Posts Tagged 'nätpolitik'

Nets and Conversations – August 19th, Stockholm, Sweden

The Julia Group (”Juliagruppen”) has presented the panel participants for the forthcoming seminar Nets and Conversations (”Nät och Samtal”) on Aug 19th at 13:00-19:00 CET, in Stockholm, Sweden. The seminar will be held at the National Museum of Science and Technology and it is a public seminar where participants are going to discuss, share thoughts and to picture a future about an open internet with its various challenges.

This seminar – unlike other recent seminars with similar subject matter – will aim at emphazising a user-driven, open and decentralized development and to create a community for the advancement of such an expansion. The Julia Group would appreciate if this initiative could spawn further conversations between different fields in research and academia, as this will be needed not only to advance the expansion of the ‘swedish’ net infrastructure, but also to develop ideas and tools in order for us to re-establish Sweden as one of the most advanced in terms of net activism and net political solutions to a wider audience.

Participants come from industry, academia and grass-roots initiatives and everyone will get a chance to get to know each other after the panel sessions. This intimate setting will hopefully enable people to dig deep into the different possible futures of the net.

The Julia Group is a newly formed coalition of people from research, journalism and industry previously engaged with the EU telecoms package who are now arranging a seminar series on different aspects of the future of the net. The aim is to examine and develop new political strategies and posibilities for working towards a future where openess and transparency is still a central and vital part of the internets project. With the seminars the hope is to establish a community of people working with these issues.

I recommend that you read material concerning law, regulation, anonymity, internet infrastructure, the European Union, net neutrality, HADOPI as well as the telecoms package etc. prior to the seminar.

Here are the details for the seminar:

13.00 – 14.45 – Infrastructure
Is there a future for an open and free internet? What type of obstacles, technical and political possibilities do we face during the forthcoming 5-10 years? Is net neutrality important in Sweden and in Europe? Is there a cause for concern within the IT-sphere? If yes, then how should we face and challenge this concern?

Panel participants:

Nicklas Lundblad (Swedish IT-committee),

Jonas Bosson (FFII)

Jan-Erik Fiske

Jussi Karlgren (Masudabreven)

15.00 Talk: Jeremie Zimmermann, La Quadrature du Net
Jeremie Zimmerman needs no lengthy introduction. As co-founder and spokesperson for the french initiative La Quadrature Du Net – which is an activist group that works with information and net political questions – Zimmerman will give a key note speech that connects the two fields with each other, thus introducing both the net political questions for a wider audience and hopefully give a few pointers about where we are heading in terms of an open internet with its different unregulated innovative solutions and possibilities. If you want to see a possible unification of European net activism and politics, then this is one of the key figures we ought to listen to.

15.15 – 17.00 – Net activism
Recently we have seen how the internet has spawned a realisation of democratic ideals, however, how do the newly formed net based grassroot initiatives work and what are links are there to legislators, politicians and the media? How important is anonymity and what net political tools do we want to develop during the forthcoming years? How do we develop net activism?

Panel participants:

Emma Marie Andersson (Net activist and blogger),

Joakim Jardenberg (Mindpark.se),

Johanna Nylander (Journalist and blogger, now at Expressen.se),

Erik Josefsson (Hired by the Green group in the European Parliament, working for the Swedish Pirate Party).

17.00 – 19.00 – Conversations

As this initiative aims to be a positive and forward thinking seminar where we all meet, discuss and envision a future with an open internet, we need to rethink our positions and how we can re-envision a fruitful and forward thinking path for the future. After the seminar, there will be at least two hours of discussion and a chance to meet new people, network and to gain new and valuable perspectives on how we all use the internet, as well as talk about where we are headed. Be sure to prepare those in-depth questions, to think about what concerns you, your profession or related to how you use or are affected by the internet.

The Julia Group hopes that this seminar will create a positive conversation and interconnect different views and spheres in the mutual interest for the future of the internet. Information is also available in swedish at the National Museum of Science and Technology or Juliagruppen.

Background:

When the huge impact of internet technologies on our society becomes clear to both politicians and businesses at the same time as an economy in crisis is looking for new areas of growth, the question about the future infrastructure of the net is once again at stake.

At the same time, internet users all over Europe have gained a new interest in the democratic process through issues such as immaterial property, digital civil rights and the role of digital technologies in shaping our networked society. These issues cut across traditional lines of conflict and create new methods, alliances, actors and publics. The internet is both the thing at stake and the platform used in this new political space.

The seminar will be broadcasted live @ http://bambuser.com/channel/juliagruppen

Juliagruppen

Annonser

Orosmoln och hotbilder – Lite solsken om jag får be!

Telekompaketet

I dagsläget är det verkligen osäkert om telekompaketet kommer att bli en så kallad A-punkt eller en B-punkt. När COREPER (eng: Committee of Permanent Representatives) är eniga i någon fråga krävs det ett beslut från Rådet och dessa beslut (ärenden), är de som förs upp under ”punkt A” eller punkt B” på rådets dagordning. Telekompaketet är fortfarande i andrabehandlingen och Erik Josefsson skriver att:

”Så nu är frågan om […] kommer att kunna prata ihop sig så att rådet fattar beslut om parlamentets telekompaket som en A-punkt, eller om det blir nödvändigt att ta beslutet som en B-punkt. Skillnaden är att om alla är överens tar man det formella beslutet när dagordningen för rådsmötet antas (då ligger alltså A-punkten redan på dagordningen). Om man inte är överens måste ministrarna rösta och då ligger frågan som en B-punkt, alltså en separat punkt på dagordningen som man då röstar om när man kommer dit under mötets gång.”

Rådet måste arbeta snabbare nu om de ska ha en A- eller B-punkt klart innan den 26:e oktober. Medborgare måste ta reda på när andrabehandlingen kommer att avslutas, om inte via information från Regeringen, så genom något verktyg eller gammalt hederligt grävande. Vi måste ta reda på hur viktigt telekompaketet egentligen är inom EU. Soili Semkina rapporterar exempelvis att telekompaketet inte är lika viktigt för politikerna som för en del av oss medborgare:

”9.34. But only 30 out of 785 seats are occupied in Lowhem plenary hall, at the European parliament’s headquarters in Strasbourg. A heated debate about telecoms package is going on in the desert hall between a handful of parliamentarians. Vital questions like the freedom of internet use and citizens’ rights are being raised, but the hall is still empty.”

Jag konstaterar att fri- och rättigheter för medborgare inte verkar vara det hetaste inom det Europeiska Rådet.

Telekompaketet och dess beslutsprocess är en komplicerad fråga, vilket beror på att direktiv och det byråkratiska pappersarbetet präglas av vad som skämtsamt kallas ”eu-speak”. Men det finns olika sätt för den intresserade att börja sätta sig in i frågan.

För den som har läst direktiv förut och som är insatta i den Europeiska Unionens politik rekommenderar jag denna wiki och för er som vill orientera er, rekommenderar jag att ni gör sökningar hos våra större dagstidningar, bevaka bloggsfären samt kolla denna wiki.

Ju fler det är som försöker förstå och informera om läget desto bättre. Men man får tänka på att använda fingertoppskänsla så man undviker desinformation och konspirationsteorier i så stor utsträckning som möjligt.

Avslutningsvis, den nya termen att hålla reda på är ”mere conduit”.

Stockholmsprogrammet

Det enda jag har att skriva i dagsläget handlar om Malmöprogrammet. Vad är då Malmöprogrammet (förutom att det har ett roligt namn)? Jo, Malmöprogrammet är följande:

”Malmöprogrammet är framför allt två saker. Malmöprogrammet är ett sätt att peka ut de allvarliga fel och brister som föreslås till den handlingsplan för Europaparlamentets kommande mandatperiod som klubbas igenom i december i år vid namnet Stockholmsprogrammet. Kritiken om innehållet av Stockholmsprogrammet har redan varit vass och kommit från flera håll. Inte bara har Rick Falkvinge och Henrik Alexandersson från piratpartiet kritiserat den hårt, utan även folkpartisten Camilla Lindberg, centerpartisten Lena Ek och moderaten Karl Sigfrid. Kritik finns även på Ung Vänsters blogg.

Men Malmöprogrammet är mer än så. Malmöprogrammet är inte tänkt att vara en ensidig kritik. Malmöprogrammet är ett försök till en politisk deltagarkultur. Istället för att klaga på att parlamentarikerna inte lyssnar på oss ger vi dem en chans att lyssna på oss. Tillsammans ska vi medborgare skriva ett förslag till ett Malmöprogram. Ett program som är partipolitiskt obundet, men skrivet av folket och inte varken kommissionen eller parlamentet.

Vår förhoppning är att det slutgiltiga Stockholmsprogrammet som klubbas igenom i December inte bara är åsikter som kommer från kommissionens och parlamentets ledamöter och tjänstemän, utan även representerar folket.

För det är ju trots att deras jobb att representera våra åsikter. Det är därför de är valda. Hjälp oss hjälpa dem! Tillsammans skriver vi Malmöprogrammet så att vi tillsammans kan skriva Stockholmsprogrammet!

Bloggposter om Malmöprogrammet finns hos: Amelia Andersdotter, Isak Gerson, Jacob Dexe

Malmöprogrammet är en del av WeRebuild.eu.”

Jag gillar att Malmöprogrammet är tänkt att vara ett försök till politisk deltagarkultur. Istället för att bara klaga på politisk beslutsfattning försöker deltagarna tycka till om det annars så söndertolkade Stockholmsprogrammet, samt erbjuda en dialog med politikerna. Det är medborgarna själva som ska stå för innehållet och vem som helst kan delta med åsikter. Att ingen ännu har reggat medborgarprogrammet.eu är för mig ofattbart…

Angående innehållet i själva Stockholmsprogrammet så är jag inte tillräckligt bra insatt i det för att kommentera det mer ingående, men det är viktigt att framhålla att det är lätt att gå bort sig i textmängden, jag vet för jag har suttit och kopierat textmassor ur de där dokumenten. Men om man vill läsa något nytt i media kan man kika på Petter Larssons artikel i Aftonbladet: ”Hotbilderna formar den nya superstaten”.

Stockholmsprogrammet kommer ju att gå vidare oavsett vad medborgarna vill, det låter krasst men så är det. Det är upp till medborgare då att problematisera, men framförallt visa ett ökat engagemang för dessa frågor och vilja komma med lösningar.

Den kommande demokratiska ‘polyfonkommunikationen’ kommer må bra av ett ökat medborgarenagemang, där internet bryter ned traditionella gränser mellan medborgare världen över, samtidigt som man på en nationell eller lokal nivå kan agera och ta beslut närmare våra förtroendevalda.

Kalla det ‘global society‘, ‘global democracy‘ eller vad ni vill, både politiker och medborgare börjar röra sig i denna riktning och det är upp till oss som har tid och brinner för det här att försöka realisera något nytt, om inte att uppdatera demokratin så iallfall att modifiera den. Det är viktigt att vi, medborgarna, arbetar snabbt och politiskt genom att ta till oss begreppen och fylla dom med positiva meningar och innebörder.

We Rebuild.EU

Idag publicerades det en artikel om We Rebuild i DN skriven av Ossi Carp som har fått titeln ”Internätet som vill bygga om EU”. Kommentera gärna i artikeln om hur just ni ser på EU, demokratisering, nätaktivism, nätpolitiken och samtiden.

Passa även på att läsa Intensifiers inlägg här.

We Rebuild har skrivit ihop en kommuniké som ni kan läsa här.

Länkar:

EU Internet restrictions in 9 languages

Karoo – since when is 3-strikes an ‘industry standard’ ?

Treatise on Jellyfish Memetics

We Rebuild.EU ASCII Design

WeRebuild

########################################################

TELECOMIX INTERNETIONAL 2009-06-13 22:42:02

WHY ARE WE DOING THIS?

TO SAVE INTERNET:

Our internetional rights are being seriously threatened
The European parliamentarians refuse to see the beauty of Internet


HOW TO ACT?

IRC:

Join the IRC channel today! #telekompaketet @ irc.freequest.net.

WIKI:

Collaborate with all us netrosexuals at http://werebuild.eu/wiki/


TELECOMIX

NEWS AGENCY:

The latest relevant news at http://telecomix.eu


KOPiMi BY THE TELECOMiX SWARM

#########################

########################################################

Så röstade de svenska EU-parlamentarikerna om IPRED, datalagring, upphovsrätt, telekompaketet och Lambridinis-rapporten

Som ni kanske redan vet så kommer både IPRED-lagen och datalagringsdirektivet från den Europeiska Unionen. I och med att frågor om integritet och fri- och rättigheter har blivit alltmer viktigt i relation till hur ni röstar i EU-valet, kan det vara på sin plats att upplysa om hur de svenska parlamentarikerna egentligen har röstat tidigare.

Vilka är t.ex. för IPRED, datalagring, upphovsrättsförlängning, tillägg 138 och 166 i telekompaketet och Lambridinis-rapporten?

SvD har sammanställt en lättöverskådlig och enkel lista på hur våra parlamentariker har röstat.

Det vore trevligt om den grafiken skulle råka hamna på Politiskt minne, eller kanske som en fin lista som är lättöverskådlig och informativ.

EU stämmer även Sverige för att inte har implementerat det så kallade datalagringsdirektivet. Ärendet hamnar i EG-domstolen på grund av att Sverige fortfarande inte har lagt fram något lagförslag. Detta medför således att vi kan hjälpas åt att organisera argumentet att Sverige ska försvara sig med att säga att det är olagligt att implementera ett olagligt direktiv.

Internetfrågorna splittrar partierna i EU

Kommissionen stämmer Sverige, vi har sölat med datalagringsdirektivet
Sverige stäms för sen övervakningslag

http://WeRebuild.eu har fått en web-irc chat

WeRebuild.eu har under kvällen fått en web-irc chat för #telekompaketet. Detta innebär att det nu har blivit enklare för er att surfa förbi och hjälpa till med wikin. Just nu finns det oerhört mycket att göra och WeRebuild.eu behöver all möjlig kompetens.

Det kommer fram alltmer detaljinformation om ACTA i relation till tillägg 138 i telekompaketet och information angående Kommissionens stämning av Sverige (datalagringsdirektivet har ej implementerats) i relation till hur vi skulle kunna försvara sig mot denna. Internets även uppskatta om någon med goda kunskaper i tyska vill hälpa till med att översätta tyska sidor om datalagring och datalagringsdirektivet.

Jag tror att de som kan tyska och är intresserade av datalagring skulle kunna bygga ett helt eget område (jmf. Le Domaine D’Anais) och således få en väldigt viktig uppgift och en bevakning som kommer att vara oerhört uppskattat. WeRebuild.eu anser att det finns ett enormt område för bevakning som bara väntar på att tas i anspråk.

Det finns lite lösa planer på att kanske förbättra alltifrån design på huvudsidan, fortsätta att utveckla wikin, knyta nationella, internationella och internetionella relationer samt att utforska nätaktivismen. Kan ni koda wiki? Har ni ett öga för design? Är ni juridiskt intresserade, statsvetare? experter på eu-speak eller tekniskt kunniga? Hör gärna av er, er hjälp kan betyda mycket för det fortsatta arbetet med att kontaktytsintensifiera.

Embassy of Piracy

Ni har väl inte missat att surfa in på the Embassy of Piracy? Undrar ni vad det hela handlar om så se här eller här. Jag utlyser även en utmaning om att remixa ambassadens logga nedan åt ambassaden:

Personligen skulle jag vilja be om en remixad logga att ha i menyraden till höger, föreslagsvis i 120px × 150px. Material hittar ni här. Kan kan tyvärr inte göra det själv för att jag i dagsläget inte har något bra open source bildhanteringsprogram. Har ni några tips och förslag angående bildhanteringsprogram?

Ett axplock av vad som behöver göras – WeRebuild.eu

* Skriva ny version av utskottsinitiativet om ACTA med fokus på ny öppen förhandlingsstruktur och bred parlamentarisk uppslutning (särskilt (s) och fria ledamöter i (c) och (fp), (mp) och (v) är ”säkra”).

* Kommissionen har stämt Sverige för att datalagringsdirektivet inte har blivit implementerat, se här och här. Organisera argumentet att Sverige ska försvara sig med att säga att det är olagligt att implementera ett olagligt direktiv.

* Datalagringsdirektivet – Översätta tyska sidor, se Projekt tyska.

* Belys kollisionen mellan 138:an och ACTA.

* Fixa relevanta rss-feeds från La Quadrature Du Net, IPtegrity, AK-Vorrat etc.

* Skriva en text som beskriver 138:an och 166:an på ett enkelt sätt.

* Hjälp till att länka all gällande lagstiftning som nämns i nuvarande telekompaket – stoppa in direktivförkortningen (tex ”2006/24/EG”) här: http://www.superhemligt.se/telekomparser.py och klistra in output här: http://werebuild.eu/wiki/index.php/2006/24/EG . Hittar du ett olänkat direktivnummer, sätt dit ”dubbelhakparanteser” och kör det magiska skriptet så du kan klistra in wikitexten på den tomma sidan. Den här sidan är tom: http://werebuild.eu/wiki/index.php/95/46/EG  fyll den med output från http://www.superhemligt.se/telekomparser.py (skicka input ”95/46/EG”.

* Fixa länkutbyten med StoppaIPRED.nu, FRApedia, StoppaACTA.nu, IPREDia & Stoppadatalagringsdirektivet.nu.

* Skriv en sammanfattning av Citizens’ Rights Amendments.

* Samla ihop alla de relevanta MEParna i lista. Behövs uppdateras.

* Sammanfatta Harbours och Trautmanns omskrivningar av 166:an och artikel 8 och visa varför de är otillräckliga. Se IPtegrity.

* Fixa en lista med alla möjliga sätt att nå Näringsdepartementet.

* Fixa information om COREPER + här.

Länkar

Kommissionen stämmer Sverige, vi har sölat med datalagringsdirektivet
Hej, Piratpartiet!
Diplomacy of folding – Embassy of piracy
Afk-pappersambassad go!


I de intelligenta maskinernas tidsålder

I fredags hölls ett arbetsseminarium på Institutionen för Kultur och Kommunikation på Södertörns Högskola i Stockholm, där Karl Palmås och Christopher Kullenberg hade bjudits in för att tala om vad de sedan en tid tillbaka har forskat i, utvecklat och föreläst om: Teknologier, diagram och subjektivitet.

Palmås forskar om teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers Tekniska Högskola och Kullenberg är doktorand i Idéhistoria och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Tillsammans har de från olika perspektiv försökt att belysa och analysera framväxt av informations- och kommunikationsteknologier i skenet av mänsklighetens identitet och teknikrelationer i dagens samhälle.

Ny teknologi medför nya arbetssätt och teorier. Hur påverkar den tekniska utvecklingen vår syn på människan, robotar och sammansättningar? Palmås och Kullenberg tar hjälp av bland andra Félix Guattari, Gilles Deleuzes, Michel Foucault, Michel Serres, och Gabriel Tarde för att med hjälp av deras terminologi redogöra för framväxten av panspektriska samhällsdiagram i relation till de panoptiska, att problematisera begrepp som människa och samhälle samt belysa olika verktyg som ger upphov till nya övervakningsmöjligheter och samhällsfunktioner som tidigare varit omöjliga.

Dessa funderingar och spår omfattar även det politiska. I ett samhälle som antingen präglas av demokrati eller av förtryck kommer dessa möjligheter, verktyg och diagram att få olika uttryck och konnotationer. Ett studie av det politiska omfattas i samtiden av olika handlingar och uttrycks som flätats samman med både panspektriska och panoptiska diagram.

Om ni inte redan är bekanta med vad Kullenberg och Palmås forskar om rekommenderar jag följande artiklar och texter som kan fungera som ingångar till deras projekt och begreppsapparat:

Texter:
1. Kullenberg, C. (2008) “Robotar och krig”, Ord & Bild, nr 5.
http://christopherkullenberg.se/wp-content/uploads/2009/02/ordochbild.pdf
2. Kullenberg, C. & K. Palmås (2008) “Smitto(nto)logi”, Glänta, nr 4.
http://eurozine.com/pdf/2009-03-09-kullenberg-sv.pdf
3. von Busch, O. & K. Palmås (2006) “Intro”, från Abstract Hacktivism. London: Mute.
http://www.isk-gbg.org/99our68/AbstractHacktivism.pdf
http://thepiratebay.org/torrent/4738236/Abstract_Hacktivism__The_Making_of_a_Hacker_Culture_(2006)_PDF

Vid seminariet deltog även bland annat Fredrika Spindler och Sven-Olov Wallenstein, vars respektive arbete i allra högsta grad berikar det svenska filosofiklimatet och som jag har stor respekt för.

Sven-Olov Wallenstein har jag haft nöjet att lyssna på vid flertalet tillfällen då han bland annat har pratat om samtida konst, estetik och filosofi. Han har även översatt texter från Kant, Heidegger, Deleuze, Derrida och Girogio Agamben, vilket vittnar om en bred teoretisk kunskap inom många olika områden och filosofiska projekt. Fredrika Spindlers bok om Spinoza, som jag kommer att skriva om framöver, publicerades nyligen och har redan fått bra kritik från olika håll. Jag tror att den boken kommer att bidra till att väldigt många produktiva idéer realiseras under det här året. Fredrika har även skrivit massor av artiklar och uppsatser som ni säkert hittar om ni söker på högskolans hemsida.

Seminariet gästades även av andra akademiker från institutionen och en hel del människor med olika teoretiska och praktiska erfarenheter. Det skulle visa sig att dagen skulle bli väldigt intressant. Sedan i fredags har jag gått omkring och tänkt på seminariet och att det var bra att jag tog mig dit och till slut lyckades att ramla in (stressad) på rätt ställe. Jag upplevde en intensifierad diskussion, vars affekter fick en nästan omtumlande effekt.

Jag ska på  ett osystematiskt sätt belysa en rad fruktbara spår och idéer samt att göra en sorts sammanställning av begreppslighet, filosofer och information. Jag vill återigen gå igenom begreppen och samtalet för att på så sätt bidra med mina personliga minnesanteckningar (vilka givetvis är fyllda med sakfel och osäkerhet) för att undslippa glömskans fasta grepp. Se redogörelsen för dagen som ett personligt filosoferande där jag retoriskt närmar mig ett sammelsurium av brottstycken från mitt anteckningsblock. Kommentera gärna.

Félix Guattaris och Gilles Deleuzes Anti-Oedipus (1972) och A Thousand Plateaus (1988)


Fredrika Spindler inledde med en presentation av begreppslighet från Félix Guattaris och Gilles Deleuzes Anti-Oedipus (1972) och A Thousand Plateaus (1988), där hon pratade om förståelsen av kroppar i skärningspunkten mellan kropp och teknik.

Synen på människan som mekanistisk kommer bland annat från Descartes mekanistiska kroppbegreppslighet, som såg människan som en sorts automat. Nietzsche nämndes även i sammanhanget men jag kommer inte ihåg vad som sades angående hur han såg på människan som maskinistisk, men jag tror att det generellt berörde förståelsen av tänkandet, kroppen och själen. Människan kan ses som en maskin, vars tänkande är en maskinistisk produkt. Deleuzes och Guattaris begreppslighet hyser dock en tanke om kroppen som polyfonisk samstämmighet i hela dess komplexa sammansättning.

Vad är betydelsen av kroppen och hur ter sig frågeställningen relaterat till kroppen? Spindler uppmanade oss att fästa uppmärksamheten vid första kapitlet i Anti-Oedipus och sjätte ”platån” i A Thousand Plateaus, där D&G närmar sig kroppen begreppsligt. Deleuze återkommer tydligen genom författarskapet till kroppsligheten med dess problematik och ställer sig frågande till hur man kan närma sig ”det stora förnuftet” (kroppen) som produktion och producerande.

Spinoza menar att vi ännu inte vet vad en kropp förmår. Är det någon som vet? Anti-Oedipus är ett radikalt ifrågasättande av Sigmund Freud och Jacques Lacan och den traditionella psykoanalysen och kritiserar denna på grund av dess uteslutning av en produktiv förklaringsmodell för psyket. Psykoanalysen missar en hel del poänger som D&G:s schizoanalys ska råda bot på. Detta deterritorialiserande projekt vill belysa människan som maskin med dess affekter. Spindler fortsatte sedan med att gå igenom begreppsligheten i Anti-Oedipus.

Vad är en begärsmaskin? Och vad är Begär? frågar sig D&G. Det produceras någonting, och det är maskinernas affekter, vilka inte ska ses som metaforer. Allt är maskiner. Världen är det enda som finns och varat är allt som är fallet. Detta är någonting som är univokt och varats delar är inte skilda från varandra. Maskindelarna är olika modi som uttrycker en enda substans och förhållanden som inbegriper en maskin i rörelse är något icke-naturligt som skiljer sig från det mänskliga subjektet. Maskinen har heller ingen egen vilja utan kräver en extern agent som kan programmera den att följa den logik som den är skapad för.

D&G håller inte med om att man ska förstå maskinen på detta sätt. För Deleuze och Guattari är det maskinistiska plus det mänskliga något sant som relaterar till produktionssammansättningar. Kroppen ingår alltid redan i sammansättningar där det maskinistiska uttrycks genom ständigt pågående processer. Maskinen relaterar till människan samt natur och separeras inte från dessa företeelser.

Hur förhåller det sig då mellan subjekt, objekt och maskin? För att ta reda på detta måste vi analysera ageranden och agenter för att kunna särskilja olika nivåer i t.ex. konkreta handlingar. Nietzsche beskriver aktiviteter av olika slag som krafter i spel och D&G försöker förklara hur relationen människa och maskin i en viss kraftfull sammansättning ger upphov till vissa effekter som har ett annat värde än den aktivitet som konstituerar denna. Spindler tog upp ett exempel där hon beskrev en sammansättning mellan en människa och en cykel, hur det i cyklandet uppkommer ett värde som överstiger relationen. Om jag har förstått det rätt så påverkas världen lika mycket som jag själv när jag ingår i olika sammansättningar och produktionen av specifika sammansättningar ter sig annorlunda från varandra. Maskiner skapar maskiner.

Vad är då begäret? För D&G uppfattade jag det som att begäret är produktion; att producera är att begära. Det är inte någon som begär utan det har och göra med drivkrafter och rörelse. Är begäret modusets essens? Olika affektionsmöjligheter ger upphov till olika nivåer av komplexitet, som i sin tur ökar antalet kontaktytor. Människan har en förmåga av att kunna affekteras och affektera. Kroppen affkteras och begär blir således en förmåga att producera, allstra, eller forma något.

Begäret är inte en form av brist. Begäret saknar inget objekt utan begäret producerar verklighet. Men hyser begärsmaskinen en tautologi? Begär[s]maskin är ett begrepp som tycks utgöras av två definitioner, vars begreppslighet riktas åt samma håll, dvs. formuleringarna av begreppen tycks belysa samma sak. Jag var nära att fråga Spindler om hon kunde utveckla denna möjliga tautologi lite mer men det fanns andra relevanta frågor som behövde besvaras och utvecklas i olika riktningar.

Kroppen genomsyras av krafter och affekter, vars intensiteter river upp kroppen eller kombineras med den för att skapa nya konstellationer. Krafterna och kraftspelen desorganiserar och ger upphov till dysfunktionalitet, uppbrott och blandningar som utgör den gräns som är kroppen utan organ. Kroppen utan organ definieras kvalitativt av krafter som affekterar olika delar av kroppen. Ju mer desorganisering som sker desto mer bryts kroppens ekvilibrium upp. Även här kände jag för att be Spindler att utveckla, för jag förstod inte vad hon menade med kroppen ‘i vila’ eller balanserad. Givet att världen och kroppen genom kraftspel, sammansättningar och affektionsmöjlighet är föränderlig, är det då inte problematiskt att upprätthålla synen på kroppen som balanserar upp ett antal influenser? Även en kropp i ‘vila’ ingår väl i en rad kaosartade sammansättningar givet individens framhärdande i existensen?

Skizoanalysen ämnar bland annat att analysera vad som händer när subjektet överskrids. Kroppan utan organ uttrycker både motstånd och attraktion mot ändlighet. Vad innebär ren affektivitet och vad förmår egentligen en kropp upprepade Spindler och såg kroppen utan organ som den gräns som kroppen srävar mot. Hon fortsatte vidare att tala om den formaliserande organismen, tömmandet av kroppen på affekter, hur man kan se på kroppen utan organ med dess framställningar och modus och hur man kan göra sig en kropp utan organ på ett positivt sätt. Denna del rusade Spindler retoriskt igenom och mina anteckningar är mestadels ett myller av enstaka ord och fraser som jag inte lyckas återknyta på ett vettigt sätt. Men Spindler frågade sig hur mycket som kan desorganiseras innan kraftekvilibriumet faller isär. Vad sker i en sådan typ av uppbrytning? Sedan avslutade hon sitt tal med att återkoppla till det att det inte finns någon skillnad mellan människa och natur.

Under frågestunden efter Spindlers anförande inledde Wallenstein med att koppla Freuds begrepp eros till detorritalization och reterritorialization. Det diskuterades fram och tillbaka om produktion, antiproduktion, hur diskussionen relaterade sig till Heidegger och nihilismens öde och prat om felaktiga matriser i relation till Edmund Husserls fenomenologi.

Kopplingen till Freud verkade ha bäring, men jag uppfattade inte i vilka verk av Heidegger och Husserl som diskuterades i samband med det skizoanalytiska projektet. Jag frågade senare (rätta mig om jag har fel) Jakobsson(?) som satt bredvid mig angående var Husserl redogjorde för liknande saker som vi hade diskuterat och han svarade att jag skulle kolla upp Crisis of the European Sciences, de tidiga uppsatserna i matematik samt Logiska Undersökningar. De möjliga problem som man från ett fenomenologiskt perspektiv kunde skönja i samband med D&G:s maskinistiska redogörelse, inbegrep tematiseringen och att maskinmetaforen inte ger någonting filosofiskt sett men däremot sociologiskt. Jag får återkomma till det här för att försöka förstå hur denna kritik möjligtvis har bäring hos Husserl.

Spindler påpekade dock direkt att maskinen inte är en metafor och tog upp tankar om grunden i mekanismen samt överskrivanden. Rasmus Fleischer uppmärksammade oss på kopplingar mellan maskin och teater, vilket kan vara ett spår som Rasmus kanske tar upp framöver om han inte redan har gjort det. Diskussionen gled sedan in på en annan filosof som jag tycker verkar väldigt intressant men vars filosofi jag inte har studerat ingående: Leibniz. Jag kom inte ihåg vem det var som tog upp det, men samtalet gled in på Leibniz definition av monaden som den oändliga maskinen och att den naturliga maskinen inte har någon botten där. Jag vet inte om jag lyckas beskriva detta på rätt sätt men att studera Leibniz och Spinoza skulle kunna vara ett givande spår för vidare studier kring monader och substans.

Karl Palmås och Christopher Kullenberg om panspektriska diagram, robotar, krig och nätpolitik

Efter Spindlers intressanta och raketfartssnabba redogörelse blev tempot betydligt lugnare efter pausen. Palmås och Kullenberg började med en kort introduktion där de berättade lite om sig själva. Redan i inledningen nämnde de Cassirer och Heideggers tekniksyn. Eftersom ingen sade vad Cassirer hette i förnamn vet jag inte vem jag ska referera till. Vad heter han i förnamn?

K&P står i en form av sociologisk utgångspunkt som innefattar en rad olika områden som övervakning, nätpolitik, aktivism, diagram, teknologi etc. Jag uppfattar det som att delar av deras begreppsapparat är till för att göra samtida inzoomningar eller intensifieringar av speciella skeenden, såväl sociologiska som materiella sammansättningar. Två av de första begreppen som nämndes var D&Gs ”deterritorialization” och ”territorialization”.

K&P försökte att förklara lite vad de höll på med och kom fram till någon liknelse där de försökte förklara att de kommer från ett ingengörperspektiv i och med att de frågar sig vad teknisk rationalitet är och ägnar sig åt teknisk arkeologi och utgrävningar för att belysa dessa fenomen. Deras forskning inbegriper lika mycket skapande såväl som filosofiska intensifieringar.

K&P ämnade att i 5 olika steg gå igenom sitt projekt, hur de försöker förklara olika fenomen, vilka verktyg som finns aktuella och hur olika tillämpningar av diagram, teknologier och övervakning går mot posthumanistiska ifrågasättandet av kroppsbegreppslighet.

1. Sammansättningar

K&P visar en bild på ett barn som sitter och använder en dator. Vad är det som händer här frågar K&P. Bilden manifesterar teknik som en abstraktion och en sorts kvalitativ förändring. Det att barnet sitter vid sin dator och använder den får bara sin mening genom vad som sker i sammansättningen barn-dator-internets/applikationer. Vi ställs inför en Deleuziansk immanens:

”The French 20th century philosopher Gilles Deleuze used the term immanence to refer to his ”empiricist philosophy”, which was obliged to create action and results rather than establish transcendentals. His final text was titled Immanence: a life…, spoke of a plane of immanence. Similarly, Giorgio Agamben writes in The Coming Community (1993): ”There is in effect something that humans are and have to be, but this is not an essence nor properly a thing: It is the simple fact of one’s own existence as possibility or potentiality”.”

Vi förstår alltså relationen mellan barn-dator-internets/applikation som något annat än subjektet i relation med objekten. Det är någonting i det att använda en dator som överskrider de ting vari detta användade grundar sig. Denna form av immanens berör även olika nivåer och sammansättningarna skapas och upplöses i föränderliga hastigheter.

Man kan ”exteritorialisera vad det är som uppstår mellan datorn, barnet och internet”. I sökandet efter mönster kan vi leta efter kopplingar mellan barnet och datorn, men mönstret är under ständig förändring. Om användandet ändras så ändras artefakterna. Egenskaperna bestäms således genom användaren och vilka datorer som datorn är sammankopplad med. De olika sammansättningarna, krafterna och förmågorna kan ge upphov till starka politiska och sociala uttryck.

Mot slutet av del ett började de tala om maskinerna och olika sammansättningar som proteser, vilka utgör de överskridande möjligheter som gör det alltmer nödvändigt att göra upp med begrepp som ”människa”, ”maskin”, och ”teknologi”. Se ”Actor-Network Theory”.

2. Singulariteten

När kommer datorerna att överskrida människans intelligens? När kommer datorer att få ett ”medvetande”? Är det ens möjlig för en dator att ha ett medvetande liknande det mänskliga? Singulariteten har delvis att göra med beräkningskraft, men det finns vissa specifika inriktningar där singulariteten problematiseras på olika sätt. Vi kan delvis tänka oss att datorerna vid något tillfälle blir mer intelligenta än människor på grund av att de får egenskaper som liknar mänskligt medvetande. Men vi kan också tänka oss ett scenario där vi når singulariteten när datorer klarar av självreplikering.

Vi måste dock omformulera våra frågeställningar. Kan en människa vara intelligent utan maskin? Om språket (skriftspråket) kan ses som en maskin då är det svårt att hävda att denna maskin inte tillför någonting till den mänskliga intelligensen. Enligt Deleuze och Guattari är språket en ”överkodning av trynet” och har och göra med systematiseringar av vissa regler. Proteserna är inte bristskapande för tänkandet och teknologier är sammansättningar i maskiner.

Jag tror att det var Tofan som i anslutningen till diskussionen sedan tog upp tråden angående ”gener”, ”memer” och ”temer”, vilket utgör ett spår som jag tror kan vara riktigt fruktbart. Susan Blackmore, som jag inte kände till sedan tidigare (däremot Richard Dawkins och Daniel Dennett), har tydligen skrivit en bok om begreppet ”temer”. Passa på att se denna TED-föreläsning där hon introducerar begreppen:

”Susan Blackmore studies memes: ideas that replicate themselves from brain to brain like a virus. She makes a bold new argument: Humanity has spawned a new kind of meme, the teme, which spreads itself via technology — and invents ways to keep itself alive.”

Tack för tipset Tofan, lägg till mig på msn!

3. Maskiniska eror

I den tredje delen berättade K&P att begrepp från datavärlden har haft tendenser att dyka upp i alla möjliga sammanhang och kontexter som de inte var ämnade till från första början. Hacking, mjukvara och hårdvara utgör begreppslighet som dyker upp mer och mer i traditionella kontexter och bidrar till att omforma dessa eller perspektivera dem så de hamnar i nytt ljus. Tyvärr antecknade jag inte så mycket i anknytning till vad som sades om maskinska eror och kommer inte ihåg så mycket om denna del.

4. Panspektrocism

Det panoptiska diagrammet konkurrerar nu med det panspektriska, men vi ska inte tolka det som att panspektrocismen är en utveckling av panoptikonmodellen eller ett systemskifte. De är fortfarande två högst aktuella sociala diagram som används inom många områden och kontexter. Vi ser hur olika diagram blir alltmer effektiva assemblage och att teknologi gör att olika komponenter utvecklas.

Jag skrev ovan att komplexa komponenter i olika intensiva och snabba sammansättningar ger upphov till mer kontaktytor och om själva komponentstrukturerna utvecklas kommer den materialiteten påverka de olika sammansättningarna mer än förut. Vi kan i detta avseende förstå hur mer komplicerade strukturer medför annorlunda kombinationer som även påverkas av entiteters eller immateriella värdens olika vara.

Michel Foucault beskrev i Övervakning och straff (Surveiller et punir: Naissance de la prison) (1975) det panoptiska fängelset och de panoptiska institutionerna. Foucault tar sig bland annat an Jeremy Benthams panoptiska modell för fängelser:

”Foucault also compares modern society with Jeremy Bentham‘s ”Panopticon” design for prisons (which was unrealized in its original form, but nonetheless influential): in the Panopticon, a single guard can watch over many prisoners while the guard remains unseen. The dark dungeon of pre-modernity has been replaced with the bright modern prison, but Foucault cautions that ”visibility is a trap”. It is through this visibility, Foucault writes, that modern society exercises its controlling systems of power and knowledge (terms which Foucault believed to be so fundamentally connected that he often combined them in a single hyphenated concept, ”power-knowledge”). Increasing visibility leads to power located on an increasingly individualized level, shown by the possibility for institutions to track individuals throughout their lives. Foucault suggests that a ”carceral continuum” runs through modern society, from the maximum security prison, through secure accommodation, probation, social workers, police, and teachers, to our everyday working and domestic lives. All are connected by the (witting or unwitting) supervision (surveillance, application of norms of acceptable behaviour) of some humans by others.”

Det panspektriska diagrammet skiljer sig en hel del från det panoptiska. Manuel DeLanda beskriver panspektron i War in the Age of Intelligent Machines (1991):

”Instead of positioning some human bodies around a central sensor, a multiplicity of sensors is deployed around all bodies: its antenna farms, spy satellites and cable-traffic intercepts feed into its computers all the information that can be gathered. This the processed through a series of “filters” or key-word watch-lists. The Panspectron does not merely select certain bodies and certain (visual) data about them. Rather, it compiles information about all at the same time, using computers to select the segments of data relevant to its surveillance tasks.” (1991: 206)”

I takt med att teknologi blir allt mer lämplig för att lagra stora mängder data och hantera denna, kommer det innebära en medföljande effektivisering inom de områden där denna teknologi blir tillgänglig, till exempel inom ekonomi, krigsföring, övervakning etc. Systemen är inte längre centraliserade och kan användas för att förutspå mänskligt beteende. Algoritmer används för att hitta olika mönster i datan och logistisk styrning möjjliggör öppna labb, sniffande och loggande aktiviteter inom olika teknologiområden.

Gabriel Tardes sociologiska perspektiv kan tillämpas med dessa förutsättningar. En gång i tiden skrev Tarde om de materiella processer och komponenter som spreds likt smittor mellan människor och olika områden. Helt plötsligt kan vi med hjälp av datorer, processorer och lagringsutrymme komma åt de mikroprocesser och fenomen som intresserade Tarde. Vi kan även använda olika diagram för att hitta mönster som kan peka på vissa specifika fenomen på ett sätt som teknologin inte kunde hjälpa oss med förr i tiden. K&P:s projekt behöver studera Tarde och Manuel DeLanda för att belysa olika tillämpningar och praktiska möjligheter angående både materiella och immateriella processer.

5 Smittontologi

Émile Durkheim anses vara en sociologins och antropologins grundare och har under åratal kastat en stor skugga över Gabriel Tardes sociologiska projekt. Smittontologin uppehåller sig vid tankar, innovationer och associationer. I vissa avseenden driver dessa begrepp mot meme-begreppet, men dessa ”smittor” handlar även om materiella processer tillsammans med immateriella processer. Smittor sprids ju på alla möjliga sätt i oändligt antal möjliga kombinationer. Vi vill kunna sätta fingret på vad som skapar ”conformity of millions”.

Vi kan utifrån Tardes ontologi beskriva världen genom att spåra upp och logga smittor. När vi väl har datan kan vi göra rätt mycket med den om vi har rätt verktyg. Ta logistik eller lagerhantering som möjliga områden där man kan använda sig av en viss systematik som effektiviserar hela företagsstrukturen.

Diskussion

Projektets filosofisk-kritiska inriktning inbegriper analys av nya makttekniker som växer fram. Företag, myndigheter och nationer vill veta vad människor vill eller kommer att göra och de vill sedan kunna använda denna information inom en rad olika områden för att upprätthålla kontroll och ordning. Projektet studerar teknologi, logaritmer och statistik i anknytning till insamlandet av data.

Projektets positiva filosoferande riktar uppmärksamhet mot olika politiska handlingar som inbäddningar av något slag. I takt med att högteknologiska sammanhang blir alltmer tillgängliga för multituden kommer den politiska organiseringen att förändras. Paul Virillios Speed and Politics (1977) får relevans i detta sammanhang, för idag har det politiska subjektet större möjligheter att göra sig hörd och att snabbt förflytta sig fram och tillbaka genom olika offentliga diskurser.

Nätpolitiken är en extrem form av politik som är värd att analysera kvalitativt. Hastigheten är en stor fördel i att bedriva politik och dessa blixtsnabba miljöer tillgängliggörs i större utsträckning då fler människor använder Internet samt börjar att skapa och uttrycka sig tillsammans med andra medborgare. K&P är intresserade av de möjliga konsekvenser får politiken erfara i och med relationen till snabbheten. Palmås berättade om hur TV-sammansättningen människa/TV gör att subjektet blir både input och output, men att detta relaterar sig till ett maskinistiskt förslavande. En ny omedierad organisering och effektiv dubbelriktadhet handlar om att utforska nya former och förmågor oss till exempel politiken. Vari ligger teknologins väsen och gränser?

Det kom upp tankar om att nätpolitiken skulle vara någon form av nyliberalmarxism förunnat de som har tillgång till Internet och något som människor i andra delar av världen inte har tillgång till. Var ligger då värdet av denna typ av politik om det inte inbegriper alla politiska subjekt? Ser vi en hierarki här där en politisk elit skiljer sig från en förtryckt minoritet? Spindler kom med kommentarer om det möjliga värdet med K&P:s undersökning: Givet att vi har identifierat dessa maktstrukturer, varför inte undersöka dom närmre? Genom att undersöka dessa strukturer och öka människors förståelse för dessa, kommer idéerna (memer) och teknologi (temer) att kunna sprida dessa potentiella nätaktivistiska strukturer, verktyg och kunskap till andra delar av världen där människor i andra kulturer och situationer använder sig av teknologierna utifrån sina specifika förutsättningar. Nätpolitiken i exempelvis Burma, Kina och Egypten talar emot tesen om en möjlig hierarki.

”Den immanenta bubblan läcker hela tiden” [Spindler] och samhället definieras mer av vad som ”läcker”.

Wallenstein kommenterade även K&P:s anförande och drog upp Benthams abstrakta framställning av panoptikon som en kontrollmekanism med specifika uttryck. Han uttryckte också även kopplingar till Marx som jag tyckte verkade vara ett intressant och fruktbart spår. Det kanske visar sig senare att det lönat sig att läsa Hegel då jag planerar att läsa mer marxistisk litteratur för att se om dett finns några begrepp eller spår som kan användas för att ge perspektiv till diskussionen. Vem hittar kopplingarna mellan Marx, Deleuze & Guattari och K&P:s projekt?

Vilka subjekt växer fram i sammansättningarna? Wallenstein passade också på att nedmontera den antropomorfiska kritiken genom att poängtera att panoptikon som diagram inte är ett system som producerar sina subjekt, utan ett diagram för maktkontroll. Vi kan inte förklara de subjektsammansättningar som uppkommer i samhället genom att peka på system, vi behöver belysa de olika sammansättningarna och smittorelationer som manifesteras eller dyker upp som fenomen. Datan avslöjar mer om subjekten än det abstrakta systemet vari vi hittar empirin.

Nästa fråga som kom på tal var det ”virituella” i Deleuziansk mening kommer in i K&P:s projekt: Var finns metafysiken i projektet? Jag tror att Deleuze och Guattari ägnar sig åt det potentiella och det virituella i sin metafysik medan Manuel DeLandas analyser belyser fysiska processer. Sammansättningar finns både på en de facto-nivå och en virituell nivå i Deleuzes egen ontologiska apparat, medan det i nätpolitiken de facto ”sker” i att något är totalt aktualiserat. K&P passade på frågan om de vet var det virituella kommer in i deras eget projekt, men gissningsvis är det inte en ontologisk nivå som de har intresserat sig för eller tänkt på tidigare. Sedan medför ju Deleuzes egen begreppslighet att det kanske inte skulle vara speciellt givande att ta in det virituella i en diskurs där den virituella verklighetens begreppslighet skulle försvåra vår förståelse.

För den som är intresserad av fraktaler och singularitet tror jag Kullenberg berättade att sista kapitlet i Mille Plateaux (A Thousand Plateaus) tar upp just dessa företeelser. Det kan även ha varit i samband med prat om potentialer för helheten.

Rasmus Fleischer tog återigen upp problemet med glömskan och minnet i det digitalfilosofiska arbetet. Hur bra minns vi olika händelser? Hur snabbt glömmer vi bort viktiga detaljer som vi ständigt tar till oss? Vi måste ta upp dessa frågor på bordet igen och försöka formulera och skapa hjälpmedel och verktyg som förbättrar vårt Intern[et]minne och organiserar stora mängder information angående t.ex. politiska fenomen och händelser. Jag ska försöka att skriva något om detta, kanske under sommaren, och kanske koppla ihop detta med begreppslighet från Husserl och Paul Ricoeur.

Jag har tröttnat på att höra om Obamas presidentkampanj. Vad är det som är så speciellt med den? När jag jämför Obamas kampanj med exempelvis utvecklingen i Sverige de senaste veckorna tycker jag att nätpolitiken hanterar teknologin och verktyg på ett mycket bättre sätt. Istället för envägskommunikation förespråkar nätpolitiken polyfonska sätt att kommunicera. Det kommer att visa sig nästa år att Obamaskampanj är förlegad, men då kommer det redan vara försent på grund av alla partier som har satsat stenhårt på förlegad informationsspridning istället för att satsa på berikande möten, dialoger och sammansättningar.

Wallenstein återvände hela tiden till Marx och ville inte släppa spåret. Han berättade om Slavoj Žižeks Organs Without Bodies (2003) och att den kanske hade relevans i sammanhanget. Wallenstein trodde att Žižek anade vad Deleuze kanske skulle ha skrivit i sin bok om Marx om han inte avlidit innan. Deleuze, Guattari, Žižek, Marx och Hegel… Var finns kopplingarna? Jag har lagt till Organs Without Bodies till min lista för jag tror att Wallensteins bidrag kan visa sig vara givande.

I förbifarten gled samtalet in på kapitalismen och tron på dess sammanbrott. Nu visade det sig att Marx inte talar om ett sammanbrott utan om ett upphävande. Men om vi ska ta tesen om att allt är föränderligt på allvar medför detta att Hegels ändamålsenlighet, som jag antar återfinns hos Marx, inte riktigt håller i längden och att detta trappstegstänkande medför problem för tron på kapitalismens förfall eller nedmontering.

Mot slutet gled vi in på hur K&P:s projekt kan ses som positivt. I och med alla de multipliceringar och stegringar som K&P försöker belysa, formas en produktiv filosofi som inte bara står på håll och kategoriserar utan den kastar sig in i olika aktiviteter och produktiva sammansättningar. Avståndet mellan K&P:s projekt och dess studium är obefintligt. Var börjar forskningen och var slutar politiken? Båda två använder sig i lika stor utsträckning av de algoritmer och databasfunktioner vars ansamlande maskinistiska sammansättningar de ämnar att analysera.

Spindler avslutade diskussionen med att förneka kapitalismens sammanbrott och istället belysa förändringen av den. För den som är intresserad av att veta mer om tron på upphävning av kapitalismen råder jag er att läsa Marx och antagligen Hegel som bör ha skrivit om former av upphävanden i sin redogörelse av världshistorien. Fredrika tog också upp en tanke som relaterade till parlamentarisk terminologi; vi puttas (förskjuts) in i andra sammanhang. Mänskligheten har inte längre teknologiska verktyg för handen – mänsklig aktivitet och produktion byter flöden på nya sätt som vi aldrig har stött på förut. Finns det inte ett värde i att undersöka dessa fenomen? Jag tycker personligen att det finns mycket positiva saker att lära sig av ny teknologi och nya sammansättningar.

Det här var mina anteckningar från arbetsseminariet och jag hoppas att ni hittar något av värde. Jag vill passa på att tacka K&P för möjligheten att komma förbi samt institutionen för Kultur och Kommunikation för ett bra seminarium och format och ser fram emot att närvara på fler seminarier och föreläsningar i höst.

68 och 99: Intensiva flöden och PR-folk

Blixten blixtrar inte
Maskinfilosofi
Nätpolitikens nollpunkt

Spinozas sammanhang

Strategi och taktik i telekompaketshärvan

Nu får det bära eller brista när Telekompaketet.se och La Quadrature Du Net samarbetar inför den ack så viktiga omröstningen av Europaparlamentets telekompaket.

Strategi

Nätpolitiken har inlett en kraftig sista våg tillsammans med La Quadrature Du Net, för att gemensamt ställa verktyg till förfogande för nätaktivister i Sverige och Europa. För närvarande jobbar ett flödande och engagerat kluster för att påverka så många parlamentariker som möjligt och för att infria vissa mål i samband med omröstningen.

Planen är att  vi riktar in oss på liberalerna och socialisterna i parlamentet för att kompromissförslagen kommer från just dessa grupperingar…

Trautmann och Harbour ska känna nätpolitikens vibrationer ända ned till centraleuropa.

Det finns parlamentariker bland liberalerna och socialisterna som:

– säger nej till att kunna stänga av människor från Internet
– säger nej till att införa trafikregleringar genom det så kallade ”Lawful content”

Vi behöver ringa och prata med dessa frihetsvänner bland liberalerna och socialisterna. Passa på att göra en insatts fram till klockan 12!

Vi behöver fortfarande väcka Gunnar Hökmark (m) ur sin slummer och be oss hjälpa till med att ändra röstordningen idag.

Vi får inte låta parlamentet strunta i att ta upp tillägg 166 och 138.

Näringsdepartementet har undvikit de problematiska delarna med telekompaketet genom att säga att de inte existerar. På sitt journalistseminarium om telekompaketet i veckan så kom det bara fram positiva saker. Det tog inte lång tid för telekompaketet.se att klura ut att ”Lawful content” fortfarande står med i rådets gemensamma skrivning och rätt som det var så var Scaber Nestor inbegripen i samtal med Departementets Henrik Hansson

Internets hör och ser rätt mycket om man väljer att medvetet agera ovetandes inför öppen ridå.

Vill ni ha en så bra bevakning som möjligt och strategiska tips, bjuder telekompaketet.se in såväl nätaktivister som europeisk media till irc!
Server: Irc.freequest.net kanal: #telekompaketet
.

Om ni inte vet hur ni kommer upp på irc så hör av er i kommentarerna eller e-posta till telekompaketet@tapirbyran.se

Om ni tänker följa omröstningen vill vi gärna ha kontakt mer så många personer som möjligt. Om ni vill veta hur parlamentarikerna röstade i telekompaketets första ”läsning” så se här.

Som jag postade i inlägget tidigare ikväll så har konservative Harbour nyligen kommenterat sin syn på Internet och arbetet med att stycka det levande nätet. Det är inte bara Isobel Hadley-Kamptz som tycker det här är helt åt skogen dåligt, även Christopher Kullenberg är riktigt orolig, Erik Josefsson (v) menar att telekompaketsomröstningen är ett demokratiproblem och Amelia Andersdotter (pp) menar på att Näringsdepartementet tar fel strider.

Vågar vi lite på Hökmark imorgon? NSM Måndag verkar inte hålla med och presenterar en lista på personvalskampanjer. Internetvännen Unni Drougge visar sitt stöd och ställer retoriska frågor om vi ska tro på all Internetalarmism. Anna Troberg håller med Kullenberg och uppmanar att mejla Hökmark, medan både Alexandersson och Satmaran visar sig vara uppgivna inför det som sker just nu, men Emma Opassande bemöter kritik mot Piratpartiets politik samtidigt som det skrivs om telekompaketet!

Marcin tar några steg tillbaka och bidrar med nya perspektiv på läget, Mary försvarar moderaterna efter gårdagens post från Falkvinge (pp) om att Hökmark stödjer Ipred(?) och Joshen förklarar uppgivet varför hans slägga inte har använts mot telekompaketet. Jag kan inte göra annat än att hålla med dig om att det är mycket nu… Lissabonfördraget någon?

Det är efter midnatt när jag börjar närma mig slutet på vad jag skulle skriva om. Men först måste jag ta upp lite byråkratiska skrivningar som kan vara av intresse för er som läser bloggen.

Telekompaketet.se har hela tiden förändrat taktiken i och med att nya hinder och problem har dykt upp. I och med starka kopplingar till resten av Europa har nätpolitiken kunnat växa åt olika håll och kanter och fröat av sig. Vi vet fortfarande inte vart dessa digitala frön har strömmat vidare till, mot, in i eller hitom.

Nedan hittar ni detaljer från La Quadrature Du Net angående vilka tillägg som på tekniskt byråkratspråk är ”original”. Det ni behöver tänka på att detta innebär att ni ska argumentera att parlamentarikerna ska stödja 138:an och 166:an. Saxat från Christopher Kullenberg:

  • Den korrekta instruktionen som Laquadrature ger lyder (varning för eu-speak): “On Trautmann report: am. 3=7: guarantee of access and distribution of any content/application/service, am. 1CP=2=5=6=9: original am.138/46. On Harbour report: am. 101=111=117: no discrimination in traffic management policies, am. 102=112=118: regulatory powers against discriminated traffic management policies, am. 62=94=104=119: original am. 166, am. 96=106=120: deleting cooperation between ISP and copyright holder about lawful content”. (det är ganska obegripligt, men detta passar i mejl).
  • Det ovanstående står i deras agenda och är för originalformuleringarna av 138/46 och 166. I telefon behöver ni inte räkna upp hela listan utan säg bara att 138an och 166 ska vara i original, utan kompromisser. Man säger att man vill ha internet fritt och fint bara.

Klockan 12 idag kan ni inte längre ringa parlamentarikerna. Nu får det bära eller brista. Glöm inte att om det inte går vägen så har allt inte varför förgäves. Kontakter har etablerats, arbetssätten har börjat få form, verktygen utvecklas, politikerna och medierna vill veta vad nätpolitiken kan göra och kanske har NI varit en del av detta gemensamma grupparbete. Internets, Telekompaketet.se, werebuild.eu och La Quadrature Du Net tackar er.

Taktik

Efter telekompaketet kommer nya strider, direktiv, förslag, idéer och konservatism som hotar Internets frihet samt medborgerliga fri- och rättigheter. Arbetet med werebuild.eu kommer att fortsätta även om telekompaketet röstas igenom imorgon (läs idag).

Bli en del av detta gemensamma och dynamiska arbete, gör politiken mer transparent och öppen – arbeta för att konkretisera och stycka upp det byråkratiska Europaparlamentet.

Motstånd!

Users coalition angered by Harbour’s ‘fantasy’ claims
MEP:s choice: civil liberties or Internet lock-down


En nätpolitik som står upp för grundläggande fri- och rättigheter

Idag den 29:e April 2009 är det sista dagen för att lägga ändringsförslag till europaparlamentets andrabehandling av telekompaketet.

Internets sprudlar det av aktivitet, Näringsdepartementet kommenterarbloggen (vilket uppskattas väldigt mycket) och werebuild.eu växer så det knakar om fraktalerna. På bara några dagar har det också spridit sig ut i resten av Europa.

Idag är det allra viktigaste att politikerna stödjer Citizens’ Rights Amendments.

I förrgår kunde vi konstatera att Christofer Fjellner skriver på för 166:an. Idag verkar det vara så att det behövs ett fyrtiotal underskrifter om 166:an ska ha någon chans. Igår uppmanade många av oss att börja e-posta politikerna, framförallt de svenska, och de som stödjer tillägg 166 måste skriva på de papper som ligger och väntar på Fjellners kontor i Bryssel…

Citizens’ Rights Amendments är lagt av de små partigrupperna inom EU och Alexandersson tror inte att de större grupperna kommer att köpa dessa rakt av. Det är fortfarande viktigt att skicka e-post eller ringa politiker och både diskutera vad de små grupperna har lagt på bordet, samt belysa tilläggen var för sig. Vi ska inte ge upp hoppet om att det är kört för just dessa omskrivningar ovan. Visa fortsatt stöd för de som är positivt inställda till Citizens’ Rights Amendments.

Det är viktigt att komma ihåg att om parlamentariket skriver att de ska rösta på 138:an eller 166:an, innebär inte detta att de sedan skriver på Fjellners papper. Därför kan det vara viktigt att känna till Fjellners detaljer så ni kan följa upp i och med att ni får några parlamentariker att svara på era email.

I dagsläget tror jag bara runt 5-10 stycken ledamöter har skrivit på pappren på Fjellners kontor, men det kan komma fler besökare till Fjellners kontor under dagen.

Carl Schlyter (mp) litar varken på den franska eller den svenska regeringen!

Det är något lurt med att de vill ändra domstolsbeslut till engelskans och franskans ”tribunal”, men våra experter analyserar just nu kryphålen.”

De gröna är inte förtjusta över Trautmann’s kompromiss:

Jag delar de flestas oro för att denna kompromiss inte räcker och därför kom den gröna gruppens möte idag fram till att vi ska lägga fram 166:an igen inför plenum. Detta gäller den mest uppmärksammade delen av telekompaketet, den sk Trautmann rapporten.”

Det viktiga i dagsläget är att stödja De Gröna som själva kanske lägger 166:an idag. De Gröna är även mycket misstänksamma mot den andra kompromissen från Harbour:

Harbour rapporten […] är en riktig luring, där man återigen smyger in orden ”lagligt” innehåll, dvs man kommer åter tillbaka till att privata bolag ska ha någon sorts ansvar för innehållet på nätet. De gröna kommer lägga ett helt paket med ändringar även i Harbour rapporten för att åtgärda de brister som finns för skyddet av friheten på nätet.”

Carl Schlyter (mp) uppmanar er att fortsätta kontakta politikerna för att det är bra. På grund av att Schlyter skriver detta är det ett tecken på att parlamentariker tar till sig information. Det går att så digitala frön och påverka ledamöternas ”snack” med varandra.

Fenomenets begreppslighet kan liknas vid ett ‘fraktalskott’ vars dolda praktiska potential måste slipas fram, borstas rent och poleras.

Om du inte vet vad du ska skriva eller vem du ska skriva till, tycker jag att du ska svänga förbi till Henrik Alexanderssons blogg eller till werebuild.eu. Vi är inte rädda för att ställa frågor eller att hjälpa till. Ingen fråga är för dum.

Jag höll helt på att glömma en sak. Passa på att höra av er till liberalerna också. Det ryktas tydligen att de kanske kommer att ställa sig bakom Citizens’ Rights Amendments. Nu är det upp till bevis hur pass vänligt inställda ni är till frihet. Olle Schmidt (fp) skriver:

Jag har agerat for att gruppen lagger andringsforslag 166 som ett gruppforslag. Andringsforslaget har forvisso rostats igenom men, mycket tyder pa att radet vill inte ha det som en artikel (allt annat har ingen juridisk relevans.) Darfor forsoker jag nu att fa gruppen att lagga fram andringsforslaget i plenum. Det mesta tyder pa att sa blir fallet.”

Se till att liberalerna får höra exakt vilka fri- och rättigheter de borde stå upp för i EU. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att en parlamentariker säger något, innebär det inte per automatik att det är sant eller begripligt.

Det är därför vi gillar våra vänner ute i Europa som granskar både olika lagförslag och vad politikerna egentligen påstår. Agerar de verkligen som de påstår att de ska göra?

Monica Horten postade idag en ny mycket viktig post angående Internets rättigheter. Följande stycke är så otroligt talande för hur läget just nu ser ut inom EU:

”News agencies this evening are reporting a back-room deal in which the European Parliament has sold Internet users rights in favour of a bad law that the UK and French governments  want. It will also suit the large telecommunications companies, but smaller operators and other industries stand to lose out.  Amendment 138, voted by a majority in the committee vote last week, has been altered to facilitate a quasi-legal Hadopi,  in an about-face by the rapporteur Catherine Trautmann.   MEP Malcolm Harbour’s UK-driven amendments to permit Internet blocking by network operators are now officially part of the Telecoms Package.”

Europa håller faktiskt på att vika ned sig på grund av två länder; nämligen Storbritannien och Frankrike. Självklart kommer lagen att gynna telekombranschen, men små operatörer och småindustrier kommer att bli förlorarna till följd av detta dåliga lagförslagspaket.

De omskrivna versionerna av 138:an och 166:an är ren kosmetika som innehåller inlindade byråkratiska skrivningar som gynnar både HADOPI och Internetblockering, nu officiellt är en del av telekompaketet. Till och med den omskrivna 166:an är byråkratisk kosmetika:

”The users rights directive has been reversed into an operators’ rights directive,  as I have previously reported. Amendment 166, which asks Member States to provide some guarantees for users rights,  has been dumped (according to the official line it was re-written, but when you examine the text this is blatantly not the case). In its place is an amendment which enshrines the operator’s right to block Internet users traffic, and comes very close to permitting graduated response.”

Det är precis det här som gör att vi tillsammans måste förespråka ökad transparens i hela den politiskbyråkratiska processen i samband med skapandet av t.ex. ett direktiv eller motion. Utan öppenhet kommer vi ej kunna belysa onödiga förslag och praxis inom EU.

Jag förstår inte att politikerna kan komma att sjabbla bort mer än 17 år av Internetutveckling i och med telekompaketet. Om det blir tillåtet att begränsa och blockera Internet, då kommer Internet som nästan alla av oss använder varje dag att brytas upp i segment och regressivt formas om.

Om telekompaketet sjösätts med de negativa omskrivningarna, förstörs utvecklingen av Internets struktur. Inte nog med att omskrivningarna tar bort rättigheter som vi medborgare har haft sedan 80-talet, vår frihet att surfa hur vi vill kommer dessutom att begränsas. Detta är alltså mycket negativt både för Internet som innovation och kunskapskälla, men likaså ett omfattande övertramp på våra fri- och rättigheter:

”A law like this, that permits limiting and blocking of the Internet – potentially being the start of the break up of the network into small segments –  is a removal of a right that we have enjoyed for the last seventeen years. It will take us back to the 1980s, when were all on different networks. It will  sweep away all the benefits of the knowledge economy that the EU has worked so hard to promote. It will kill any industry that has followed the policy-makers wishes and invested in the e-economy. It will mean that the telcos are the gateways to the democratic media.”

Jag ser oerhört stora problem med detta. Politikerna kommer med tiden att bli varse om att deras handlingar den 5:e Maj fick oerhört negativa och långtgående praktiska konsekvenser. Läs den sista meningen högt för dig själv. Läs den igen lite högre…  Jag tror väldigt många av ledamöterna inte stannar upp och tar sig tid till en seriös och hängiven konsekvens- och riskanalys.

Enligt vissa källor ”ser det bra ut”, men ni som har orkat läsa om telekompaketet under den senaste veckan vet att det är en massa saker som inte stämmer…

Sveriges Regering har invändningar mot 138:an och 166:an men det är väldigt oklart för tillfället exakt vad dessa invändningar handlar om. Det är dock inte enbart Sveriges regering som verkar vara lite rädda för Internet, utan Frankrike och Storbritannien arbetar ju aktivt mot att ge medborgarna bättre rättigheter.

Vad håller egentligen på att hända inom EU? Nätet ska vara till för användarna och vår fria tillgång och rättigheter till Internet ska främja innovation och marknad. Christopher Kullenberg sätter tonen i dagens artikel i Expressen:

”Om man tror på ett medborgarnas Internet, med öppenhet och allmän rättssäkerhet är det därför absolut nödvändigt att tilläggen […] röstas igenom. Den moderata EU-parlamentarikern Christofer Fjellner arbetar mot klockan för att få ihop 40 underskrifter från andra parlamentariker senast vid lunch idag onsdag, annars kan han inte lägga fram tillägg 166 som då riskerar att falla.”

Kullenberg frågar om Näringsdepartementet inte vill ta debatten. Det vore bra om vi snarast kan få officiellt besked från Näringsdepartementet om varför de inte stödjer tillägg 138 och 166 fullt ut. Internet har utvecklats till att vara en medborlerlig arena och är inte enbart till för kommersiella intressen.

Jag tror att artikeln i Expressen kommer att bli en av dagens mest lästa, på grund av att innehållet problematiserar samt konkretiserar och som dessutom kommer lyfta fram arbetet med telekompaketet under resten av dagen.

Igår försökte många skapa fler kontakter internationellt. Inte nog med att många runt om i Europa skickade enorma mängder e-post till politikerna, det knöts även fler kontakter med personer runt om i Europa som inte alls är rädda för Internet.

Det vore snällt om ni ville visa lite kärlek till portugisiska Remixtures, som efter en vänlig förfrågan på twitter direkt visade stöd och engagemang kring telekompaketet.se. Obrigada, mantemos contato!

Jens Holm (v) hörde föresten av sig igår och ursäktade sig för att han inte hunnit svara tidigare. Holm skrev följande:

”Vänsterpartiet och vänstergruppen kommer att lägga ändringsförslag 166 som garanterar individens rätt till Internet (alltså att inte bli avstängd). Vi lägger faktiskt ett helt paket med ändringar som syftar åt det hållet (166:an är alltså en av dessa).

”Det är toppen om även andra partifrupper och ledamöter vill lägga samma ändringsförslag. Fortsätt gärna att trycka på dem.”

Jag fick också reda på igår att norrmännen demonstrerar för ett fritt Internet och för fri- och rättigheter!

Calandrella fortsätter att engagera sig och skriver att det är bråttom nu, Jinge ägnar sig åt skarpladdad konsekvensanalys som jag tycker sätter fingret på den svenska utrikespolitikens vilja att vara till lags och XOR har hängt med från början. Fridholm ger guldstjärna till Carl Schlyter som snabbt svarar på e-post; Schlyter som förövrigt verkar tycka om att ägna sig åt flervägskommunikation. Sandra är som så många andra ett stort föredöme som låter arbetet med telekompaketet gå före sitt eget arbete… Jag vet inte i vilken omfattning vi skulle kunna påverka om det inte vore för eldsjälarna. Sen skadar det givetvis inte om piratpartister i stor utsträckning uppmärksammar människor om vad som håller på att hända. Det är nu oerhört viktigt.

Om du befinner dig i Göteborg idag onsdag kan du gå på paneldebatt om Europaparlamentet. Se LePlaid och Utrikespolitiska Föreningen i Göteborg för mer information.

Vi har drivit vidare från Fas 1 och är just nu inne i Fas 2. Fas 2 innebär bland annat att vi idag hjälper Fjellner att säkra 166:an och att De Gröna och vänstern säkrar Citizens’ Rights Amendments. Det skadar inte heller att höra med liberalerna om de tänker leva upp till sin ideologi…

Om detta går vägen går vi vidare in i Fas 3 där vi gemensamt ska fortsätta att driva på för att få in de ”bra” skrivningarna i lag den 5:e Maj; Dessa tillägg kommer inte enbart att säkra Internets utan även grundläggande fri- och rättigheter.


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism

Annonser