt så vi inte får tillgång till vetenskapliga källor och fakta som vi kritiskt kan begrunda själva.

Efter att ha läst igenom och kritiskt granskat texterna så luktar detta beställningsjobb från lobbygrupper. Texternas begriplighet försämras avsevärt på grund av att de undviker att svara på de mest konkreta frågorna som de själva ställer och tillgängligheten till data, statistik, fakta och fallstudier är helt obefintligt. Artikeln är otydlig, innehåller kontradiktoriska argument och gör inga som helst anspråk på att vara vetenskaplig.

Men Livsmedelsverket är tydliga med det finns GMO-produkter på marknaden. Men vi får inte veta vilka. Jag har mycket svårt att se att det inte kommer att bli fler produkter i butikerna när GMO-marknaden väl etablerar sig i EU. Men just nu verkar det framför allt vara soja, majs och raps som man ska se upp med när man är ute och handlar.

Angående märkningen så behöver inte GMO-livsmedel märkas i USA. Det är väldigt intressant att amerikanska produkter har enorma klistermärken för ”nutritional facts” där alla delikata fetter och e-ämnen minglar tillsammans med de låga halter vitaminer och mineraler som produkten innehåller. Men enligt branschen ska den genomsnittlige amerikanen inte få veta vilka potentiellt skadliga partiklar eller organismer som maten innehåller som kommer från GMO. Så här skriver Livsmedelsverket angående märkningen i Sverige och EU:

”Livsmedel som av tekniska skäl tillförts små mängder GMO oavsiktligt behöver inte märkas. Konventionell majs som mals i en kvarn där det också har malts genetiskt modifierad majs kan till exempel oavsiktligt tillföras små mängder GMO från den genetiskt modifierade majsen. Högst 0,9 procent av råvaran får vara GMO, utan att produkten behöver märkas. En förutsättning är att den GMO som oavsiktligt hamnat i produkten är riskbedömd och godkänd. Icke-godkänd GMO får aldrig förekomma i en produkt”.

Snacka om att reglerna tillämpas på en glidande skala. Det är uppenbart att livsmedelsbranschen vill tänja på reglerna så mycket som möjligt för att kunna sälja fler av deras genmodifierade produkter på den svenska marknaden. Livsmedelsbranschen och dess olika ”föreningar” gör det svårare för oss att se skillnad på produkterna som innehåller GMO och de som inte gör det. Ju färre människor som oroar sig för GMO, desto högre acceptans för produkterna.

Senast jag var i affären fick jag verkligen anstränga mig för att se om ett paket med färsk majs (inplastat i olja såklart) var genmodifierat eller inte. Nu tror jag att det inte var genmodifierat, men jag behövde nästan använda monokel och lära mig spanska för att kunna vara helt säker.

Med detta inlägg har jag försökt att bidra till den ”medlemsnytta” som Konsumentföreningen står för. Genom det här blogginlägget påverkar jag genom att föra fram önskemål om varor och tjänster i svenska livsmedelsbutiker. Jag har också försökt bidra till att få fler människor att intressera sig för att kritiskt granska både myndighetskommunikation och GMO. Jag gör inga fundamentala anspråk på vetenskaplighet, men jag hoppas jag har skapat en vilja hos dig som läser det här och tänka efter själv och göra dina egna efterforskningar och egna medvetna val.

Angående värderingar så hoppas jag att fler samverkar till att på ett bättre sätt granska Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Konsumentföreningen och andra organisationer runt om i Sverige och världen som på ytan jobbar för att värna om oss, men som i kulisserna håller dörrarna öppna för flertalet lobbygrupper. De bönder, jordbrukare, skogsägare, djuruppfödare, ekologister, trädgårdsodlare, smågårdsodlare, ”preppers” och allmänt intresserade borde tillsammans gå ihop och upprätta ett gemensamt styrdokument för Sveriges ekologiska framtid. En framtid som inkluderar biologisk mångfald och som exkluderar GMO i mat.

Vi måste värna om vår tilltro till den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfald som vi över generationer ha begränsat kraftigt då vi gått från småskaligt jordbruk till industrialiserat och mekaniserat jordbruk. Vi som vill ha en framtid där vi odlar grönsaker lokalt och tar steg för att bli mer självförsörjande, måste höja rösterna för att få mer inflytande.

Vi måste fortsätta som individer att forma den framtid vi vill ha och kommunicera med andra människor världen över om vilken typ av hållbar sammhällsutveckling vi vill ha.


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism