En nätpolitik som vill Internet väl

I fredags (den 24:e april) åkte Amelia Andersdotter (pp) och Stefan Flod (pp) till Näringsdepartementet för att träffa Henrik Hansson (som kommenterade i denna blogg angående webbsändningen av telekompaketet-seminariet). Efter att Hansson bloggat om invändningar(!) som Regeringen har mot 138:an och 166:an, var Andersdotter och Flod tvungna att fråga varför detta var fallet:

”138:an kan tydligen få verkningar på lagar som är helt orelaterade till den situation man egentligen vill undvika. Vi ställde frågan varför man inte då i ministerrådet formulerar om klausulen så att det blir uppenbart vad som avses.”

Sveriges Regering intar en tredje väg eller neutral ställning gentemot frihet och rättigheter. Det faktum att Sverige har haft svårt att ta ställning fullt ut till saker och ting är historiskt sett djupt rotat; Se till exempel Anders Edwardssons En annorlunda historia (Timbro 2009), där han bland annat gör upp med Sveriges ständiga vilja att vara till lags internationellt.

I och med att Edwardsson tar upp vilka som varit frihetens vänner, sätter han fingret på hur Sverige gång på gång misslyckats med sin internationella politik och hur vårt lilla land för det mesta pressats undan till förmån för andra länders intressen.

Jag planerar en längre recension av den boken, men för närvarande är det för mycket som måste göras i och med arbetet med telekompaketet.

Tillbaka till Näringsdepartementet:

” […] dels kan Näringsdepartementet inte tala allt för högt om vad de gör eftersom det skulle försämra deras förhandlingspositioner. Dels finns det i ministerrådet förmodligen ett tillräckligt starkt motstånd för att åstadkomma en så kallad minoritetsblockering om inte de nuvarande förslagen ser ut på något annat sätt än direkt lagstiftning.”

Ok, vad innebär nu detta på ren svenska? Kan det vara så att Näringsdepartementet inte har något att säga till om gentemot inflytelserikta länder som Frankrike och Storbritannien?

”Tydligen har flertalet “tunga” medlemsländer (oftast = stort invånarantal) uttryckt oro över 138:an som del av den faktiska lagstiftning, men varit mindre missnöjda med tanken på 138:an som en del av en preamble, det vill säga stark uppmaning.”

Ja självklart accepterar vi Frankrikes och Storbritanniens linje… Varför?

Detta är ett tecken på utrikespolitisk svaghet och dålig självkänsla. Var är Sveriges ‘själförsvar’? Näringsdepartementet kan med hjälp av maktförskjutning påstå att ”EU made me do it” eller varför inte hävda att Frankrike och Storbritannien hotar oss med handelsbojkott om vi inte ”accepterar deras linje”. Det argumentet funkar minsann på medborgarna…

Jag tycker inte att frihetsvänliga Sverige ska bedriva utrikespolitik på det här sättet. Men om Näringsdepartementet bara skulle stå upp mot länder som Frankrike och Storbritannien, så kommer kanske lilla Sverige inte att kunna påverka någonting alls framöver. Förändra byråkratin och förändra utrikespolitiken!

Parlamentet säger att människors friheter och rättigheter går först, men frågan är om det kommer att bli så efter den 29:e April och den 5:e Maj. Om vi ska påverka, då behöver vi inte bara bygga om, utan vi måste även praktisera politik; Piratpartiet har i det här avseendet försökt att föra en diskussion med ett av våra departement om öppenhet och informationsspridning:

”Med lite tur kan man kanske odla våra departements svenskt rebelliska kultur och få dem att publicera regelbundet mer om vad som faktiskt sker i rådet. Och det hoppas jag att vi fick ut av mötet idag.”

Om det är så att vi inte ska vända oss till vårt Näringsdepartement var ska vi då vända oss? I Lisa Magnussons samtidshistoriska referenspost ”Europas sak är vår” ligger det implicit ett krav på att vi gemensamt med Europa agerar för att säkra våra rättigheter:

”Och jag skulle vilja tillägga att vad spelar det för roll om vi svenskar räddar vår egen formella rätt till internet, ifall 721 miljoner människor samtidigt sitter runt oss i ett nedsläckt Europa? Internet kan inte umbära dem. Allt hör samman, allt sitter ihop, ihopsittandet är själva essensen av internet. Därför är det inte lönt att fåfängt försöka rädda vår del av kakan, för rasar resten så rasar vi också. Alla revor i väven är katastrofer, och Europas sak är vår. Faktiskt.”

Precis! Vi vill inte bara få igenom de kompromisslösa tilläggen 138 och 166 enbart för vår egen skull, utan för att kunna säkra Internet i hela Europa. Det är lätt att glömma bort att telekompaketet handlar om att ena hela telekommarknaden i alla 27 medlemsländer. Faller en dominobricka så kommer alla att falla.

Låt oss inte vara lika taffliga den här gången som när vi talade om att ”Finlands sak är vår” men inte handlade därefter, utan nu ska vi våga börja gå in i tidigare skeden då direktiv hotar våra grundläggande rättigheter och friheter.

Det kan vara svårt att ge sig ner i alla detaljer och börja nysta i direktiv av den här omfattningen, men vi hjälps alla åt och vi har alla olika egenskaper och erfarenheter vilket underlättar arbetet med att öppet granska och konkretisera en stor mängd material.

Man behöver inte göra mastodontposter för att belysa någonting viktigt. Är man opinionsbildare, påläst, driftig, intresserad eller har en populär blogg, då kan det ibland räcka med att peka på detaljer eller att ställa rätts sorts frågor för att få andra att ta upp stafettpinnen. Ibland räcker det med enkla uppmaningar för att bedriva politik.

Det är verkligen extra intressant när politikerna själva hoppar in i diskussionen. Det börjar bli lite vanligare att politiker vågar ta del av debatter som pågår mellan människor istället för att på ett ”top-down-manér” syssla med förlegad envägskommunikation.

Karl Sigfrid (m) är en av de politiker som vågat att ta debatter på nätet sedan en tid tillbaka. Sigfrid pysslar med flervägskommunikation och gör det bra. Sigfrid är väl insatt i de saker som till exempel telekompaketet.se jobbar för och menar att Sveriges riksdag är ”bättre” på frihet och rättigheter än Europaparlamentet. Jag tycker dock att Karl Sigfrid är motsägelsefull när han skriver:

”Det råder inga tvivel om att Sveriges riksdag är lämpligare än Europaparlamentet att fatta beslut på området. Även om det under denna mandatperiod har tillkommit lagar som medför ökad övervakning på nätet har Sverige fortsatt en mer liberal yttrande- och informationsfrihetsreglering än större delen av omvärlden.”

Det finns många saker att tvivla om: Vi har fått FRA-lagen, IPRED och snart kanske ACTA, Datalagringsdirektivet, Polismetodutredningen etc. Internetleverantörer håller till och med på att sätta ned foten men vad gör Sveriges riksdag? Vi ser här en utveckling mot allt mer yttrande- och informationsfrihetsreglering.

Tillåt mig att tvivla…

”Svenska politiker har en tendens att lägga sig platta för EU-majoriteten , men är noggranna med att bevaka grundlagsskyddade rättigheter.”

Kan inte svenska politiker ”råka” läcka till oss medborgare så kan vi ta striden mot EU-majoriteten, så kan de få fortsätta med att ”bevaka” de grundlagsskyddande rättigheterna. Det verkar tydligen vara viktigare än våra grundläggande mänskliga rättigheter. Tiderna förändras.

Sigfrid skriver vidare att om vi användare behöver yttrandefrihet eller fri tillgång till spel, kan vi flytta vår verksamhet till länder med liberal lagstiftning, kineser kan använda sig av proxyservrar för att kunna kritisera sin regering och de som vill spela online-poker kan koppla upp sig mot en server i Malta. Men jag vill inte vika ned mig och söka mig utomlands.

Jag vill ha friheten att kunna yttra mig fritt, att kunna kritisera min egen regering och spela spel på svenska servrar om jag nu känner för det. Ingen lagstiftning ska behöva tvinga mig att kringgå någonting överhuvudtaget och detta är ingen bra lösning i ett land som Sverige. Och jag undrar vad alla människor som inte kan kringgå regleringarna och lagarna ska göra den dagen då fler direktiv blir aktuella?

Fraktalpolitiken står inte och väntar i samtidens politiska kö, utan den strukturerar om kön och omdefinierar köandet i sig.

Vi kan inte hela tiden lita på den ”fria” marknaden och bortse från de frihetsfientliga regleringarna som införs i vårt land. Det är inte rätt väg att gå. Vi har än så länge en relativt, med stor betoning på relativt, öppen marknad inom EU.

Snart kan vi dock se en implementering av telekompaketet som kommer att innebära att telekommarknaden enas och att marknaden ”sluts” på bekostnad av ”friheten” och ”öppenheten”. Basaren på Internet bör vara som marknaden inom EU: Fri och öppen för alla.

Självklart borde Sverige stödja tilläggen 138/46 och 166. Vi ska inte stödja Catherine Trautmanns och Malcolm Harbours kompromisser!

Monica Horten visar var skåpet ska stå:

”Malcolm Harbour, rapporteur for the Universal Services Directive in the Telecoms Package, has reversed out  users rights that were carried in a majority vote by the European Parliament last September. He proposes to replace Amendment 166 – Article 32(a) of the First Reading text, with a new text which states that telcos will not be prohibited from blocking users […] De facto, the new text means that telcos may block users, with immunity.”

Horten hävdar också att kompromisserna går emot de positiva aspekterna med 138:an och 166:an:

”Effectively, this back-room re-write reflects the lack of democratic process in the Telecoms Package. It means that users lose the rights that  they have had from the beginning of the Internet – rights which are underpinned by the  European Charter of Fundamental Rights. These are the rights to access and distribute content, the right to work and the right to trade.  Operators gain the positive  right to block, that they have never had before – and which wasn’t quite so explicitly in the earlier drafts of the Telecoms Package.”

”It is ironic that this is the directive which is supposed to protect citizens’ rights, the new re-written  text writes out the reference to users rights to access and distribute content, services and applications. It does so three time, by removing the explicit statement of users rights to acces and distribute, and by removing the reference to the right to freedom of expression, and by the  reference to Article 8 of the Framework directive. The re-writes in Article 8 by the Framework directive rapporteur, Catherine  Trautmann,  remove any rights of user to access and distribute. Mrs Trautmann’s re-write replaces fundamental rights with a mere ‘ability’, and also says that competition law should regulate the market  – the implication is that this sets the platform for Internet packaging. ”

Vi behöver förklara de olika förslagen av 138:an och 166:an och vi behöver veta vilka förslag som är de ”korrekta” tilläggen som vi sen ska stödja den 29:e April och den 5:e Maj.

På grund av den nätaktivistiska dynamiken, ligger det i varje initiativ inneboende möjligheter till destruktiv aktivism. Detta är något som inte gynnar oss men som vi öppet måste bemöta.

Om man är en del av fraktalpolitik gör man bäst i att inte stänga in sig i ett destruktivt vi-mot-dom-tänk.

Jag vill förtydliga vissa saker:

Telekompaketet.se må belysa dystra saker, men det finns en enorm kreativitet och vilja till att göra något positivt på grund av detta initiativ.

Denna form av motståndskraft är enormt inspirerande och det sprudlar av aktivitet inom vissa kommunikativa kanaler när människor tillsammans försöker hjälpa till och förstå problem. Man tjänar inte på att vara elak om man vill få ut ett budskap, man tjänar inte på att vara konspiratorisk om man vill framstå som trovärdig och man arbetar mycket sämre när man tänker destruktivt.

Jonas Andersson sätter fingret på en praktisk ‘omriktadhet’ av medvetandet som präglar tänkandet och hur det går att se på problemen. Vi har och göra med en ny form av samkunskapande vars låga inte hålls vid liv av polemikens bensindunk, utan får kraft och vitalitet från eldsjälar som förenas i viljan att förstå.

Om vi fortsätter med att gå igenom dagens bloggande om telekompaketet, ser jag att Christofer Fjellner (m) kommer att skriva under på 166:an i ”dess ursprungliga form”. Henrik Alexandersson skrev ned 166:an som Fjellner stödjer:

Member States shall ensure that any restrictions to users’ rights to access content, services and applications, if they are necessary, shall be implemented by appropriate measures, in accordance with the principles of proportionality, effectiveness and dissuasiveness. These measures shall not have the effect of hindering the development of the information society, in compliance with the Directive 2000/31/EC, and shall not conflict with citizens’ fundamental rights, including the right to privacy and the right to due process.”

Alexandersson menar att detta ”går längre” än 138:an, som innebär att fildelare som riskerar att stängas av från Internet, inte kan stängas av utan en domstolsprövning. Vi har fortfarande en chans att påverka! Stöd arbetet med att upplysa om 166:an.

Om du vill veta mer kolla följande länkar:

Fraktalpolitik, slem och sektens försvar

Vad händer? – (förklaring på tio sekunder)
Vad händer? – (förklaring på trettio sekunder)
Vilka får det att hända? – (förklaring på fem sekunder)
Why 166 & 138

10 Svar to “En nätpolitik som vill Internet väl”


 1. 1 chrisk april 28, 2009 kl. 7:18 f m

  En fantastisk bloggpost. En referenspunkt i hela debatten!

 2. 2 Henrik april 28, 2009 kl. 5:58 e m

  ”Sveriges Regering intar en tredje väg eller neutral ställning gentemot frihet och rättigheter. ”

  Om detta stämmer generellt har jag ingen direkt åsikt om, men när det gäller just 138:an och 166:an är nog Sverige ett av de länder som har MINST invändningar. I stort sett varje medlemsland kan peka på allvarliga problem med dessa tillägg. Att dra slutsatser om att just Sverige skulle inta en neutral ställning till frihet och rättigheter utifrån dessa diskussioner är minst sagt riskabelt.

 3. 3 chrisk april 29, 2009 kl. 7:31 e m

  Henrik: Men vilken ställning tar ni då? Är frihet och rättigheter något som är värt att garantera för medborgarna, eller är det något som man kan vifta bort för att lättare kunna kompromissa i framtiden?

 4. 4 Henrik april 29, 2009 kl. 8:20 e m

  ”Är frihet och rättigheter något som är värt att garantera för medborgarna”

  Svenska medborgares fri- och rättigheter är garanterade i grundlagarna Regeringsformen och YGL och där har de väldigt starkt skydd.

  Och nej, det är varken önskvärt eller möjligt att kompromissa bort svensk grundlag.

 5. 5 chrisk april 29, 2009 kl. 9:17 e m

  Henrik: Hur hjälper detta Frankrike från hadopi? Och senast jag kollade så har vi implementerat Ipred-direktivet i Sverige. Är detta i linje med rätten till juridisk prövning?

 6. 6 Henrik april 30, 2009 kl. 4:33 f m

  Hur mycket vi än ogillar det franska hadopi-förslaget måste vi ställa oss frågan om det är så här som EU:s kompetenskatalog ska bestämmas. Är det verkligen rimligt att EU-parlamentet själv kan bestämma när en fråga ska bli överstatlig? Vad händer om EU-parlamentet får en ny majoritet och istället vill göra hadopi obligatoriskt i alla medlemsländer?

  Så, nej det hjälper inte Frankrike. EU är inte, ska inte, och kan inte vara en slags garanti mot idiotisk lagstiftning som man på godtyckliga grunder kan åberopa när man tycker det är nödvändigt.

  Om franska politiker vill införa dumma förslag får franska politiker ställas till svars, och franska väljare får utdöma ansvar.

  Vad gäller ipred så ingår juridisk prövning där, både vad gäller själva utlämningen av abonnentuppgifter där såväl beviskrav är högt samtidigt som man ska göra en proportionalitetsbedömning, och dels i nästa skede om upphovsrättsinnehavaren väljer en civilrättslig process.


 1. 1 Hjälp! « lePlaid Trackback vid april 28, 2009 kl. 11:43 e m
 2. 2 Medborgarrätt även på Internet! - Mayday 5 Maj -Telekompaketet « Nemokrati Trackback vid april 29, 2009 kl. 2:06 f m
 3. 3 En nätpolitik som står upp för grundläggande fri- och rättigheter « DOOM4 Trackback vid april 29, 2009 kl. 2:36 f m
 4. 4 Nätpolitiken värnar om de europeiska medborgarnas fri- och rättigheter « DOOM4 Trackback vid april 30, 2009 kl. 5:38 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism


%d bloggare gillar detta: