Arkiv för januari, 2009

Att plantera digitala träd

Christopher Kullenberg går från klarhet till klarhet för tillfället och leverarar mängder av inspirerande texter och tankar. Den senaste texten handlar om Internet som en skog; social ontologi. Gråzonerna växer allt mer och blir tydligare och tydligare – digitala fenomen inspirerar det analoga och det analoga inspirerar det digitala – Allting känns så nytt och fenomen samt tänkandets riktadhet stöps om i allt fler dynamiska sammansättningar. Kan dessa tankar också ge upphov till nya fysiska sammansättningar?

Vad har vi för relationer till skogen idag? Jag växte upp i utkanten av ett skogsparti som jag ofta var ute och lekte i. Man är onekligen en del av en generation som både har varit ute och lekt och upptäckt saker i den analoga skogen (byggt kojor, krypit omkring, sett djur, uppskattat morgondaggen i solskenet, verkligen betraktat löven falla under alla årstider, grävt i jorden, uppskattat mossan som miniatyrskog och bara suttit stilla) och varit med från början och format samt använt den digitala skogen (meck med datorer, OS, programvara, hårdvara, softvara, spel, hemsidesnickeri, isärplockande av teknologi, experimenterande, knutit till sig kontakter, lärt sig enkla hack, hängt med i teknologisk utveckling etc).

Jag tänker ofta på både den analoga och den digitala skogen. Uppfattar jag Kullenberg rätt så kan vi som tänkare anamma vissa fenomen, företeelser, tankesätt, sammansättningar och ta dem till en helt annan miljö, ett helt annat område med helt andra sociala och teknologiska förutsättningar. Vad kan vi då lära oss av den analoga skogen? Vi utnyttjar den onekligen genom skövling, exploatering etc. – vi plockar isär dess sammansättning med mikrobiologiska mångfald och makrobiologiska omfattning – vi saknar kunskap om dess sammansättningar på ett annat plan än det strikt biologiska. Hur skapar vi sammansättningar hitom skogen?

Jag kom att tänka Wendell Berrys poesi när jag läste Christophers post om skogen. Berry skriver med en enorm klarhet och tycks verkligen älska språket. Ämnen som hans poesi berör är bland annat land, naturen, traditioner, livet och kultur. Man kan riktigt känna gemenskapen med jorden i poesin. Jag ville bidra med en analog dikt som på ytan handlar om att plantera träd. För är det inte så att det finns en möjlighet att vi kan inspireras av en dikt som rör skog och att detta kan flöda över till ett bevarande av den vildvuxna skog som Internets ändå är? Kanske kan den också säga oss någonting om vårt tänkande och reflekterande över det analog-digitala.

Planting trees av Wendell Berry

In the mating of trees,
the pollen grain entering invisible
the domed room of the winds, survives
the ghost of the old forest
that stood here when we came. The ground
invites it, and it will not be gone.
I become the familiar of that ghost
and its ally, carrying in a bucket
twenty trees smaller than weeds,
and I plant them along the way
of the departure of the ancient host.
I return to the ground its original music.
It will rise out of the horizon
of the grass, and over the heads
of the weeds, and it will rise over
the horizon of men’s heads. As I age
in the world it will rise and spread,
and be for this place horizon
and orison, the voice of the winds.
I have made myself a dream to dream
of its rising, that has gentled my nights.
Let me desire and wish well the life
these trees may live when I
no longer rise in the mornings
to be pleased by the green of them
shining, and their shadows on the ground,
and the sound of the wind in them.

Mobilspårning och samkörning av lagar

Johanna Nylander har skrivit ett kort ledare/debattinlägg på Expressen vars sista stycke lämnar en bitter eftersmak på utvecklingen just nu:

”FRA-lagen tillåter staten att avlyssna all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser. Datalagringsdirektivet ser till att all kommunikationsdata lagras. Ipred-direktivet låter privata intressen få tillgång till personuppgifter.
Polismetodutredningen tar ännu ett steg, sänker kraven för att tvångsmedel ska kunna användas, spårar mobiltelefoner till geografisk plats och förvandlar internetoperatörernas kundregister till polisens egna att söka i vid minsta lilla brottsmisstanke. Nästa steg är att samköra lagarna, effektivisera och skapa de verktyg som behövs för att hålla koll på var medborgare befinner sig, vilka som kommunicerar med vilka och vad som sägs. Vill vi verkligen ge staten den möjligheten?”

Om många fler lagar börjar införas och samköras så kommer människor antingen att förändra sitt beteende eller på olika sätt försöka ta sig runt dessa lagar genom olika hack. Det håller på att ske en upptrappning av lagförslag som går ut över medborgerlig och personlig integritet, är det inte dags att fler börjar basunera ut sitt missnöje över utvecklingen? Vad händer vid kommande maktskiften? Vad händer om staten inte längre är god som vi fortfarande naivt tar för givet?


Förlängd upphovsrätt för musik

Det finns strömningar inom Europaparlamentet som vill införa förlängd upphovsrätt för musik. Förslaget som är på tapeten tar upp möjligheten till förlängd upphovsrätt från 50 till 95 år. Nu kanske ni undrar hur detta kommer att gynna musiker? Det kommer att innebära en väldigt skev fördelning om detta går igenom.

Enligt Alexandersson har Sverige sagt nej till en förlängd upphovsrätt inom nationens gränser, men sannolikheten att Sverige hakar på ett eventuellt ja i Europaparlamentet är ju tyvärr rätt hög.

How copyright extension in sound recordings actually works

Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor

Jag trodde att Ernst Billgrens Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor skulle vara pretantiös och dunkel. Oj vad fel jag hade.

Billgren radar upp 100 stycken konstrelaterade frågor och ger ett kort och ett långt svar på varje fråga. Svaren är förvånansvärt avslappnade och skönt vrickade men med förvånansvärt många poänger. Även om en del svar svävar ut i lite förvirrade resonemang så tycker jag att det ger en humoristisk och distanserad infallsvinkel på ett område som i vanliga fall förskönas av mystik, elitism och ekonomiska intressen.

Ernst är säkert en sådan person som kan ha svårt att välja kaffe när han är ute och fikar, men jag kan från och med nu förstå honom lite bättre.

Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor av Ernst Billgren är publicerad av Bokförlaget Langenskiöld.

53. Vad avgör om konst är bra eller inte?

Kort svar: Lars Nittve

Långt svar: Kvalitet är ett samlingsnamn för det som folk man respekterar tycker är bra. Även om man inte håller med så finns det folk som man uppfattar som auktoritetet i ämnet på grund av sina kunskaper, sin position, eller deras respekt bland folk i ämnet. Därför byts det som anses vara kvalitet ut i samma takt som de personerna byts ut. Prerafaeliterna sågs som det bästa som hänt konsten, men en bit in på 1900-talet fanns inga kvar som försvarade dem och automatiskt sågs det som de gjorde som rent strunt. Målningarna i sig förändrades inte över tiden. Kvalitet är ett relativt begrepp ungefär på samma sätt som tiden (känns absolut i nuet).

Nicklas Lundblad angående slaget om fildelningen

Nicklas Lundblad har skrivit en artikel för SVD som är essentiell läsning för alla er som följer debatten kring upphovsrätt, immaterialrätt och yttrandefriheten. Värt att notera är hur Lundblad kommer åt den retorik som finns inom leden hos förespråkarna för hårdare straff, övervakning och den vinststinna underhållningsindustrin. Bra där Lundblad!

Slaget är större än fildelning. Den hårdare debatten angående övervakning och sociogram (FRA), skärpta straff, nypoliser och upprätthållande av marknader modell äldre (IPRED), kontroll av data- och telelagring (ACTA, Anti Counterfeiting Trade Agreement) samt Sveriges ställning till EU håller på att förskjuta en rad olika samhällsfenomen som bevisligen inte enbart är negativa för de som tjänar pengar på kultur.

Kampen sträcker sig enda in i maktens korridorer och fler och fler människor förstår att det här gäller vår demokrati, vår integritet, vårt sätt att handla och tänka. Staten och media trycker ned individer som lämnas retoriskt hjälplösa. Riksdagspolitikerna hör oss inte, ungdomsförbunden undrar vad som händer inom deras annars så ”liberala” moderpartier och dagens socialdemokrater är de tamaste i mannaminne.

Det har gått riktigt snabbt. Från det att kassettbanden kom till att Internet övergick till att vara mer än en fluga, har det kulturella begreppet fullkomligt blommat ut och berör så många fler fenomen och områden idag än för sig 10 år sedan. Medan politikerna och låtsaspolitikerna kastar sand på oss medborgare för många av oss har bättre koll begreppsutvecklingen, så inser vi att striden inte bara gäller musikfiler utan all möjlig information; allt från patent, kunskap, gener och materiella objekt. Politiken och juridiken har inte hängt med utvecklingen.

Rätten till forskning, produkter eller till och med idéer kan komma att skyddas genom immaterialrätt. Vad som kanske kommer att hända är att väldigt få konglomerat helt enkelt köper upp det mesta. Detta är ju inte alls någon garanti för att företagen fortsätter att forska om vissa gener, idéer eller grödor bara för att de sitter på rätten till sakerna. Hårdare regler inom immaterialrätten kommer att leda till att tänkbara fördelar med denna rätt helt blir fördunklade till förmån för problematiska fenomen som enskilda företag tjänar stora pengar på.

Avtal, direktiv, regleringar, lagar och förordningar haglar som spön i backen – och de håller på att tillintetgöra bra aspekter av immaterialrätten. I framtiden kommer den politiska striden hårdna och gälla information och kunskap. Stater kommer att hägna in kunskap och således strypa kunskap- och informationsflödet till folket. Det kommer att bli hårdare kontroll på vad pöbeln får komma åt och inte. Det här borde ju åtminstone få några ovetandes lattedrickare att rycka till. Visst, ni kanske inte berörs än eller bryr er nu, men det kan gå snabbt och då kanske det är försent att ändra sig. Alla ska ha rätt till en sin egen åsikt angående frågorna ovan och ha rätt att agera därefter, men att helt begrava sig i vardagen kan leda till en obehaglig kallsup när vi väl dyker upp i framtiden.

Angående min genomgång av Lundblads två böcker som publicerades av Timbro så kommer jag att fortsätta att skriva om dom i år. Det är väldigt intressant att se hur saker och ting, framförallt retoriken, har förändrats sedan 2000. Om någon av er som läser den här bloggen har läst dom så får ni gärna lämna ett par kommentarer.

Den första april är ingenting att skämta om

Den första april 2009 börjar det så kallade IPRED-direktivet att gälla i Sverige.

”EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter (Ipred) som antogs i april 2004 gäller för alla typer av immateriella rättigheter, dvs. upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt etc., såväl i fysisk som i digital miljö. Regeringen har nu lagt fram propositionen 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG” (Regeringen.se).

Nu förhåller det sig så att Sverige inte alls behöver gå samma väg som inom EU. Det är upp till var och en av medlemsstaterna inom EU hur de vill gå vidare. Det verkar som att Alliansen tror att medborgare som inte är så inställda i vissa frågor ska börja ifrågasätta Sveriges medlemskap i EU, om det visar sig att en svensk regering ställer sig kritiska till lagförslag och direktiv som förespråkas inom EU.

Politikerna som ska vara pålästa i dessa frågor förlitar sig helt enkelt på tjänstemän, lobbygrupper samt politiska strömningar inom EU. En politiker har idag inte tillräckligt med tid att sätta sig in i frågor, vilket innebär att vi som inte är politiker blir lidande. För är det inte problematiskt att politiker litar mer på kommersiella intressen och mossigt ouppdaterade juridiska tankar och idéer än att själva sätta sig in i frågorna? Visst litar vi på politiker som värnar om sjukvården eller vårt försvar att de faktiskt sätter sig in i dessa frågor, verkligen brinner för dom och inte lämnar över sitt förtroende på några andra ”experter”? Är det inte på tiden att vissa inom det gamla gardet går ned ifrån sina höga hästar och erkänner att de inte alls har någon koll?

Likväl träder IPRED i kraft den första april, utan att politikerna har någon som helst koll på dess eventuella påföljder och händelser.

Handlingar medför konsekvenser.

Vi vanliga medborgare då? Hur tror vi att vi själva kommer att agera och forma oss efter den 1:a april? FRA-lagens bläck har knappt torkat och nu när lagen är ungefär en månad gammal har vi inte sett några blixtförändringar, men dess effekter tror jag kommer att manifestera sig mer under året som kommer. Däremot tror jag att IPRED kommer medföra en helt annan ”impact” inom olika sociala grupper och samhället i stort. Det har varit så mycket debatter och krig mellan olika grupperingar i frågan under i stort sätt hela förra året, men snart är det alltså dags att se hur det verkligen kommer att bli? Kommer stora kommersiella intressen att jaga folk med blåslampa? Jag är inte villig att ta några risker och få hem ett kravbrev på 20.000 för att jag genom andra människor har fått tag på något album eller liknande.

Hur tror ni att ni kommer att förändra ert beteende efter den första april? Jag har några idéer om hur jag antagligen kommer förändra mitt beteende, synd bara att det ska ske på grund av ett skitdirektiv.

 • Jag upphör helt och hållet med att köpa nya CD-skivor, filmer och liknande förlegade produkter och tjänster och går tillbaka till att köpa begagnade vinylskivor
 • Jag börjar att göra egen musik och satsar mer på att bygga upp en studio samt att experimentera med att göra låtar tillgängliga för gratis nedladdning och delning
 • Jag fortsätter att köpa fysiska böcker
 • Jag upphör med att besöka trackers och använda bittorrent för att verkligen försäkra mig om att inget vinstdrivande gammelföretag ska kunna kräva pengar från admin.
 • Jag kommer att börja läsa på om anonymiserings-tjänster för att lösa problemet ovan
 • Jag kommer att i allt större utsträckning nyttja olika streaming-tjänster, såtillvida de är gratis och inte svämmar över av fördummande reklam
 • Jag kommer att antingen rösta ”utanför” det konservativa och ”pro amerikanska” politiska spektrat, eller inte rösta över huvudtaget, såtillvida ingenting händer med politikernas attityd gentemot medborgare samt EU

Punkterna ovan handlar enbart om hur jag tror att mitt eget handlande med dess eventuella konsekvenser kommer att te sig. Det är alltså djärva gissningar på hur jag tror jag kommer att agera, snarare än att jag moraliserar över dessa effekter som bra eller dåliga. Visst skulle jag kunna gå ett steg längre och beskriva vad som är bra eller dåligt med agerandet ovan, men det får i sådant fall bli en uppföljande bloggpost.

Så, hur tror ni att ni själva kommer att agera efter den första april? Och än viktigare, hur kommer de som ville ha direktivet att agera egentligen?

1984 av George Orwell

1984 av George Orwell, som oftast nämns i samband med diskussioner kring övervakning och statens framtida inflytande, är en novell om en dystopisk framtid där statens totalitära absolutism upprätthåller en fasad genom felaktig historieskrivning, avrättning av människor, social kontroll och övervakning.

Huvudkaraktären Winston, som jobbar för staten, tycks minnas dåtiden som en utopi (vilket ofta kopplas samman med framtiden men är här dubbelriktat) och ser igenom statens lögnaktiga fasad men som auto-korrigerar sig själv och sitt eget beteende för att han tror att han hela tiden övervakas.

En rad olika möjliga perspektiv och företeelser presenterar sig i boken. Jag tänker på följande områden och begrepp:

 • Föränderlighet och oföränderlighet som fenomen
 • Medvetandeakten ”att minnas”, minnen och dess ekologi
 • Sociogram, förändrade umgängessätt och social despotism
 • Hjärntvättning ”inom” staten och förtryck av folket
 • Behovet av en ickelinjär historieskrivning
 • Kontrollerar man språket kontrollerar man retoriken (polaritet). Kontrollerar man retoriken kontrollerar man media, kontrollerar man media kontrollerar man historieskrivningen. Kontrollerar man historieskrivningen kontrollerar man sanningen. Kontrollen är inte absolut och ”smittor” uppstår ur de olika kontrollmekanismerna som påverkar de människor som berörs av dessa
 • Övervakningens och kontrollens godtycklighet. Människan som vakar över sitt eget beteende. Winston får mig att tänka på huvudkaraktären i Kafkas Processen Josef K, som fysiskt blir bortförd och utsatt för någon form av process, men vi får inte reda på mycket angående denna process. I ett öppet rättssamhälle ska det vara korten på bordet om man anklagas för någonting. Är Winstons farhågor och paranoia en produkt av en bra men även olyckligt upprepande text?
 • Ett samhälle där en människa förväxlar kärlek med förföljelse och spioneri är ett samhälle som är illa ute
 • Ekonomin, katedraler och basarer
 • Den Inre partikretsen anklagar kapitalisterna i historieskrivningen för någonting som den inre kretsen själva upprätthåller
 • Winston som en feg självisk ynkrygg som påstår sig ta stora risker men som i själva verket ger ett sken av falsk kurage
 • Frånvaron av konst och kultur i ett obalanserat samhälle
 • Vapenskrammel, vapenindustrin och krigsekonomi
 • Homo Sacer
 • Nödvändigheten i att medborgare intresserar sig för politik och språk
 • Att kunna säga nej till, att hacka och att undvika politiska och övervakningsrelaterade ”teleskärmar”

Visst skulle den som var intresserad kunna göra en strukturalistisk, post-strukturalistisk, dekonstruktionistisk, feministisk, queerteoretisk, psykoanalytisk, eller postkolonial närläsning av denna bok (som medför förutfattade meningar och teorier på en text), men personligen skulle jag hellre använda mig av en fenomenologisk metod och/eller försöka sätta ihop en posthumanistisk metod att ledsaga mitt fenomenologiska perspektiv.

Jag tror att vi skulle kunna bygga något nytt utifrån en sådan synvinkel. En posthumanistisk metod skulle inte heller bara kunna användas som förutsättningslöst filter på litteratur, utan också användas på t.ex. materiella och immateriella processer, gråzoner, system, relationer och inom vetenskaper. Vi behöver komma vidare från de binära motsatserna.

I det stora hela är det här en obehaglig bok, vars sista del gör den värt besväret. Två ställen i boken utmärkte sig som iögonfallande och jag läste om dessa rader flera gånger:

””Den verkliga makten, den makt som vi måste kämpa för dygnet runt, är inte makt över föremål utan över människor.” Han tystnade och anlade för ett ögonblick igen sin uppsyn av lärare som ställer frågor till en lovande elev: ”Hur bevisar en människa sin makt över en annan, Winston?”
Winston tänkte efter. ”Genom att göra henne illa”, sade han. […] Makt ligger i att vålla smärta och förödmjukelse” (240).

och,

”Under en sekund, två sekunder, hade de växlat en mångtydig blick, och det var det hela. Men också det var en minnesvärd händelse i den tillbommade ensamhet där man var tvungen att leva” (21).DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism